Психодіагностика розвитку дошкільників: старший дошкільний вік

код:
О18529У
автор:
Крамченкова В. О.

Психодіагностика розвитку дошкільників: старший дошкільний вік. / В. О. Крамченкова. — Х.: Вид-во «Ранок», 2013. — 192 с. — (Дошкільному психологу). — 1 електрон. опт. диск (СD-ROM)
ISBN 978-617-09-0598-7
Книга містить низку методик психодіагностики дітей дошкільного віку, а також способи дослідження готовності дитини до навчання в школі. Кожний розділ побудований як гармонійне поєднання аналізу важливих характеристик вікового періоду і психодіагностичного інструментарію. Це дозволяє як використовувати готові програми психологічного дослідження, так і сформувати на основі наведених методик психодіагностичні комплекси з урахуванням специфіки конкретного випадку.
Видання адресоване практичним психологам і педагогам дитячих дошкільних установ.
УДК 371.264:372.3
ББК 74.268.8я 70

Мова:
укр.
кількість сторінок:
194
розмір файлу:
4,08 МБ
Безкоштовний додаток:
Допоміжні матеріали до проведення діагностики. Психологічні ігри.
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Вступ 3
Основні принципи й особливості психодіагностики в умовах дошкільної установи
Етичні принципи та норми професійної діяльності психолога 5
Етичний кодекс психолога 5
Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку 12
Документування психодіагностичної діяльності психолога дитячої освітньої установи 15
Психодіагностика розвитку старшого дошкільника
Вікові особливості психічного розвитку 20
Діагностика пізнавальної сфери дитини 29
Сприйняття 29
Методика «Які предмети заховані на малюнках?» 29
Тест «Чим залатати килимок?» 30
Методика «Знайди кілька відмінностей» 31
Увага 33
Методика «Знайди і викресли» 33
Методика «Постав значки» 38
Методика «Запам’ятай і розстав крапки» 39
Пам’ять 40
Методика «Упізнай фігури» 40
Методика «Вивчи слова» 42
Методика «Запам’ятовування картинок і предметів» 43
Методика дослідження довготривалої пам’яті 44
Методика «Дослідження рухової пам’яті» 46
Тест «Піктограма» 46
Мислення і мовлення 49
Тест «Обведи контур» 49
Тест «Невербальна класифікація» 51
Тест «Нісенітниці» 53
Методика «Назви слова» (рівень розвитку мовлення) 55
Тестування словника 56
Діагностика емоційно-вольової сфери 57
Графічна методика «Кактус» (Автор — М. А. Панфілова) 57
Колірний тест ставлення 59
Дослідження комунікативної сфери та міжособистісних взаємин 61
Діагностика становища дитини в групі і ставлення до неї однолітків 61
Методика «Вибір у дії» 61
Методика «Капітан корабля» 62
Методика «Особистісні очікування дитини у спілкуванні з дорослим» 63
Методика «Фільм-тест» Р. Жіля 64
Анкета для вихователів 77
Діагностика особистісних характеристик і Я-концепції дитини 81
Методика дослідження дитячої самосвідомості та статево-вікової ідентифікації (Автор — Н. Л. Бєлопольська) 81
Визначення Я-концепції 85
Дитячий апперцептивний тест (САТ) 87
Тест «Будинок — дерево — людина» 110
Психодіагност ика готовності _до навчання в школ і
Характеристика психологічної готовності до шкільного навчання 132
Діагностика основних компонентів готовності до шкільного навчання 133
Методика «Намисто» 134
Методика «Будиночок» 135
Методика «Візерунок» 136
Методика «Графічний диктант» 139
Методика «Малювання за крапками» 142
Типологія мотивів навчання «Драбинка мотивів» (Автори — Л. І. Божович, А. К. Маркова) 145
Методика дослідження мотивації навчання 146
Тест «Здатність до навчання в школі» (Для дітей 5–7 років) 150
Методика «Лабіринт» 164
Програма психодіагностики готовності до шкільного навчання 176
Тестова бесіда (Автор — С. А. Банков) 176
Вилучення четвертого зайвого за картинками 178
Розповідь за картинкою 178
Сприйняття звуків мовлення (звуковий синтез слів) 178
Антоніми. Аналогії. Завершення речень 179
Проби руки 180
Малювання людини 181
Коректурна проба 181
Графічний диктант (Автор — Д. Б. Ельконін) 182
Протокол обстеження рівня психолого-педагогічної готовності до школи 183
Схема складання психолого-педагогічної характеристики дитини для вступу до школи 185

Також вам будуть цiкавi