Основи здоров’я. Робочий зошит. 9 клас

код:
Ш900400У
автор:
Тагліна О. В.

Основи здоров’я. Робочий зошит. 9 клас / О. В. Тагліна; авт. дод. Є. О. Цуканова.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 64 с.: іл.+ дод. (16 с.).
ISBN 978–617–540–312–9
Робочий зошит охоплює всі теми, передбачені чинною програмою з предмета «Основи здоров’я» для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Кожний урок містить теоретичні блоки й завдання різного рівня складності.
Зошит допоможе організувати вивчення нових тем, надасть можливість оцінити знання учнів, сформувати в них практичні вміння й навички самостійної роботи.
У додатку, що відділяється від основного зошита, розміщено завдання для поточного контролю знань.
Зошит призначений для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК [371.71:372.8](076.5)
ББК 51.204я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
69
розмір файлу:
1,77 МБ
Безкоштовний додаток:
Додаток
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ. Феномен життя й здоров’я людини 1
Життя й здоров’я людини 4
Взаємозв’язок основних ознак, складових і чинників здоров’я 4
Практична робота № 1. Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров’я 8
Глобальні небезпеки. Людський чинник у формуванні безпеки людей 10
Фізична складова здоров’я 14
Фізіологічна й соціальна зрілість. Взаємозв’язок фізіологічної
та соціальної зрілості 14
Готовність до дорослого життя 17
Моніторинг фізичної складової здоров’я 20
Практична робота № 2. Самооцінка рівня фізичного здоров’я 23
Соціальна складова здоров’я 26
Репродуктивне здоров’я. Продовження роду як одне з основних призначень людини 26
Чинники, що впливають на репродуктивне здоров’я молоді 29
Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ, СНІД, ІПСШ: шляхи передачі та методи захисту 32
Практична робота № 3. Розробка проекту «Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я» 35
Безпека людини й право 41
Основи міжнародного й національного законодавства щодо безпеки і здоров’я людини 43
Практична робота № 4. Визначення безпечних умов життєдіяльності 47
Психічна й духовна складові здоров’я 48
Самопізнання й самовиховання особистості. Способи саморегуляції 48
Пам’ять і увага 51
Практична робота № 5. Підготовка до іспиту: розвиток пам’яті й уваги 56
Цінність життя й здоров’я людини 59
Практична робота № 6. Визначення місця здоров’я в ієрархії життєвих цінностей 63
Яндекс.Метрика