Рідна мова. 5—11 класи

код:
Ф2147У
автор:
Голобородько Є. П

Рідна мова. 5—11 класи. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005.— 224 с. — (Серія «Відкритий урок»).
ISBN 966-08-0714-7.
Посібник містить розробки уроків, дидактичні матеріали, методичні рекомендації щодо проведення відкритих уроків з рідної мови у 5–11 класах середньої загальноосвітньої школи. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних спеціальностей.
ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
224
розмір файлу:
1,66 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

5 клас
О. Б. Полєвікова Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами. Розділові знаки при вставних словах. 5
Є. В. Романюк Таємниця букв я, ю, є 8
О. Б. Полєвікова Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом 15
О. Б. Полєвікова Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів 19
О. Б. Полєвікова Літери и, і після ж, ч, ш та г, к, х у коренях слів 26
Є. В. Романюк У майстерні слова. Словотвір. Поняття про твірну основу. Афіксальні способи творення слів 31
О. Б. Полєвікова Дефіс у складних словах. Правопис складних слів 38
О. В. Дорошенко Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина 42
6 клас
С. В. Мунтян Поняття про фразеологізм. Джерела походження фразеологізмів. 46
С. В. Мунтян Відмінювання іменників. Кличний відмінок в українській мові. 49
С. В. Мунтян Основні способи творення іменників. 52
С. В. Мунтян Найчастіше вживані суфікси іменників. Суфікси на позначення пестливості та неповноти ознаки 56
С. В. Мунтян Числівник. Морфологічний розбір числівника 58
С. В. Мунтян Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у формі минулого часу 63
С. В. Мунтян Способи творення дієслів 65
С. В. Мунтян Дієслово як частина мови. Морфологічний розбір дієслів 68
7 клас
Є. П. Голобородько Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот 72
Т. П. Нежид Узагальнення й систематизація знань про дієслово та його форми. 75
Л. О. Фурсова Вживання н та нн у прислівниках. 78
Є. П. Голобородько Правопис прислівників. 82
Є. П. Голобородько Непохідні і похідні прийменники. 84
Є. П. Голобородько Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок із морфології й орфографії. 87
Є. П. Голобородько Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова. 90
Є. П. Голобородько Види обставин за значенням. 94
8 клас
О. В. Дорошенко Головні та другорядні члени речення (повторення). 98
О. В. Дорошенко Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні). 101
В. М. Жданова Повні і неповні речення. 104
В. М. Жданова Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире. 107
Р. М. Назар Звертання непоширені і поширені. 110
222
О. Л. Гармаш Відокремлені члени речення. Речення з відокремленими членами. 113
В. М. Жданова Узагальнення знань і вмінь із теми «Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами». 116
О. В. Дорошенко Пряма й непряма мова як засоби передачі чужої мови 119
9 клас
О. В. Дорошенко Частини мови, їх смислові, морфологічні і синтаксичні ознаки. 122
Ю. В. Кисіль Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Розділові знаки між головним і підрядним реченням. 124
О. В. Дорошенко Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки при них. 128
Т. П. Турута Узагальнення та систематизація вивченого за темою «Складнопідрядне речення». 132
В. Г. Павленко Безсполучникове складне речення. Смислові відношення, інтонація, розділові знаки у безсполучниковому складному реченні. 138
Ю. В. Кисіль Синтаксичний розбір складних речень із різними видами зв’язку. 143
Ю. В. Кисіль Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням. 146
Ю. В. Кисіль Двокрапка у простому і складному реченнях. 150
10 клас
Є. В. Романюк Наголос в українській мові. 154
Є. В. Романюк Наголошення загальновживаних слів. Відхилення від літературної норми в наголошенні слів. 157
Т. П. Нежид Творчий переказ тексту публіцистичного стилю. 161
Н. М. Веніг Стилістичні засоби словотвору. 164
Є. В. Романюк Вживання запозичених слів. 166
Н. М. Веніг Складні випадки правопису різних частин мови. 173
Н. М. Веніг Структура публічного виступу. 176
О. О. Тєлєжкіна Узагальнення й систематизація з теми «Синтаксичні норми сучасної української літературної мови». 179
11 клас
С. А. Омельчук Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. 189
С. А. Омельчук Основні пунктограми у простому реченні. 194
С. А. Омельчук Розділові знаки у складних синтаксичних конструкціях. 199
С. А. Омельчук Пунктуація при прямій мові і діалозі. 202
С. А. Омельчук Стилістичні засоби синтаксису. 205
С. А. Омельчук Стилі, типи і жанри мовлення. 209
Н. М. Веніг Виражальні засоби риторики. 215
Н. М. Веніг Виступ під час дискусії. 218