Німецька мова: Короткий довідник

код:
И10778УН
автор:
Гоголєва Г. В.

Гоголєва Г. В.
Німецька мова: Короткий довідник. — Х.: Ранок, 2010. — 160 с. — (Короткий довідник школяра.)
ISBN 978-611-540-070-6
Довідник містить матеріал за всіма розділами німецької граматики, ілюстрований прикладами, наочними таблицями та схемами. Від інших навчальних посібників видання відрізняється лаконічністю й доступністю викладу матеріалу, тому може використовуватися як початківцями, так і тими, хто хоче систематизувати й узагальнити вже вивчений матеріал. Особливо важлива інформація виділена плашками зі знаком оклику. Для учнів 5—12 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього профілю, вчителів німецької мови та всіх, хто вивчає німецьку.
УДК 291.337
ББК 22.151я7
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
1,83 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ І. Морфологія
Іменник 1
Артикль 1
Рід іменників 5
Число іменників 10
Відмінювання іменників 16
Прикметник 22
Відмінювання прикметників 22
Ступені порівняння
прикметників 27
Займенник 29
Особові займенники 29
Присвійні займенники 32
Вказівні займенники 33
Питальні займенники 36
Неозначені та заперечні займенники 38
Відносні займенники 41
Безособовий займенник es 42
Зворотний займенник sich 43
Числівник 45
Кількісні числівники 45
Порядкові числівники 48
Дієслово 49
Прості, похідні та складні дієслова 49
Повнозначні та неповнозначні дієслова 52
Правильні та неправильні (слабкі та сильні) дієслова 55
Перехідні та неперехідні дієслова 57
Зворотні та взаємні дієслова 58
Особові та безособові дієслова 58
Граматичні ознаки дієслова 59
Дієвідмінювання та вживання дієслів в Indikativ Aktiv 59
Präsens 60
Präteritum 66
Perfekt 70
Plusquamperfekt 73
Futur I та Futur IІ 75
Дієвідмінювання та вживання дієслів в Indikativ Passiv 77
Наказовий спосіб дієслова — Imperativ 81
Умовний спосіб дієслова — Konjunktiv 85
Іменні (неособові) форми дієслова 93
Infinitiv 93
Partizip 97
Прислівник 102
Якісні прислівники 102
Кількісні прислівники 102
Обставинні прислівники 103
Ступені порівняння прислівників 104
Займенникові прислівники 105
Модальні прислівники 107
Прийменник 107
Прийменники, що керують
родовим відмінком (Genitiv) 108
Прийменники, що керують давальним відмінком (Dativ) 110
Прийменники, що керують знахідним відмінком (Akkusativ) 114
Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінками (Dativ/Akkusativ) 116
Злиття артикля з прийменником 119
Вживання дієслів, іменників та прикметників із постійними прийменниками 120
Сполучник 120
Сполучники сурядності 122
Сполучники підрядності 122
Вигук 123
Частка 124
Розділ ІІ. Синтаксис
Речення 126
Просте речення 129
Будова простого непоширеного речення 129
Будова простого поширеного речення 131
Заперечення 135
Займенник sich у реченні 136
Складне речення 137
Будова складносурядного речення 137
Будова складнопідрядного речення 139