Історія України. 9 клас: Розробки уроків

код:
Г10300У
автор:
Подобєд А. О.

Подобєд А. О.
Історія України. 9 клас: Розробки уроків — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 320 с. — (Майстер-клас).
ISBN 978–966–672–999–9.
Посібник складено згідно з чинною навчальною програмою для 12-річної школи до курсу «Історія України», який викладається в 9 класі. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків, зокрема підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів. Для учителів історії, студентів історичних факультетів, викладачів.
УДК 372.8:93/99
ББК 74.266.3

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
7,47 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Орієнтовне тематичне планування 5
Тема І. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст. 7
Урок № 1 Від етносу до нації 7
Урок № 2 Формування модерної української нації 11
Урок № 3 Етапи українського визвольного руху 20
Урок № 4 Російська панславістська, польська федеративна й українська слов’янофільська теорії 23
Тема ІІ. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст. 27
Урок № 5 Українські землі у складі Російської імперії. 27
Урок № 6 Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії 37
Урок № 7 Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель у першій третині ХІХ ст. 45
Урок № 8 Початок національного відродження 52
Урок № 9 Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні 61
Урок № 10 Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20—30-ті рр. ХІХ ст. 69
Урок № 11 Підсумкове оцінювання за темами «Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.», «Українські землі у складі
Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.» 80
Тема ІІІ. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст. 81
Урок № 12 Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях 81
Урок № 13 Початок промислової революції 88
Урок № 14 Повсякденне життя українців у селі та місті 98
Урок № 15 Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи 109
Урок № 16 Утворення Кирило-Мефодіївського братства 121
Урок № 17 Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії (урок 1) 132
Урок № 18 Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії (урок 2) 140
Урок № 19 Підсумкове оцінювання за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.» 148
Тема ІV. Культурне життя на українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. 149
Урок № 20 Розвиток освіти і науки України наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. 149
Урок № 21 Розвиток українського мистецтва наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. 156
Урок № 22 Культура України кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. 164
Урок № 23 Підсумкове оцінювання за темою «Культурне життя на українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.» 167
Тема V. Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ ст. 167
Уроки № 24—25 Аграрні відносини на українських землях у другій половині ХІХ ст. 167
Урок № 26 Економічний розвиток України в другій половині ХІХ ст. 181
Урок № 27 Реформи адміністративно-політичного управління 60—70-х рр. ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії 194
Урок № 28 Зміни в соціальному розвитку українського суспільства 202
Урок № 29 Підсумкове оцінювання за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.» 205
Тема VІ. Національна ідея і заходи для досягнення державної окремішності в другій половині ХІХ ст. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху 206
Урок № 30 Україна в геополітичних планах Росії, Німеччини й Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. 206
Урок № 31 Суспільно-політичні течії в Україні в другій половині ХІХ ст. 208
Уроки № 32—33 Розвиток політичної думки в Україні в другій половині ХІХ ст. 214
Урок № 34 Національний соціал-демократизм 219
Тема VII. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст. 221
Урок № 35 Початок громадівського руху наприкінці 50-х— у 60-ті рр. ХІХ ст. 221
Урок № 36 Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у 50—60-х рр. ХІХ ст. 227
Урок № 37 Суспільно-політичний рух у 70—90-х рр. ХІХ ст. 233
Урок № 38 Діяльність галицьких народовців у другій половині 70—90-ті рр. ХІХ ст. 243
Урок № 39 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70—90-х рр. ХІХ ст. 249
Урок № 40 Підсумкове оцінювання за темами «Національна ідея і заходи для досягнення державної окремішності в другій половині ХІХ ст. Українофільський, культурницький і політичний етапи визвольного руху», «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині Х ст. 258
Тема VІІІ. Духовне життя України в другій половині ХІХ ст. 259
Урок № 41 Освіта України другої половини ХІХ ст. 259
Урок № 42 Наука України другої половини ХІХ ст. 266
Урок № 43 Розвиток літератури, драматургії, архітектури, живопису і музики в Україні в другій половині ХІХ ст. 273
Урок № 44 Розвиток культури України в другій половині ХІХ ст. 286
Урок № 45 Підсумкове оцінювання за темою «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.» 290
Тема ІХ. Наш край у другій половині ХVІІІ — у другій половині ХІХ ст. 291
Уроки № 46—47 Наш край у другій половині XVIII — у другій половині ХІХ ст. 291
Урок № 48 Підсумкове оцінювання за темою «Наш край наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.» 292
Література 316
Яндекс.Метрика