Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Г283091У
автор:
Святокум О. Є.

ISBN 978-617-540-067-8.
Зошит містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю знань учнів 11-х класів із курсу «Історія України» (рівень стандарту, академічний рівень). Додаток містить завдання для роботи з історичними джерелами.
Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.
УДК [372.8:94(477)“19/20”](075.3)
ББК 63.3(4Укр)62/64я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
7,01 Мб
Безкоштовний додаток:
Безкоштовний додаток до комплексного зошита для контролю знань
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

КОНТРОЛЬ ТЕМА
Поточний Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)
Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Початок Другої світової війни 1
Поточний Початок Великої Вітчизняної війни. Нацистський «новий порядок». Рух Опору та його течії 3
Поточний Визволення України. Завершення Великої Вітчизняної війни. Наш край у 1939—1945 рр. 5
Поточний Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-х рр.) 7
Узагальнюючий Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.).
Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-х рр.) 9
Поточний Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х —
середина 1960-х рр.) Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні. Стан економіки в Україні
в середині 1950-х — середині 1960-х рр. 13
Поточний Культура й духовне життя в Україні. Зародження дисидентського руху. Наш край у 1953—1964 рр. 15
Узагальнюючий Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х —
середина 1960-х рр.) 17
Поточний Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.)
Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі. Стан економіки УРСР
у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х рр. 21
Поточний Зміни в соціальній та національній структурі населення. Розвиток освіти, науки і культури 23
Поточний Активізація опозиційного руху в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр. Наш край у середині 1960-х —
на початку 1980-х рр. 25
Узагальнюючий Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.) 27
Поточний Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.) Причини
та початок перебудови. Політика прискорення та її наслідки в Україні 31
Поточний Активізація національного руху в другій половині 1980-х рр. Проголошення незалежності України 33
Узагальнюючий Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.) 35
Поточний Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Політичне та економічне життя в Україні в першій половині 1990-х рр. 39
Поточний Політичний та економічний розвиток у другій половині 1990-х рр. — на початку XXI ст. 41
Поточний Етносоціальні процеси. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Основні принципи зовнішньої
політики незалежної України 43
Узагальнюючий Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 45
Завдання для проведення практичних робіт
Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.) 2
Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-х рр.) 3
Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х —
середина 1960-х рр.) 4
Тема 4. УКРАЇНА в ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.) 5
Тема 4. УКРАЇНА в ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.) 6
Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.) 7
Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 8