Основи економіки. Кишеньковий довідник

код:
Г7179У
автор:
Жовтанецький О. М., Чуба Н. В.

Жовтанецький О. М.

Основи економіки / О. М. Жовтанецький, Н. В. Чуба. — Х.: ТОВ Вид-во «Ранок», 2009. — 320 с. — (Кишеньковий довідник школяра).

ISBN 978–966–672–262–4.

Посібник складено згідно з чинною навчальною програмою з курсу основ економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів економіки.

УДК 91(073)

ББК 26.8

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
10,3 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина I. Вступ до економіки

Розділ 1. Економіка як наука

Економіка та методи її дослідження 4

Історія формування економічної науки 8

Сутність та класифікація людських потреб 14

Ефективність використання економічних ресурсів та перспективи економічного зростання 17

Приклади розв’язування типових задач 24

Розділ 2. Основи функціонування економіки

Форми виробництва та власності в економіці 31

Типи економічних систем 34

Гроші в товарній економіці 37

Приклади розв’язування типових задач 42

Розділ 3. Ринкова економіка в дії

Ринковий механізм 45

Рівновага на ринку 53

Еластичність попиту та пропозиції 56

Ринкова інфраструктура 65

Приклади розв’язування типових задач 69

Розділ 4. Система національного рахівництва

Основні макроекономічні показники 78

Методи обчислення ВВП 83

Сукупний попит і сукупна пропозиція 86

Приклади розв’язування типових задач 93

Частина II. Проблеми сучасної ринкової економіки

Розділ 5. Макроекономічна нестабільність

Недоліки ринкового механізму 100

Економічні кризи: причини та наслідки 102

Проблеми зайнятості. Види та причини безробіття 105

Інфляція: види, причини, наслідки 109

Приклади розв’язування типових задач 113

Розділ 6. Інші актуальні проблеми ринку

Несправедливий розподіл доходів 119

Проблеми економічного зростання 122

Екологічні проблеми 124

Приклади розв’язування типових задач 127

Частина III. Економічні суб’єкти та їх діяльність

Розділ 7. Домогосподарство як споживач і власник ресурсів

Домогосподарство як економічний суб’єкт 134

Доходи домогосподарств 139

Економічні рішення споживача 142

Приклади розв’язування типових задач 145

Розділ 8. Підприємство та конкуренція

Підприємство як економічний суб’єкт 152

Витрати та прибуток фірми 159

Конкуренція та структура ринку 163

Приклади розв’язування типових задач 170

Розділ 9. Економічна роль держави

Держава як економічний суб’єкт, її функції та методи регулювання економіки 180

Державні фінанси 187

Державний сектор економіки 191

Приклади розв’язування типових задач 194

Частина ІV. Світова економіка

Розділ 10. Основи функціонування світової економіки

Особливості міжнародних економічних відносин 204

Поняття платіжного балансу 209

Валютна система 213

Міжнародні економічні об’єднання та організації 217

Приклади розв’язування типових задач 220

Частина V. Економіка України

Розділ 11. Інтеграція України у світове господарство

Економічна історія України у ХХ ст. 230

Україна у Світовій організації торгівлі 237

Економічний вибір України в програмах політичних партій 239

Перспективи розвитку України у світовій економіці 245

Україна та Євросоюз 249

Додатки

Нобелівські лауреати з економіки 254

Англо-український словник основних економічних термінів і понять 261

Українсько-англійський словник основних економічних термінів і понять 272

Тлумачний словник основних економічних термінів і понять 283

Предметний покажчик 313

Література 315