Історія України. 8 клас: Матеріали до уроків

код:
Г6648У
автор:
Земерова Т. Ю., Скирда І. М.

Земерова Т. Ю.
Історія України. 8 клас: Матеріали до уроків / Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. — Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.— 160 с. — (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978–966–08–2989–3
Посібник складений відповідно до нової навчальної програми для 12-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам викладання курсу «Історія України» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Пропоноване видання містить сучасні дидактичні матеріали: історичні диктанти, схеми, порівняльні таблиці, фрагменти історичних документів, завдання для роботи з контурними картами, тести тощо. Призначений для вчителів історії та студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.
УДК 373.94/99
ББК 63.3(4УКР)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
7,44 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 4
Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст.
Урок 1. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя 5
Урок 2. Люблінська унія 9
Урок 3. Релігійне життя в Україні в ХVІ ст. 12
Урок 4. Берестейська церковна унія 15
Урок 5. Виникнення Запорозької Січі 19
Урок 6. Військове мистецтво козацтва 21
Уроки 7—8. Розвиток української культури в ХVІ ст. 23
Урок 9. Узагальнення знань за темою «Українські землі в ХVI ст.» 28
Урок 10. Тематичне оцінювання за темою «Українські землі в XVI ст.» 30
Тема 2. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
Урок 1. Соціально-економічні зміни в українських землях у першій половині ХVІІ ст. 32
Урок 2. Релігійне життя в Україні в першій половині ХVІІ ст. 35
Урок 3. Українське козацтво в першій чверті ХVІІ ст.
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 37
Урок 4. Національно-визвольні повстання українського народу 20—30-х рр. ХVІІ ст. 39
Уроки 5—6. Культура України в першій половині ХVІІ ст. 43
Урок 7. Узагальнення знань за темою «Українські землі в першій половині ХVІІ ст.» 48
Урок 8. Тематичне оцінювання за темою «Українські землі в першій половині ХVІІ ст.» 51
Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст. Відродження Української держави Урок 1. Причини Визвольної війни 53
Урок 2. Початок Національно-визвольної війни. Розбудова Української держави 56
Урок 3. Воєнні дії 1649—1651 рр. 60
Урок 4. Устрій держави Війська Запорозького. 65
Урок 5. Молдавські походи. Воєнні дії 1652—1653 рр. 68
Урок 6. Українські землі в системі міжнародних відносин 70
Урок 7. Входження України до Московського царства 73
Урок 8. Узагальнення знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст. Відродження Української держави» 76
Урок 8. Тематичне оцінювання за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст. Відродження Української держави» 79
Тема 4. Українські землі в 60—80-ті рр. ХVІІ ст. Урок 1. Російсько-польська війна 1656—1657 рр. 82
Урок 2. Гетьманування Івана Виговського 84
Урок 3. Початок Руїни 89
Урок 4. Гетьманування Петра Дорошенка 93
Урок 5. Адміністративно-територіальний устрій та економіка Гетьманщини і Слобідської України 97
Урок 6. Запорозька Січ 101
Урок 7. Узагальнення знань за темою «Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст.» 103
Урок 8. Тематичне оцінювання за темою «Українські землі в 60—80-х рр. XVII ст.» 105
Тема 5. Українські землі наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст.
Урок 1. Гетьманщина кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст. 108
Урок 2. Правобережна Україна кінця ХVІІ ст. — початку ХVІІІ ст. 111
Урок 3. Україна в Північній війні. Іван Мазепа 114
Урок 4. Україна після Полтавської битви 118
Урок 5. Наступ російського царизму на автономію Гетьманщини 121
Урок 6. Культура України другої половини ХVII — першої половини ХVIII ст. 125
Урок 7. Узагальнення знань за темою «Українські землі наприкінці XVII ст. — у першій половині XVIII ст.» 128
Урок 8. Тематичне оцінювання за темою «Українські землі наприкінці XVII ст. — у першій половині XVIII ст.» 131
Тема 6. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
Урок 1. Лівобережна і Слобідська Україна. Остаточна ліквідація гетьманства 134
Урок 2. Правобережжя в другій половині ХVІІІ ст. 138
Урок 3. Західноукраїнські землі в другій половині ХVІІІ ст. Поділи Речі Посполитої 142
Урок 4. Південна Україна в другій половині ХVІІІ ст. 144
Урок 5. Українська культура другої половини ХVІІІ ст. 148
Урок 6. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.» 152
Урок 7. Тематичне оцінювання за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.» 156
Яндекс.Метрика