Історія України. 11 клас: Розробки уроків. (Профільна школа).

код:
Г14773У
автор:
Арнаутова Л. О.

Арнаутова Л. О. Історія України. 11 клас: Розробки уроків. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 464 с. — (Серія «Профільна школа»).
ISBN 978—617—540—466—9.
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України (рівень поглибленого та профільного вивчення) для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки уроків, зокрема узагальнення знань, додатковий матеріал для розповіді вчителя, фрагменти історичних джерел та запитання до них, цікаві факти тощо. Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.
УДК [372.8:340 (478.9)] (075.3)
ББК 74.266.7я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
3,61 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків із курсу історії України (профільний рівень) 4
Уроки № 1—2 Вступ 7
Тема 1. Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)
Уроки № 3—4 Міжнародні відносини в 1939 — першій половині 1941 р. 11
Урок № 5 УРСР напередодні агресії (1939 — перша половина 1941 р.) 23
Урок № 6 Перший етап Великої Вітчизняної війни. 28
Уроки № 7—8 Україна в роки окупації. Визвольний рух. 38
Урок № 9 Визрівання корінного перелому в ході війни. 51
Урок № 10 Україна на завершальному етапі війни. 56
Уроки № 11—12 Культурне життя в роки Великої Вітчизняної війни. 65
Урок № 13 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)». 73
Урок № 14 Резервний 76
Тема 2. Україна в першому повоєнному десятилітті (1946—1955 рр.)
Урок № 15 Вихід України на міжнародну арену. 76
Урок № 16 Політичні процеси в СРСР і Україні. 82
Уроки № 17—18 Повоєнна відбудова економіки. 87
Урок № 19 Становище в західних областях України. 97
Урок № 20 Становище України після смерті Й. Сталіна. 105
Уроки № 21—22 Культурне життя в повоєнній Україні. 110
Урок № 23 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в першому повоєнному десятилітті (1946—1955 рр.)». 114
Урок № 24 Резервний. 117
Тема 3. Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.)
Урок № 25 Міжнародне становище. 117
Уроки № 26—27 Лібералізація суспільно-політичного життя. 122
Уроки № 28—30 Спроби економічних реформ. 133
Урок № 31 Соціальна політика. 145
Уроки № 32—33 Зародження опозиційного руху. 149
Уроки № 34—35 Розвиток культури. 156
Урок № 36 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.)». 167
Урок № 37 Резервний 171
Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи
Уроки № 38—39 Україна і світ. 171
Уроки № 40—41 Суспільно-політичне життя. 175
Уроки № 42—43 Соціально-економічні проблеми. 189
Уроки № 44—45 Економічне становище УРСР наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр. 197
Уроки № 46—47 Демографічні і соціальні зміни. 205
Уроки № 48—49 Дисидентський рух 1960-х — першої половини 1970-х рр. 216
Уроки № 50—51 Дисидентський рух наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр. 223
Урок № 52 Ідеологія доби «застою». 231
Уроки № 53—54 Культурне життя. Освіта і наука. Розвиток літератури та мистецького життя. 236
Урок № 55 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в період загострення кризи радянської системи». 258
Урок № 56 Резервний 262
Тема 5. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)
Уроки № 57—58 Прихід до влади в СРСР М. Горбачова. 262
Уроки № 59—60 Спроба політичних реформ. 267
Уроки № 61—62 Економічні реформи. 276
Уроки № 63—66 Розгортання національно-визвольного руху. Культурницький етап. Політичний стан національного руху.. 287
Уроки № 67—68 Суверенізація Української РСР. 295
Уроки № 69—70 Формування багатопартійності в Україні. 303
Уроки № 71—72 Утворення незалежної України. 310
Уроки № 73—74 Проголошення незалежної України. Л. Кравчук — Президент України. 317
Урок № 75 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)». 322
Урок № 76 Резервний. 325
Тема 6. Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)
Уроки № 77—78 Європейський вибір України. 325
Уроки № 79—80 Державотворчий процес. 334
Уроки № 81—84 Політичні процеси 1991—1992 рр. Політичні процеси 1993—1994 рр. Л. Кучма — Президент України 342
Уроки № 85—88 Економічне життя в першій половині 1990-х рр. 350
Уроки № 89—90 Соціальна сфера на початку 1990-х рр. 361
Уроки № 91—93 Культурне життя на початку 1990-х рр. Культурні процеси в Україні. 367
Урок № 94 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)». 371
Урок № 95 Резервний 373
Тема 7. Україна в сучасну добу (1994—2010 рр.)
Уроки № 96—97 Зовнішньополітичні орієнтири (І частина). 373
Уроки № 98—99 Зовнішньополітичні орієнтири (ІІ частина). 379
Уроки № 100—101 Боротьба політичних сил у 1995—2000 рр. 388
Уроки № 102—103 Боротьба політичних сил у 2002—2010 рр. 398
Уроки № 104—105 Формування ринкової економіки в 1990-х рр. 408
Уроки № 106—107 Економіка України на сучасному етапі. 413
Уроки № 108—109 Соціальне життя. 423
Уроки № 110—113 Культура й освіта. Становище науки і наукових досліджень. Сучасний розвиток українського мистецтва. 433
Урок № 114 Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в сучасну добу (1994—2010 рр.)». 441
Урок № 115 Резервний 444
Тема 8. Наш край у 1939—2010 рр.
Уроки № 116—121 Наш край у 1939—2010 рр. 444
Уроки № 122—140 Повторювально-узагальнювальні уроки для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 446
Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів 447
Література 459