Німецька мова: Стислий курс граматики.

код:
И10339УН
автор:
Гоголєва Г. В.

Гоголєва Г. В.
Г96 Німецька мова: Стислий курс граматики. — Х.: Ранок, 2009. — 160 с.
ISBN 978-966-672-846-6
Довідник містить матеріал за всіма розділами німецької граматики, ілюстрований прикладами, наочними таблицями та схемами. Від інших навчальних посібників видання відрізняється лаконічністю й доступністю викладу матеріалу, тому може використовуватися як початківцями, так і тими, хто хоче систематизувати й узагальнити вже вивчений матеріал. Особливо важлива інформація виділена кольоровими плашками зі знаком оклику.
Для учнів 5—12 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього профілю, вчителів німецької мови та всіх, хто вивчає німецьку.
УДК 291.337
ББК 22.151я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
2,3 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ І. Морфологія
Іменник 3
Артикль. 3
Рід іменників. 6
Число іменників 10
Відмінювання іменників 15
Синтаксичні функції іменників 19
Прикметник 20
Відмінювання прикметників. 21
Ступені порівняння прикметників. 24
Займенник. 27
Особові займенники 27
Присвійні займенники 28
Вказівні займенники 30
Питальні займенники. 33
Неозначені та заперечні займенники . 34
Відносні займенники 37
Безособовий займенник es 37
Зворотний займенник sich. 38
Числівник 39
Кількісні числівники 39
Порядкові числівники. 42
Дієслово. 43
Прості, похідні та складні дієслова 43
Повнозначні та неповнозначні дієслова 45
Правильні та неправильні
(слабкі та сильні) дієслова. 48
Перехідні та неперехідні дієслова 49
Зворотні та взаємні дієслова 50
Особові та безособові дієслова 51
Граматичні ознаки дієслова. 51
Дієвідмінювання та вживання дієслів в Indikativ Aktiv 52
Präsens 52
Präteritum. 59
Perfekt. 63
Plusquamperfekt. 65
Futur I та Futur IІ. 66
Дієвідмінювання та вживання дієслівв Indikativ Passiv. 68
Наказовий спосіб дієслова — Imperativ. 72
Умовний спосіб дієслова — Konjunktiv 76
Іменні (неособові) форми дієслова 84
Infinitiv 85
Partizip 88
Прислівник 92
Якісні прислівники. 92
Кількісні прислівники 92
Обставинні прислівники 93
Ступені порівняння прислівників 94
Займенникові прислівники 94
Модальні прислівники. 96
Прийменник. 96
Прийменники, що керують родовим відмінком (Genitiv) 97
Прийменники, що керують давальним відмінком (Dativ). 98
Прийменники, що керують знахідним відмінком (Akkusativ). 101
Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінками (Dativ/Akkusativ) 104
Злиття артикля з прийменником. 106
Вживання дієслів, іменників та прикметників із постійними прийменниками. 106
Сполучник. 107
Сполучники сурядності. 107
Сполучники підрядності. 108
Вигук. 109
Частка. 109
Розділ ІІ. Синтаксис
Речення 111
Члени речення. 114
Головні члени речення. 114
Другорядні члени речення 116
Однорідні члени речення. 121
Просте речення 122
Будова простого непоширеного речення 122
Будова простого поширеного речення 123
Заперечення. 126
Займенник sich у реченні 127
Складне речення. 128
Будова складносурядного речення. 128
Будова складнопідрядного речення. 130
Розділ ІІІ. Нові правила німецької орфографії
Написання з великої чи з маленької
літери 145
Написання разом чи окремо 148
Написання через дефіс. 151
Написання іншомовних слів 152
Написання власних назв 153
Вживання ss чи ß 153
Подвоєння та потроєння приголосних або голосних. 154
Перенос слів. 155
Пунктуація. 156