Тестові завдання для підготовки до ЗНО з географії. (до книги Географія: Експрес-підготовка / О. Є. Шматько, О. І. Грінченко, Н. В. Свір)

код:
Л0438ТУ
автор:
О. Є. Шматько, О. І. Грінченко, Н. В. Свір

Тестові завдання для підготовки до ЗНО з географії. (до книги Географія. Експрес-підготовка / О. Є. Шматько, О. І. Грінченко, Н. В. Свір. — Вид. 2-ге, випр. — К.: Літера ЛТД, 2013. — 288 с.).

Комплект містить тестові завдання за 34 темами шкільного курсу з географії. Тестові завдання представлені в електронному вигляді (в програмі My Test). Кожен варіант має три режими тестування: навчальний (о), вільний (s) та монопільний (m). Це дає можливість використовувати дані тести як для перевірки знань учнів на уроках, так і для самостійної підготовки учнів до ЗНО.

Більш докладно про роботу з нашими тестами Ви можете прочитати у статті "Знакомьтесь: компьютерные тесты"

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
6,3 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно MyTest

Змiст

Т. 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень
Т. 2. Способи зображення Землі
Т. 3. Літосфера та рельєф
Т. 4. Атмосфера й клімат
Т. 5. Гідросфера
Т. 6. Біосфера
Т. 7. Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі
Т. 8. Океани. Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан.
Т. 9. Материки. Африка. Австралія. Південна Америка. Антарктида. Північна Америка. Євразія. Земля — наш спільний дім.
Фізична географія України
Україна та її географічні дослідження
Т. 10. Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну. 
Т. 11. Географічні дослідження
Природні умови та ресурси України
Т. 12. Рельєф. Тектонічна, геологічнабудова. Мінеральні ресурси України
Т. 13. Кліматичні умови та ресурси
Т. 14. Внутрішні води та водні ресурси
Т. 15. Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ
Природні комплекси України
Т. 16. Природно-територіальні комплекси. Природні комплекси рівнин. Гірські природні комплекси. Природні комплекси морів
Використання природних умов і ресурсів та їх охорона. Геоекологічна ситуація
Т. 17. Використання й охорона природних умов і ресурсів
Загальні положення економічної та соціальної географії
Т. 18. Вступ. Населення. Господарство
Економічна і соціальна географія України
Населення України
Т. 19.  Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення
Т. 20.  Національний та етнічний склад населення
Т. 21. Система розселення населення
Т. 22. Трудові ресурси, зайнятість населення
Господарство України
Т. 23.  Загальна характеристика господарства, економічний потенціал
Т. 24. Промисловість
Т. 25. Сільське господарство
Т. 26. Соціальна сфера
Т. 27. Транспорт і зовнішні економічні зв’язки
Т. 28. Економіко-географічні райони України
Економічна і соціальна географія світу
Т. 29. Сучасна політична карта світу
Т. 30. Населення
Т. 31. Географія світових природних ресурсів
Т. 32. Світове господарство
Т. 33. Глобальні проблеми людства
Т. 34. Регіони та країни світу