Природознавство. 5 клас: плани-конспекти уроків на друк. основі (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Ш12325У
автор:
І. О. Уварова

Природознавство. 5 клас : плани-конспекти уроків на друкованій основі / І. О. Уварова, Л. А. Слінько. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 128 с. — (Серія «Конструктор уроку») — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978–617–09–1389–0
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з природознавства для 5-го класу відповідно до нової програми. За їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку. До посібника додається електронний диск, що містить допоміжні матеріали для уроків, роздавальні матеріали для учнів, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів для проведення уроків з природознавства.
УДК [502.2:373.3](073)
ББК 74.262.0я71

Мова:
укр.
кількість сторінок:
129
розмір файлу:
2,62 МБ
Безкоштовний додаток:
Конструктор уроку
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

 Вступ 3
Урок № 1. Науки, що вивчають природу 4
Урок № 2. Практичне заняття. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів 6
Урок № 3. Методи вивчення природи 8
Урок № 4. Обладнання для вивчення природи 10
Урок № 5. Узагальнення вивченого 12
Урок № 6. Тіла, речовини та явища навколо нас. Тіла навколо нас 14
Урок № 7. Характеристика тіл та їх вимірювання. Практичне заняття. Вимірювання маси та розмірів різних тіл 16
Урок № 8. Речовини. Фізичні властивості речовин 18
Урок № 9. Властивості твердих тіл, рідин і газів 20
Урок № 10. Атоми та хімічні елементи 22
Урок № 11. Молекули. Рух молекул. Дифузія 24
Урок № 12. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини,
неорганічні та органічні речовини 26
Урок № 13. Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей 28
Урок № 14. Явища природи 30
Урок № 15. Фізичні явища, їх різноманітність 32
Урок № 16. Фізичні явища, їх різноманітність 34
Урок № 17. Фізичні явища, їх різноманітність 36
Урок № 18. Хімічні явища, їхні ознаки. Горіння. Гниття 38
Урок № 19. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі 40
Урок № 20. Небо та небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил 42
Урок № 21. Поняття про сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства 44
Урок № 22. Небесні тіла. Зоря — самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір 46
Урок № 23. Планети та планетні системи. Відмінності між планетами 48
Урок № 24. Планети та планетні системи. Відмінності між планетами 50
Урок № 25. Сонячна система 52
Урок № 26. Зоряні системи — галактики. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик 54
Урок № 27. Всесвіт і його складові 56
Урок № 28. Людина та Всесвіт 58
Урок № 29. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень 60
Урок № 30. Узагальнення вивченого з теми «Всесвіт» 62
Урок № 31. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі 64
Урок № 32. Форма та розміри Землі 66
Урок № 33. Внутрішня будова Землі 68
Урок № 34. Рухи Землі. Пори року 70
Урок № 35. Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення 72
Урок № 36. Способи зображення Землі. Масштаб 74
Урок № 37. Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту 76
Урок № 38. Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом 78
Урок № 39. Повітря — суміш газів. Властивості повітря 80
Урок № 40. Значення повітря 82
Урок № 41. Вода на Землі. Властивості води 84
Урок № 42. Три стани води. Кругообіг води 86
Урок № 43. Вода — розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини 88
Урок № 44. Розчини в природі 90
Урок № 45. Значення води в природі. Використання води людиною 92
Урок № 46. Узагальнюючий урок із теми «Земля як планета» 94
Урок № 47. Організм і його властивості 96
Урок № 48. Клітинна будова організмів 98
Урок № 49. Різноманітність організмів. Рослини. Тварини 100
Урок № 50. Різноманітність організмів. Гриби. Бактерії 102
Урок № 51. Різноманітність організмів. Екскурсія до зоопарку 104
Урок № 52. Умови життя на планеті Земля. Середовище життя 106
Урок № 53. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи 108
Урок № 54. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища 110
Урок № 55. Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище,
пристосування живих організмів до життя в ньому 112
Урок № 56. Різноманітність середовищ життя. Водне середовище, пристосування живих організмів до життя в ньому 114
Урок № 57. Різноманітність середовищ життя. Ґрунтове середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому 116
Урок № 58. Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів 118
Урок № 59. Угруповання організмів. Екосистеми 120
Урок № 60. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості 122
Урок № 61. Узагальнюючий урок із теми «Планета Земля як середовище
життя організмів» 124
Урок № 62.* Людина — частина природи. Зв’язок людини з природою 126