Рідна мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків

код:
Ф7461У
автор:
Шабельник Т. М.

Шабельник Т. М.
Ш12 Українська мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків (для шкіл з українською мовою навчання).— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 256 с.— (Майстер-клас).
ISBN 978–966–672–821–3.
Посібник складено за чинною програмою з української (рідної) мови для загальноосвітніх шкіл (за редакцією Л. В. Скуратівського; 2005 р.). Видання містить детальні розробки 70 різнопланових уроків з української мови у 9 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
224
розмір файлу:
5,56 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3

Календарне планування 4

Вступ

Урок № 1 Розвиток української мови 8

Повторення вивченого у 8 класі

Уроки № 2–3 Просте неускладнене й ускладнене речення 13

Урок № 4 Основні правила правопису. Складні випадки слововживання 18

Урок № 5 Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання 21

Пряма , непряма мова. Діалог. Цитата

Урок № 6 Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою 25

Уроки № 7–8 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання з обрамленням на основі почутого 30

Урок № 9 Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові 33

Уроки № 10–11 Діалог. Розділові знаки при діалозі 37

Урок № 12 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий усний переказ тексту наукового стилю 41

Урок № 13 Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах 44

Урок № 14 Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Узагальнення і систематизація вивченого 48

Урок № 15 Тематична контрольна робота. Контрольний диктант із додатковими завданнями 50

Складне речення, його ознаки. Складносурядні речення

Урок № 16 Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком 53

Уроки № 17–18 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному 56

Урок № 19 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява 60

Уроки № 20–21 Розділові знаки між частинами складносурядного речення 64

Урок № 22 Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, 222 а також складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів. Синтаксичний розбір ССР 67

Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю 72

Урок № 24 Тематична контрольна робота «Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення». Тестування. Контрольне аудіювання 76

Складнопідрядне речення

Урок № 25 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 86

Урок № 26 Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні 89

Уроки № 27–28 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ розповідного тексту 94

Урок № 29 Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Синонімія СПР з підрядними означальними і простих речень 98

Урок № 30 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 102

Уроки № 31–32 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему 106

Урок № 33 Складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії 107

Урок № 34 Складносурядні речення з підрядними причини та мети 110

Урок № 35 Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу 115

Урок № 36 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія 120

Урок № 37 Складнопідрядні речення з підрядними умовними, допустовими, наслідковими та порівняльними 122

Урок № 38 Складнопідрядні речення з кількома підрядними 127

Урок № 39 Узагальнення і систематизація вивченого про складнопідрядні речення 131

Урок № 40 Розвиток зв’язного мовлення. Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки 137

Урок № 41 Тематична контрольна робота. «Складнопідрядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки 142

Безсполучникове складне речення

Уроки № 42–43 Безсполучникове складне речення. Смислові зв’язки та інтонація у безсполучниковому складному реченні 150 223

Урок № 44 Кома та крапка з комою у безсполучниковому складному реченні 153

Уроки № 45–46 Двокрапка та тире у складному безсполучниковому реченні 157

Уроки № 47–48 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту 164

Уроки № 49–50 Особливості інтонації складного безсполучникового речення. Узагальнення і систематизація вивченого про безсполучникове речення 166

Урок № 51 Тематична контрольна робота. «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні». Диктант 169

Урок № 52 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз письмових робіт 170

Складне речення з різними видам и сполучникового і безсполучникового зв’язку

Уроки № 53–54 Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком 173

Уроки № 55–56 Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком 175

Уроки № 57–58 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі 178

Урок № 59 Розділові знаки між простими реченнями в складному з різними видами зв’язку 179

Урок № 60 Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень 182

Урок № 61 Тематична контрольна робота. «Складні речення з різними видами зв’язку». Тестування . 185

Лінгвістика тексту . Складне синтаксичне ціле

Уроки № 62–63 Складне синтаксичне ціле, його ознаки. Засоби зв’язку в ССЦ. Абзац . 192

Уроки № 64–65 Будова ССЦ. Види і засоби міжфразного зв’язку. Актуальне членування: дане і нове 199

Уроки № 66–67 Лінгвістичний аналіз тексту. Тренувальні вправи 203

Урок № 68 Тематична контрольна робота. «Лінгвістика тексту. Складне синтаксичне ціле». Читання мовчки 206

Повторення. Систематизація вивченого

Урок № 69 Слово як предмет вивчення 214

Урок № 70 Мовні аспекти вивчення речення 217

Література 220
Яндекс.Метрика