Правознавство. 11 клас. Розробки уроків: Профільний рівень

код:
Г14778У
автор:
Т. М. Філіпенко, В. Л. Сутковий

Філіпенко Т. М.
Ф-53 Правознавство. 11 клас. Розробки уроків: Профільний рівень / Т. М. Філіпенко, В. Л. Сутковий. — Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — 408 с. — (Профільна школа)
ISBN 978—617—540—467—6.
Посібник складено відповідно до нової програми 11-річної школи (профільний рівень), затвердженої Міністерством освіти і науки України із курсу «Правознавство». У виданні наведено методичні рекомендації щодо вивчення правознавства, розробки та конспекти занять, завдання для проведення узагальнюючого контролю знань тощо. Для вчителів правознавства, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та ін.
УДК [372.8:340(100)] (075.3)
ББК 74.266.7я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
408
розмір файлу:
10,8 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків із курсу правознавства (профільний рівень). 5
Розділ I. Адміністративне право України
Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України
Урок № 1 Загальна характеристика адміністративного права України 9
Урок № 2 Адміністративні правовідносини 12
Тема 2. Державне управління. Державна служба
Урок № 3 Державне управління 17
Урок № 4 Державна служба 21
Тема 3. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність
Урок № 5 Адміністративне правопорушення 25
Урок № 6 Адміністративні стягнення 30
Урок № 7 Адміністративне затримання 35
Тема 4. Адміністративне провадження (адміністративний процес)
Уроки № 8—9 Адміністративне провадження 38
Розділ ІІ. Фінансове право України
Тема 5. Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України
Урок № 10 Загальна характеристика фінансового права України 45
Урок № 11 Бюджетне право України 49
Тема 6. Податкова система України
Уроки № 12—13 Податкова система України 52
Тема 7. Законодавство про банки та банківську діяльність
Урок № 14 Законодавство про банки та банківську діяльність. 59
Урок № 15 Підсумкове узагальнення 63
Розділ ІІІ. Кримінальне право України
Тема 8. Загальна характеристика кримінального права України
Урок № 16 Загальна характеристика кримінального права України 68
Тема 9. Злочин
Уроки № 17—18 Злочин 71
Тема 10. Кримінальна відповідальність
Уроки № 19—20 Кримінальна відповідальність 82
Тема 11. Кримінальне покарання
Уроки № 21—22 Кримінальне покарання. 88
Тема 12. Відповідальність за окремі види злочинів
Урок № 23 Відповідальність за окремі види злочинів. Злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров’я особи. 97
Урок № 24 Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 102
Урок № 25 Злочини проти власності. Злочини проти громадської безпеки 106
Урок № 26 Злочини проти громадського порядку та моральності. Інші види злочинів 110
Тема 13. Кримінальний процес
Уроки № 27—28 Кримінальний процес 114
Тема 14. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх
Уроки № 29—30 Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх 121
Розділ ІV. Екологічне законодавство
Тема 15. Загальна характеристика екологічного законодавства України
Урок № 31 Загальна характеристика екологічного права України. 128
Урок № 32 Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування 133
Урок № 33 Екологічна експертиза. Червона книга України 137
Урок № 34 Підсумкове узагальнення 142
Розділ V. Цивільне право України
Тема 16. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
Уроки № 35—36 Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин 146
Тема 17. Суб’єкти цивільних правовідносин
Уроки № 37—38 Суб’єкти цивільних правовідносин. 153
Тема 18. Правочини
Уроки № 39—40 Правочини 161
Тема 19. Представництво і довіреність
Урок № 41 Представництво і довіреність 167
Тема 20. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
Уроки № 42—43 Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів 172
Тема 21. Загальна характеристика права власності та інші речові права
Уроки № 44—45 Загальна характеристика права власності та інші речові права 180
Тема 22. Форми та види власності. Захист права власності
Уроки № 46—47 Форми та види власності. Захист права власності. 187
Тема 23. Право інтелектуальної власності
Уроки № 48—49 Право інтелектуальної власності 193
Тема 24. Цивільно-правова відповідальність
Уроки № 50—51 Цивільно-правова відповідальність 199
Урок № 52 Підсумкове узагальнення 206
Тема 25. Зобов’язання в цивільному праві
Уроки № 53—54 Зобов’язання в цивільному праві 209
Тема 26. Цивільно-правові договори
Уроки № 55—56 Цивільно-правові договори 215
Урок № 57 Захист прав споживачів 225
Тема 27. Основи спадкового права
Уроки № 58—59 Основи спадкового права 230
Тема 28. Цивільний процес (судочинство)
Уроки № 60—61 Цивільний процес (судочинство) 237
Урок № 62 Підсумкове узагальнення 245
Розділ VІ. Господарське право України
Тема 29. Загальна характеристика господарського права України
Уроки № 63—64 Загальна характеристика господарського права України. 251
Тема 30. Підприємництво в Україні
Уроки № 65—66 Підприємництво в Україні 256
Тема 31. Господарські договори
Урок № 67 Господарські договори 262
Тема 32. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес (судочинство)
Урок № 68 Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес (судочинство) 268
Урок № 69 Підсумкове узагальнення 276
Розділ VІІ. Трудове право України. Соціальний захист
Тема 33. Правове регулювання трудових відносин в Україні
Уроки № 70—71 Правове регулювання трудових відносин в Україні 282
Тема 34. Трудовий договір
Уроки № 72—73 Трудовий договір 288
Тема 35. Робочий час та час відпочинку
Уроки № 74—75 Робочий час та час відпочинку 297
Тема 36. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Урок № 76—77 Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність 303
Тема 37. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці
Уроки № 78—79 Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці 311
Тема 38. Соціальний захист в Україні
Урок № 80 Соціальний захист в Україні 318
Тема 39. Пенсії в Україні
Урок № 81 Пенсії в Україні. 323
Урок № 82 Підсумкове узагальнення 328
Розділ VІІІ. Сімейне право України
Тема 40. Загальна характеристика сімейного права
Урок № 83 Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин 333
Тема 41. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
Уроки № 84—85 Шлюб. Права та обов’язки подружжя 337
Тема 42. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
Уроки № 86—87 Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. 345
Тема 43. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Урок № 88 Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 352
Розділ ІХ. Житлове право України
Тема 44. Загальна характеристика житлового права України
Уроки № 89—90 Загальна характеристика житлового права України 359
Тема 45. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства
Уроки № 91—92 Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства 365
Розділ Х. Земельне право України
Тема 46. Загальна характеристика земельного права
Уроки № 93—94 Загальна характеристика земельного права 371
Тема 47. Право власності на землю
Уроки № 95—96 Право власності на землю. 379
Тема 48. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист прав на землю
Уроки № 97—98 Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист прав на землю 385
Тема 49. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва
Уроки № 99—100 Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва 392
Урок № 101 Підсумкове узагальнення 398
Уроки № 102—105 Резервний час 401