Історія України: довідник

код:
Г10572У
автор:
Гісем О. В.

Історія України: довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — К.: Вид-во «Літера ЛТД», 2010. — 432 с.
ISBN 978-966-178-030-8.

Посібник містить виклад усіх навчальних тем шкільного курсу історії України, передбачених чинною навчальною програмою. Кожний розділ посібника містить хронологію суспільно-політичного, соціально-економічного, зовнішньополітичного та культурного розвитку держави, що дозволяє якнайповніше уявити життя людей в усі періоди нашої історії. Крім того, до кожного розділу посібника включені тренувальні тестові завдання та ключі до них.
Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання, якісно підготуватися до уроку, успішно скласти будь-який іспит та пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Тренувальні тестові завдання дозволять систематично, при вивченні кожної теми, готуватися до екзамену. Вони спрямовані як на перевірку розуміння змісту навчального матеріалу, так і на спонукання учнів до аналізу та оцінки поданої інформації.
Призначено для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів та вчителів історії.
УДК 94(477)(0.75.3))
ББК 63.3(4Укр)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
432
розмір файлу:
2.71 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Історія України від появи людини на українських землях до кінця XV ст. 3
Вступ 4
Історія стародавньої України 6
Виникнення та розвиток Київської Русі 19
Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст. 28
Київська Русь у другій половині XI — першій половині XIII ст. 37
Галицько-Волинська держава 46
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині XIV — XV ст. 56
Історія України. XVI—XVIII ст. 71
Українські землі в XVI ст. 72
Українські землі в першій половині XVII ст. 89
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. 104
Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст. 122
Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. 144
Українські землі в другій половині XVIII ст. 163
Історія України. XIX ст. 179
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст. 180
Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст. 192
Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII —у першій половині XIX ст. 199
Модернізація українського суспільства в другій половині XIX ст. 203
Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині XIX ст. 209
Духовне життя України в другій половині XIX ст. 220
Новітня історія України. ХХ ст. 225
Наддніпрянська Україна на початку XX ст. 226
Західноукраїнські землі на початку XX ст. 231
Культура України на початку XX ст. 234
Україна в Першій світовій війні (1914—1918 рр.) 237
Українська революція (1917—1918 рр.) 247
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.) 267
Українська СРР в умовах нової економічної політики (неп) 1921—1928 рр. 294
Радянська модернізація України (1929—1938 рр.) 304
Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр. 313
Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.) 319
Україна в першому повоєнному десятилітті (1945—1955 рр.) 334
Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.) 345
Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — початок 1980-х рр.) 356
Розпад Радянського Союзу і становлення незалежної України (1985—1991 рр.) 365
Україна в умовах незалежності 376
Ключі до тестових завдань 395
Хронологічна таблиця 397
Типові тестові завдання 401
Ключі до типових тестових завдань 431