Німецька мова у таблицях і схемах

код:
И109033УН
автор:
Кордуп Р. А.

6. К68 Німецька мова у таблицях і схемах. 5—11 класи: Навчальний посібник-довідник. — Х.: Ранок, 2013. — 128 с.
ISBN 978-617-09-0656-4
Навчальний посібник-довідник «Німецька мова у таблицях і схемах» допоможе усім, хто вивчає німецьку, узагальнити і систематизувати свої знання правил читання і граматики. Від інших подібних навчальних посібників, виданих у нашій країні, цей посібник-довідник вигідно відрізняється лаконічністю та доступністю викладу матеріалу.
Для старшокласників, абітурієнтів та всіх, хто вивчає німецьку мову самостійно.
УДК 811.112.2(072)
ББК 74.261.7 Нім+81.2 Нім

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
7,86 МБ
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 5
Німецький алфавіт (Das Alphabet) 6
Деякі правила читання букв. та буквосполучень 7
Морфологія
Артикль (Der Artikel) 8
Відмінювання означеного артикля 8
Відмінювання неозначеного артикля 8
Іменник (Das Substantiv) 9
Визначення роду за значенням 9
Визначення роду іменників за їх формою 12
Відмінювання іменників 15
Відмінки у німецькій мові. . . . . . . . . 15
Типи відмін іменників у німецькій мові 15
Сильна відміна іменників 16
Слабка відміна іменників 17
Жіноча відміна іменників 18
Мішана відміна іменників 18
Відмінювання іменників у множині 19
Утворення множини іменників 20
Прикметник (Das Adjektiv) 24
Відмінювання прикметників 24
Слабка відміна прикметників 24
Сильна відміна прикметників 25
Мішана відміна прикметників 26
Ступені порівняння прикметників та прислівників 27
Особливі форми ступенів порівняння 28
Прислівник (Das Adverb) 29
Числівник (Das Numerale) 30
Кількісні числівники (Die Grundzahlen) 30
Уживання кількісних числівників 33
Позначення часу 34
Порядкові числівники (Die Ordnungszahlen) 35
Дробові числівники (Die Bruchzahlen) 37
Займенник (Das Pronomen) 38
Види займенників 38
Особові займенники 39
Присвійні займенники 40
Зворотний займенник sich 41
Заперечні займенники 42
Неозначені займенники 43
Безособовий займенник es 44
Неозначено-особовий займенник man 45
Відносні займенники 46
Питальні займенники 47
Вказівні займенники 48
Займенникові прислівники. (Die Pronominaladverbien) 49
Дієслово (Das Verb) 50
Класифікація дієслів 50
Відокремлювані та невідокремлювані префікси 52
Дієвідмінювання дієслів у Präsens 53
Дієвідмінювання дієслів у Präteritum 56
Уживання допоміжних дієслів haben/sein у Perfekt та Plusquamperfekt 58
Утворення дієприкметника минулого часу (Das Partizip II) 59
Минулий час Perfekt 60
Минулий час Plusquamperfekt 61
Майбутній час Futur I 61
Схема вживання часів 62
Präsens 62
Präteritum 62
Perfekt 63
Plusquamperfekt 63
Futur I 63
Пасивний стан (Das Passiv) 64
Präsens Passiv 64
Präteritum Passiv 64
Perfekt Passiv 64
Plusquamperfekt Passiv 65
Futur I Passiv 65
Конструкція haben/sein + zu + Infinitiv 66
Модальні дієслова 66
Дієвідмінювання модальних дієслів у Präsens 66
Уживання модальних дієслів 67
Дієслова, які мають модальне значення 68
Наказовий спосіб (Der Imperativ) 69
Керування дієслів 70
Дієслова, що вимагають Nominativ 70
Дієслова, що вимагають Akkusativ 70
Дієслова, що вимагають Dativ 71
Дієслова, що вимагають Genitiv 72
Керування дієслів з прийменниками 72
Дієслова, які керують подвійним Akkusativ 75
Дієслова, які керують Akkusativ та Dativ 75
Основні форми сильних та неправильних дієслів 76
Прийменник (Die Präposition) 84
Керування 84
Злиття прийменника з артиклем 85
Вживання прийменників 86
Прийменники часу 108
Cинтаксис
Просте речення 110
Порядок слів у німецькому простому реченні 110
Питальні слова 111
Складносурядне речення 112
Сполучники у складносурядному реченні 112
Сполучники, що не впливають на порядок слів у реченні 113
Складнопідрядне речення 114
Порядок слів у головному реченні 114
Порядок слів у підрядному реченні 115
Позиція зворотного займенника sich у підрядному реченні 116
Типи підрядних речень 117
Підрядне речення підмета 120
Підрядне речення присудка 120
Підрядне додаткове речення 121
Підрядне означальне речення 121
Підрядне речення місця 121
Підрядне речення способу дії 122
Підрядне речення причини 122
Підрядне речення часу 122
Підрядне речення мети 123
Підрядне речення умови 124
Підрядне речення нереальної умови 125
Підрядне порівняльне речення (реальне порівняння) 126
Підрядне порівняльне речення (реальне порівняння із сполучником je … desto) 126
Підрядне порівняльне речення (нереальне порівняння) 126
Підрядне наслідкове речення 127
Підрядне допустове речення 127
Підрядне обмежувальне речення 127