Особливості мислення старших дошкільників

код:
O11030У
автор:
Т. Б. Браілко

Особливості мислення старших дошкільників / Упоряд. Т. Б. Браілко. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. —160 с. — (Дошкільному психологу).
ISBN 978–611–540–262–5
Що являє собою мислення? Як розвивається інтелект дитини? Чи можна навчити думати? Пропонована книга допоможе знайти відповіді на ці та ба¬гато інших питань.
Видання містить тести для діагностики основних якостей розумової діяль¬ності та вправи на розвиток різних видів мислення.
Книгу призначено практичним психологам дошкільних закладів освіти, вихователям дитячих садків, батькам старших дошкільників.
УДК 159.922:376
ББК 88.8
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
3,36 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 3
Періоди інтелектуального розвитку в дитячому віці 5
Якості мислення 10
Розумова діяльність дошкільників 12
Шляхи розвитку мислення 16
Пізнавальна діяльність 16
Психологічна корекція 18
Тест розвитку розумових операцій 18
Фрагменти групових корекційних занять зі старшими дошкільниками 21
Розв’язування задач 23
Розвиток логічного мислення 26
Логічне мислення дошкільників 26
Завдання на розвиток логічного мислення 27
Образне мислення 32
Творчі здібності 32
Завдання для розвитку образного мислення 33
Активізація образного мислення у процесі формування елементарних математичних понять 40
Число 1 41
Число 2 43
Число 3 45
Число 4 47
Число 5 48
Число 6 50
Число 7 52
Число 8 54
Число 9 56
Число 0 (нуль) 57
Підсумкові завдання 58
Розвиток творчого мислення — складова життєвого успіху 60
Психологічні складові творчого процесу 64
Стадії розвитку творчого мислення 65
Наочно-дійове мислення 65
Причинне мислення 67
Евристичне мислення 69
Діагностика творчого мислення 70
Вивчення оригінальності малюнків дітей п’ятирічного віку 71
Вивчення гнучкості побудови графічного образу 73
Тест «Тварина, якої не існує» 75
Вивчення гнучкості під час створення слів 76
Вивчення гнучкості конструювання фраз за початковими літерами слів 77
Вивчення мовленнєвих творчих здібностей на уроках української мови 78
Вивчення словесної асоціативної здібності 79
Вивчення творчого потенціалу дорослого (для педагогів і батьків) 84
Програма розвитку творчого мислення 88
Розвиток наочно-дійового мислення 91
Вчимося аналізувати зоровий образ 91
Вчимося працювати з властивостями предметів 92
Вчимося сполучати ознаки різних предметів 95
Вчимося знаходити спільні та відмінні ознаки об’єктів 96
Упізнаємо об’єкт за описом можливих дій із ним 98
Вчимося шукати альтернативні способи дії 99
Вчимося складати сюжетне оповідання 100
Вчимося виконувати завдання на порівняння 101
Вчимося вимірювати 102
Розвиток причинного мислення 104
Вчимося планувати перетворення предметів і слів 105
Вчимося встановлювати ситуативні зв’язки між предметами 106
Вчимося уявляти наслідки подій 108
Вчимося позначати словами суттєві ознаки предмета 110
Вчимося формулювати закони 111
Вчимося пояснювати образне порівняння 111
Вчимося складати слова із заданою літерою 113
Вчимося добирати слова, протилежні за значенням 115
Вчимося класифікувати та поєднувати слова в речення 117
Вчимося розуміти соціальні взаємозв’язки 118
Вчимося придумувати казки 118
Вчимося описувати характер героїв 121
Вчимося керувати процесом творчості 122
Вчимося складати текст за запитаннями 124
Вчимося оцінювати подію різнобічно 125
Вчимося комбінувати чинники ситуації 126
Вчимося комбінувати елементи знакових систем 127
Розвиток евристичного мислення 130
Вчимося аналізувати проблемну ситуацію 130
Вчимося розв’язувати протиріччя 137
Вчимося оцінювати та приймати альтернативні стратегії дії 139
Гра — засіб інтелектуального розвитку 141
Взаємовiдносини мiж дiтьми у гpi 141
Керування дитячою грою 143
Значення гри для психiчного розвитку дитини 144
Види iгop та їх роль у розвитку психіки дитини 146
Рольова гра 148
Iгри з правилами 151
Використання дидактичних ігор у роботі зі старшими дошкільниками 153
Лiтература 157