Рідна мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків (до підр. О. В. Заболотного, В. В. Заболотного, М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко)

код:
Ф11120У
автор:
Шабельник Т. М.

Шабельник Т. М.
Ш12 Рідна мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 256 с.— (Майстер-клас).
ISBN 978–611–540–275–5.
Посібник складено за новою програмою з української (рідної) мови для загальноосвітніх шкіл (за редакцією Л. В. Скуратівського; 2005 р.) до підручників О. В. Заболотного, В. В. Заболотного «Українська мова. 9 клас» та М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко та ін. «Українська мова. 9 клас». Видання містить детальні розробки 70 різнопланових уроків з української мови у 9 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних
факультетів.
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
1,76 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарне планування 4
Вступ
Урок № 1 Розвиток української мови 8
Повторення вивченого у 8 класі
Уроки № 2–3 Просте неускладнене й ускладнене речення . 13
Урок № 4 Основні правила правопису. Складні випадки слововживання 18
Урок № 5 Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання . 21
Пряма , непряма мова. Діалог. Цитата
Урок № 6 Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови
непрямою . 25
Уроки № 7–8 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання з обрамленням на основі почутого . 30
Урок № 9 Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові 33
Уроки № 10–11 Діалог. Розділові знаки при діалозі . 37
Урок № 12 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий усний переказ тексту наукового стилю . 41
Урок № 13 Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах 44
Урок № 14 Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Узагальнення і систематизація вивченого . 48
Урок № 15 Тематична контрольна робота. Контрольний диктант із додатковими завданнями . 50
Складне речення, його ознаки. Складносурядні речення
Урок № 16 Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком . 53
Уроки № 17–18 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими
реченнями в складносурядному . 56
Урок № 19 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява . 60
Уроки № 20–21 Розділові знаки між частинами складносурядного речення 64
Урок № 22 Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками,
а також складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів. Синтаксичний розбір ССР 67
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю . 72
Урок № 24 Тематична контрольна робота «Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення».
Тестування. Контрольне аудіювання . 76
Складнопідрядне речення
Урок № 25 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому . 86
Урок № 26 Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні . 89
Уроки № 27–28 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ розповідного тексту . 94
Урок № 29 Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Синонімія СПР з підрядними означальними і простих речень . 98
Урок № 30 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними . 102
Уроки № 31–32 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему . 106
Урок № 33 Складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії 107
Урок № 34 Складносурядні речення з підрядними причини та мети 110
Урок № 35 Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу 115
Урок № 36 Розвиток зв’язного мовлення.Ділові папери. Автобіографія 120
Урок № 37 Складнопідрядні речення з підрядними умовними, допустовими, наслідковими та порівняльними. 122
Урок № 38 Складнопідрядні речення з кількома підрядними . 127
Урок № 39 Узагальнення і систематизація вивченого про складнопідрядні речення 131
Урок № 40 Розвиток зв’язного мовлення. Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання.
Навчальне читання мовчки . 137
Урок № 41 Тематична контрольна робота. «Складнопідрядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки . 142
Безсполучникове складне речення
Уроки № 42–43 Безсполучникове складне речення. Смислові зв’язки та інтонація у безсполучниковому
складному реченні 150
Урок № 44 Кома та крапка з комою у безсполучниковому складному реченні . 153
Уроки № 45–46 Двокрапка та тире у складному безсполучниковому реченні . 157
Уроки № 47–48 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту . 164
Уроки № 49–50 Особливості інтонації складного безсполучникового речення. Узагальнення і систематизація вивченого
про безсполучникове речення . 166
Урок № 51 Тематична контрольна робота. «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні».
Диктант 169
Урок № 52 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз письмових робіт 170
Складне речення з різними видам и сполучникового і безсполучникового зв’язку
Уроки № 53–54 Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком173
Уроки № 55–56 Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком . 175
Уроки № 57–58 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі 178
Урок № 59 Розділові знаки між простими реченнями в складному з різними видами зв’язку . 179
Урок № 60 Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень . 182
Урок № 61 Тематична контрольна робота. «Складні речення з різними видами зв’язку». Тестування . 185
Лінгвістика тексту . Складне синта ксичне ціле
Уроки № 62–63 Складне синтаксичне ціле, його ознаки. Засоби зв’язку в ССЦ. Абзац . 192
Уроки № 64–65 Будова ССЦ. В иди і засоби міжфразного зв’язку. Актуальне членування: дане і нове . 199
Уроки № 66–67 Лінгвістичний аналіз тексту. Тренувальні вправи . 203
Урок № 68 Тематична контрольна робота. «Лінгвістика тексту. Складне синтаксичне ціле». Читання мовчки . 206
Повторення. Системат изація вивченого
Урок № 69 Слово як предмет вивчення . 214
Урок № 70 Мовні аспекти вивчення речення . 217
Література 220
Додаток Заходи предметного тижня української мови та літератури 221
Яндекс.Метрика