Історія України. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків

код:
Г14775У
автор:
О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Історія України. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 464 с. — (Серія «Профільна школа»)
ISBN 978—611—540—590—9.
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України (рівень поглибленого та профільного вивчення) для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків, розробки уроків, зокрема узагальнення знань, додатковий матеріал до розповіді вчителя, фрагменти історичних джерел та запитання до них, цікаві факти тощо. Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.
УДК [372.8:340 (478.9)] (075.3)
ББК 74.266.7я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
3,07 МБ
Безкоштовний додаток:
Календарний план з історії України
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Календарно-тематичний план 4
Уроки № 1—2 Завдання та структура курсу. Вступ до першого періоду Новітньої історії України. 7
Уроки № 3—4 Індустріальне суспільство як етап у розвитку світової цивілізації. Загальна характеристика європейської та світової цивілізацій на прикладі розвитку провідних країн світу (Велика Британія, Франція, Росія, Німеччина, Австро-Угорщина, США). 11
Урок № 5 Розвиток промисловості та сільського господарства на українських землях. 35
Урок № 6 Розвиток кооперативного руху. Становище населення. 42
Урок № 7 Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. Українські політичні партії. 47
Урок № 8 Події Російської революції 1905—1907 рр. на українських землях. 57
Уроки № 9—10 Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. Столипінська реформа. 69
Урок № 11 Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. 80
Урок № 12 Піднесення українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях напередодні Першої світової війни 90
Урок № 13 Розвиток української культури на початку ХХ ст. 95
Урок № 14 Церковне життя. 106
Уроки № 15—16 Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ ст. (1900—1913 рр.)». 113
Урок № 17 Українські землі на початку війни. 117
Уроки № 18—19 Вплив війни на український національний рух. 123
Урок № 20 Воєнні дії на території України влітку 1914 — навесні 1915 р. 129
Урок № 21 Воєнні дії на території України навесні—восени 1915 р. 135
Урок № 22 Воєнні дії та українське суспільство в 1916 — на початку 1917 р. 140
Урок № 23 Українські січові стрільці (УСС). Українські збройні формування в роки Першої світової війни. 144
Урок № 24 Україна в умовах наростання кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях. 148
Урок № 25 Семінарське заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)». 155
Урок № 26 Узагальнення знань за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)». 158
Урок № 27 Лютнева революція в Росії. Передумови Української революції. 160
Уроки № 28—30 Українська Центральна Рада. Її лідери та політична програма. Українські й загальноросійські політичні партії в Україні: програми та цілі. 171
Уроки № 31—32 Розгортання українського руху на початку революції. 181
Уроки № 33—35 Проголошення автономії України та боротьба за її визнання. І і ІІ Універсали УЦР. 187
Уроки № 36—37 Наростання політичної боротьби в Україні в липні—жовтні 1917 р. Корніловський заколот. Наступ антиукраїнських сил. 195
Уроки № 38—39 Проголошення Української Народної Республіки (УНР). 199
Урок № 40 Семінарське заняття за темою «Внутрішня й зовнішня політика УНР». 206
Уроки № 41—43 Спроба більшовицького перевороту в УНР. Проголошення в Харкові радянської влади. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 — початок 1918 р.). IV Універсал та його історичне значення. 207
Урок № 44 Перша спроба радянізації України. Червоний терор. 215
Уроки № 45—46 Узагальнення знань за темою «Українська революція (1917—1918 рр.)». 218
Уроки № 47—49 Брестський мир. Вступ німецько-австрійських військ в Україну. Падіння радянської влади. Діяльність УЦР після повернення до Києва. Конституція УНР. 220
Уроки № 50—52 Українська Держава гетьмана П. Скоропадського. 227
Уроки № 53—56 Директорія УНР 238
Уроки № 57—60 Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). 246
Уроки № 61—62 Окупація Північної Буковини й Бессарабії румунськими військами. Події в Закарпатті. 255
Урок № 63 Практичне заняття за темою «ЗУНР та УНР: порівняльний аналіз розвитку». 261
Уроки № 64—65 Політика радянського уряду в Україні в 1919 р. Воєнний комунізм. Зростання антибільшовицького опору в Україні. Селянські повстання. 262
Уроки № 66—67 Україна в другій половині 1919 р. «Київська катастрофа». 269
Урок № 68 Денікінський режим. Білий терор. 274
Уроки № 69—70 Перший зимовий похід армії УНР. Україна на початку 1920 р. Відновлення більшовицького режиму. 280
Урок № 71 Радянсько-польська війна й Україна. 291
Уроки № 72—73 Розгром Червоною армією військ П. Врангеля на Півдні України й у Криму. Поразка «махновщини». 300
Урок № 74 Культурне й духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. (за часів УЦР). 307
Урок № 75 Культурне й духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. (за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР). 318
Урок № 76 Культурний процес за радянської влади. 329
Урок № 77 Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.». 338
Уроки № 78—79 Узагальнення знань за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)». 340
Уроки № 78—79 Дидактична гра за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)». 344
Уроки № 80—85 Економічна та політична криза радянського ладу в Україні на початку 1920-х рр. Голод 1921—1923 рр. Неп. 345
Уроки № 86—87 Зовнішньополітична діяльність УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. 355
Уроки № 88—92 Культурне та духовне життя в роки непу. 360
Уроки № 93—94 Узагальнення знань за темою «УСРР у період нової економічної політики (1921—1928 рр.)». 371
Уроки № 95—96 Утвердження диктатури Й. Сталіна. Сталінська індустріалізація України. 374
Уроки № 97—99 Суцільна колективізація в Україні. 384
Урок № 100 Голодомор 1932—1933 рр. 392
Урок № 101 Політична система. Масові репресії. Конституція 1937 р. Соціальна система. Повсякденне життя населення (початок). 400
Уроки № 102—104 Політична система. Масові репресії. Конституція 1937 р. Соціальна система. Повсякденне життя населення (завершення). 403
Уроки № 105—107 Стан культури в Україні в 1930-ті рр. «Розстріляне відродження». Церква в Україні в 1930-ті рр. 411
Уроки № 108—109 Узагальнення знань за темою «Соціально-економічні та політичні перетворення (1929—1938 рр.)». 419
Уроки № 110—111 Українські землі у складі Польщі. 422
Уроки № 112—114 Український національно-визвольний рух на території Польщі в 1920—1930-ті рр. 426
Уроки № 115—116 Українські землі у складі Румунії. 434
Уроки № 117—118 Закарпаття у складі Чехо-Словаччини. Карпатська Україна. А. Волошин. 441
Уроки № 119—120 Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 1921—1938 рр.». 446
Урок № 121 Наш край у 1900—1914 рр. 453
Уроки № 122—123 Наш край у роки Першої світової війни та Української революції. 454
Уроки № 124—125 Наш край у 1918—1921 рр. 456
Уроки № 126—127 Наш край у 1920—1930-ті рр. 457
Уроки № 128—129 Узагальнення знань за темою «Наш край (1900—1938 рр.)». 458
Уроки № 130—140 Уроки повторення та закріплення знань. Резервний час 459