Особливості мислення молодших школярів

код:
О6965У
автор:
Т. Б. Браілко

Особливості мислення молодших школярів / Упоряд. Т. Б. Браілко. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. —176 с. — (Бібліотека шкільного психолога).
ISBN 978–611–540–254–0
Що являє собою мислення? Як розвивається інтелект дитини? Чи можна навчити думати? Пропонована книга допоможе знайти відповіді на ці та багато інших питань.
Видання містить тести для діагностики основних якостей розумової діяльності та вправи на розвиток різних видів мислення. Книгу призначено практичним психологам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям початкових класів, батькам молодших школярів.
УДК 159.922:376
ББК 88.8

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
5,20 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 3
Періоди інтелектуального розвитку в дитячому віці 5
Якості мислення 10
Розумова діяльність молодших школярів 12
Шляхи розвитку мислення 16
Коли навчання стає розвивальним 16
Психологічна корекція 18
Тест для учнів 1 класу 18
Групове корекційне заняття в 1 класі 21
Фрагменти групових корекційних занять у 2 класі 22
Розв’язування задач 25
Розвиток логічного мислення 28
Логічне мислення молодших школярів 28
Вивчення розвитку логічних операцій 29
Завдання на розвиток логічного мислення 33
Образне мислення 38
Творчі здібності молодших школярів 38
Завдання для розвитку образного мислення 39
Активізація образного мислення першокласників у процесі формування елементарних математичних понять 47
Число 1 48
Число 2 50
Число 3 52
Число 4 54
Число 5 55
Число 6 57
Число 7 59
Число 8 61
Число 9 63
Число 0 (нуль) 64
Підсумкові завдання 65
Розвиток творчого мислення школярів — складова життєвого успіху 67
Уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів (за В. Сухомлинським) 71
Психологічні складові творчого процесу 74
Стадії розвитку творчого мислення 75
Наочно-дійове мислення 75
Причинне мислення 77
Евристичне мислення 79
Діагностика творчого мислення 80
Вивчення оригінальності малюнків дітей шестирічного віку 81
Вивчення гнучкості побудови графічного образу 83
Тест «Тварина, якої не існує» 85
Вивчення гнучкості під час створення слів 87
Вивчення гнучкості конструювання фраз за початковими літерами слів 87
Вивчення мовленнєвих творчих здібностей на уроках української мови у 2 класі 88
Вивчення словесної асоціативної здібності 89
Вивчення творчого потенціалу дорослого (для педагогів і батьків) 94
Програма розвитку творчого мислення 98
Розвиток наочно-дійового мислення 101
Вчимося аналізувати зоровий образ 101
Вчимося працювати з властивостями предметів 102
Вчимося сполучати ознаки різних предметів 105
Вчимося знаходити спільні та відмінні ознаки об’єктів 106
Упізнаємо об’єкт за описом можливих дій із ним 108
Вчимося шукати альтернативні способи дії 109
Вчимося складати сюжетне оповідання 110
Вчимося виконувати завдання на порівняння 111
Вчимося вимірювати 112
Розвиток причинного мислення 114
Вчимося планувати перетворення предметів і слів 115
Вчимося встановлювати ситуативні зв’язки між предметами 116
Вчимося уявляти наслідки подій 118
Вчимося позначати словами суттєві ознаки предмета 120
Вчимося формулювати закони 121
Вчимося пояснювати образне порівняння 121
Вчимося складати слова із заданою літерою 123
Вчимося добирати слова, протилежні за значенням 125
Вчимося класифікувати та поєднувати слова в речення 127
Вчимося розуміти соціальні взаємозв’язки 128
Вчимося придумувати казки 128
Вчимося описувати характер героїв 131
Вчимося керувати процесом творчості 132
Вчимося складати текст за запитаннями 134
Вчимося оцінювати подію різнобічно 135
Вчимося комбінувати чинники ситуації 136
Вчимося комбінувати елементи знакових систем 137
Розвиток евристичного мислення 140
Вчимося аналізувати проблемну ситуацію 140
Вчимося розв’язувати протиріччя 147
Вчимося оцінювати та приймати
альтернативні стратегії дії 149
Гра — засіб інтелектуального розвитку 151
Ігри у житті дiтей шестирiчного віку 151
Взаємовiдносини мiж дiтьми у гpi 152
Керування дитячою грою 154
Значення гри для психiчного розвитку дитини 155
Види iгop та їх роль у розвитку психіки дитини 157
Рольова гра 158
Iгри з правилами 161
Використання дидактичних ігор у роботі із шестирiчками 164
Додатки 168
Iгрові вправи для полегшення процесу адаптації першокласників 168
Спiльне i вiдмiнне в навчальній діяльності дiтей 6 та 7 pокiв 170
Роль гри в становленнi трудової дiяльностi 171
Лiтература 173