Психодіагностика розвитку дошкільників: ранній та молодший вік

код:
О11971У
автор:
Крамченкова В. О.

Психодіагностика розвитку дошкільників: ранній та молодший вік. / В. О. Крамченкова. — Х.: Вид-во «Ранок», 2013. — 160 с. — (Дошкільному психологу). — 1 електрон. опт. диск (СD-ROM)
ISBN 978-617-09-0590-1
Книга містить низку методик психодіагностики дітей дошкільного віку, а також способи раннього виявлення порушень розвитку. Кожний розділ побудований як гармонійне поєднання аналізу важливих характеристик вікового періоду і психодіагностичного інструментарію. Це дозволяє як використовувати готові програми психологічного дослідження, так і сформувати на основі наведених методик психодіагностичні комплекси з урахуванням специфіки конкретного випадку.
Видання адресоване практичним психологам і педагогам дитячих дошкільних установ.
УДК 371.264:372.3
ББК 74.268.8я 70

Мова:
укр.
кількість сторінок:
162
розмір файлу:
16,9 МБ
Безкоштовний додаток:
Електронний додаток Психодіагностика розвитку дошкільників: ранній та молодший вік
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Вступ 3
Основні принципи й особливості психодіагностики в умовах дошкільної установи
Етичні принципи та норми професійної діяльності психолога 5
Етичний кодекс психолога 5
Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку 12
Документування психодіагностичної діяльності психолога дитячої освітньої установи 16
Комплексна психодіагностика розвитку дітей раннього віку Загальна характеристика періоду раннього дитинства — психолого-педагогічні домінанти розвитку 21
Загальнопсихологічні характеристики періоду раннього дитинства (За Л. С. Виготським) 24
Основні прояви кризи трьох років 26
Психологічний інструментарій для діагностики розвитку дітей раннього віку 26
Діагностика розвитку рухової сфери та ігрових дій 27
Методика оцінки загальної моторики 27
Методика оцінки тонкої моторики пальців рук 27
Методика «Гра» 27
Діагностика розвитку пізнавальних функцій 28
Методика «Оцінка колірного гнозису» 28
Методика «Колір і форма» 28
Методика «Наочний гнозис» 29
Методика «Вибір за зразком» 29
Методика «Розрізні картинки» 30
Методика «Конструювання за наслідуванням» 30
Методика «Просторовий гнозис» 30
Діагностика способів діяльності 31
Методика «Складання піраміди» 31
Методика «Вкладки» («Миски») 32
Методика «Поштова скринька» («Коробочка форм») (Автори — Л. А. Венгер, Г. Л. Вигодська, Е. І. Леонгард) 33
Методика «Завдання з предметами побуту» (За О. В. Баженовою) 34
Методика «Пам’ять» 34
Методика «Що змінилося — чого не стало» 35
Методика «Зоровий диктант» 35
Діагностика емоційно-вольової сфери 35
Стандартизоване спостереження 35
Діагностика особливостей розвитку особистості 36
Методика «Казка» 36
Методика вивчення вияву почуття гордості за власні досягнення (Автори — Т. В. Гуськова і М. Р. Єлагіна) 45
Методика вивчення ставлення дитини до себе в період кризи 3 років
(Автори — Т. В. Гуськова і М. Р. Єлагіна) 46
Програми комплексної діагностики психічного розвитку дітей раннього віку 48
Комплексне дослідження психічного розвитку дитини 1,5–3 років (18–36 місяців) (За Н. А. Ричковою) 48
Шкала оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років (15–36 місяців) (За методикою В. С. Манової-Томової) 49
Психодіагностика розвитку дітей молодшого дошкільного віку Вікові особливості психічного розвитку 54
Діагностика пізнавальної сфери дитини 60
Методика «Чого не вистачає на малюнках?» 60
Методика «Упізнай, хто це» 62
Методика «Повтори малюнки» 64
Методика «Пори року» 65
Тест «Вирізаємо фігури» 67
Методика «Що тут зайве?» 68
Методика «Поділ на групи» 70
Методика «Кому чого бракує?» 72
Методика «Сонце в кімнаті» (Автори — В. Синельников, В. Кудрявцев) 73
Діагностика емоційно-вольової сфери 74
Тест «Палітра почуттів» 74
Дослідження комунікативної сфери та міжособистісних взаємин 75
Тест «Зробимо разом» 75
Методика «Два будиночки» (Автори — І. Вандвік, П. Екблад) 77
Тест «Малюнок сім’ї» 79
Діагностика особистісних характеристик і Я-концепції дитини 84
Тест «Драбинка» 84
Методика «Намалюй себе» 86
Тест «Малюнок неіснуючої тварини» (Автор — М. З. Друкаревич) 88
Відставання в психічному розвитку 93
Методика психолого-педагогічного обстеження дитини з порушенням інтелекту (За О. А. Єкжановою, О. А. Стребельовою) 94
I. Соціальний розвиток 95
II. Фізичний розвиток 96
III. Пізнавальний розвиток 98
IV. Обстеження діяльності 104
Соціальна дезадаптація дитини з дефіцитарним спілкуванням 108
Замкнутість, дитячий аутизм 108
Діагностичні критерії виявлення дитячого аутизму за МКХ-10 108
Агресивність 109
Методика експертної оцінки агресивності дитини 110
Тривожність і страхи 111
Методика експертної оцінки тривожності дитини 111
Тест тривожності (Автори — Р. Теммпл, В. Амен, М. Доркі) 112
Методика виявлення дитячих страхів «Страхи в будиночках» (Автори — О. І. Захаров, М. О. Панфілова) 130
Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) у дітей 133
Діагностика синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю 134
Поведінкові ознаки СДУГ 135
Психодіагностика дисгармоній сімейного виховання 136
Схема бесіди з батьками «Загальні відомості про виховання дитини в сім’ї, її схильності та інтереси» 136
Питальник «Аналіз сімейних взаємин» (Автори — Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстіцкіс) 137
Діагностика типів негармонійного (патологізуючого) сімейного виховання 138