Історія України. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Г283074У
автор:
Святокум О. Є.

ISBN 978-966-672-712-4.
Зошит містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю знань учнів 9-х класів із курсу історії України.
Додаток містить контурні карти із завданнями.
Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.
УДК [372.8:94(477)“18/19”](075.3)
ББК 63.3(4Укр)53я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
6,63 МБ
Безкоштовний додаток:
Безкоштовний додаток до комплексного зошита для контролю знань
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ. Тема 1. формування модерної української нації. теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст.
Тема 2. українські землі у складі російської та австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст 1
Поточний контроль. Вступ. Формування української модерної нації. Українські землі у складі Російської
та Австрійської імперій 1
Поточний контроль. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.
Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України 3
Поточний контроль. Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні. Масонство в Україні.
Україна в програмних документах декабристів 5
Узагальнюючий контроль. Вступ. Тема 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики
першої половини ХІХ ст. Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій
наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.7
Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст. 11
Поточний контроль. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської
та Російської імперій та соціальні рухи 11
Поточний контроль. Утворення Кирило-Мефодіївського товариства. Національно-визвольний рух
на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії 13
Узагальнюючий контроль. Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух
у першій половині ХІХ ст. 15
Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 19
Поточний контроль. Особливості розвитку культури. Капіталізація та її вплив на культуру 19
Узагальнюючий контроль. Тема 4. Культурне життя на українських землях наприкінці ХVІІІ —
у першій половині ХІХ ст. 21
Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст. 25
Поточний контроль. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки в західноукраїнських землях.
Селянська реформа в Наддніпрянській Україні. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х рр.
ХІХ ст. в підросійській Україні 25
Узагальнюючий контроль. Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст. 27
Тема 6. Національна ідея і заходи для досягнення державної окремішності в другій половині ХІХ ст.
українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху Тема 7. Суспільно-політичний рух
в Україні в другій половині XIX ст. 31
Поточний контроль. Зіткнення російської, польської, німецької та австрійської національних ідей на українських
землях. Початок громадівського руху наприкінці 50-х — у 60-ті рр. ХІХ ст. Основні течії суспільно-політичного
руху 50—60-х рр. ХІХ ст. на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці 31
Поточний контроль. Відродження громадівського руху в 70—90-х рр. ХІХ ст. Діяльність галицьких народовців
у другій половині 70-х — у 90-ті рр. ХІХ ст. 33
Узагальнюючий контроль. Тема 6. Національна ідея і заходи для досягнення державної окремішності в другій половині
ХІХ ст. українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху Тема 7. Суспільно-політичний рух
в Україні в другій половині XIX ст. 35
Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст. 39
Поточний контроль. Особливості розвитку культури. Освіта. 39
Узагальнюючий контроль. Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст. 41
Тема 9. Наш край наприкінці XVIIІ — у XІX ст. 45
Узагальнюючий контроль. Тема 9. Наш край наприкінці XVIIІ — у XІX ст. 47
Яндекс.Метрика