Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах. 9–11 класи

код:
Т18952У
автор:
Табарчук І. В.

Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах. 9–11 класи / І. В. Табарчук, О. В. Кучук.— Х.: Вид-во «Ранок», 2013.— 128 с.— (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-0914-5
Посібник містить основні положення шкільного курсу інформатики. Наочна форма викладення матеріалу допоможе в узагальненні та систематизації знань з інформатики, дозволить скоротити час на повторення вивченого матеріалу напередодні контрольної роботи, державної підсумкової атестації.
Призначено для учнів 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів.
УДК [004:371.3](083.5/084.3)
ББК 74.263.2я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
130
розмір файлу:
5,22 мб
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Інформація. Інформаційні процеси та системи
Інформатика як наука та сфера діяльності 3
Поняття про інформацію та інформаційні процеси 3
Вимірювання обсягу даних 5
Математичні основи інформатики 7
Поняття системи числення. Позиційні та непозиційні системи числення 7
Основні поняття математичної логіки 9
Інформаційні процеси 10
Об’єкти та їхні властивості 11
Інформаційні системи та технології 12
Поняття про інформаційну систему 12
Розвиток і використання інформаційних технологій 13
Інформаційна культура та інформатична компетентність 14
Апаратне забезпечення інформаційних систем
Типова архітектура комп’ютера 15
Магістрально-модульний принцип будови комп’ютера 16
Будова персонального комп’ютера 17
Системний блок 17
Пам’ять комп’ютера 18
Пристрої введення 18
Пристрої виведення 20
Мультимедійне обладнання 20
Комунікаційні пристрої 21
Історія розвитку обчислювальної техніки 21
Етапи розвитку обчислювальної техніки 21
Покоління комп’ютерів 23
Програмне забезпечення комп’ютера
Класифікація програмного забезпечення 25
Поняття про операційну систему 26
Файли та файлові системи 27
Операційна система Windows 28
Робота з об’єктами операційної системи 29
Пошук інформації 31
Службове програмне забезпечення
Основні службові програми Windows 32
Обслуговування дисків 32
Установлення та видалення програм 32
Відновлення видалених даних 33
Шкідливі програми та засоби протидії їм 33
Комп’ютерні віруси 33
Антивірусні програми 36
Архівування даних 36
Комп’ютерні мережі
Поняття про комп’ютерні мережі 37
Апаратне забезпечення мереж 37
Програмне забезпечення мереж 38
Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет 39
Загальні відомості про Інтернет 39
Адресація в Інтернеті 40
Підключення до Інтернету 40
Основні поняття WWW 41
Пошук інформації в Інтернеті 42
Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів
Класифікація та структура сайтів. Типи веб-сторінок 43
Розміщення сайта в Інтернеті 44
Технологія Веб 2.0 44
Основні поняття веб-дизайну 46
Поняття блогу 46
Технології опрацювання текстової інформації
Системи опрацювання текстової інформації 47
Текстові редактори й текстові процесори 47
Текстовий процесор Microsoft Word 47
Основи роботи з текстом 50
Введення, редагування та форматування тексту 50
Поняття про шаблон документа 57
Списки 57
Вставлення зображень 57
Таблиці в текстових документах 58
Перегляд документа в різних режимах 58
Автоматичне створення змісту документа 58
Комп’ютерні презентації
Поняття комп’ютерної презентації, її призначення 59
Система опрацювання слайдових презентацій Microsoft PowerPoint 60
Інтерфейс програми Microsoft PowerPoint 60
Режими Microsoft PowerPoint 61
Вимоги до структури та змісту презентації 61
Робота над презентацією 62
Робота зі слайдами 63
Текстові об’єкти на слайдах 63
Вставлення таблиць 64
Вставлення зображень 65
Способи створення тла слайда 65
Анімація на слайдах 65
Використання гіперпосилань 66
Збереження презентації 67
Демонстрація презентації 67
Опрацювання мультимедійних даних
Поняття мультимедіа, мультимедійних даних 68
Найпоширеніші формати аудіо- та відео файлів 69
Мультимедійні програвачі 69
Програма опрацювання цифрового відео Windows Movie Maker 70
Основи створення комп’ютерних публікацій
Поняття комп’ютерної публікації. Використання настільних видавничих систем 72
Видавнича система Microsoft Office Publisher 2010 73
Шаблони публікацій 74
Технології опрацювання табличних даних
Поняття електронної таблиці. Призначення табличного процесора 75
Табличний процесор Microsoft Excel 76
Електронні таблиці Microsoft Excel 77
Об’єкти електронної таблиці 77
Вміст клітинок електронної таблиці в Microsoft Excel 79
Форматування даних 80
Форматування таблиці 82
Використання найпростіших формул 82
Призначення й використання основних математичних,
статистичних і логічних функцій табличного процесора 84
Створення та налаштування діаграм 86
Робота з даними в електронних таблицях 87
Аналіз даних в електронних таблицях 88
Бази даних. Системи управління базами даних
Поняття бази даних 90
Основні елементи баз даних. ER-моделювання 91
Моделі баз даних 91
Структура реляційної бази даних 92
Створення бази даних 93
Поняття системи управління базами даних 93
СУБД Microsoft Office Access 2010 94
Створення таблиць у СУБД Access 95
Запити. Створення запитів 98
Форми. Редагування елементів форм 100
Поняття про звіт. Створення звітів у СУБД Access 101
Комп’ютерна графіка
Основні поняття комп’ютерної графіки 102
Поняття про колірні системи 103
Обробка графічних даних 104
Основи растрової графіки 105
Середовище графічного редактора 105
Основи векторної графіки 107
Програмні засоби навчального призначення
Поняття про педагогічні програмні засоби 108
Інформаційні технології у навчанні 108
Дистанційне навчання. Форми Інтернет-навчання 109
Основи алгоритмізації та програмування
Моделювання. Поняття про модель 110
Поняття алгоритму. Форми подання алгоритмів 110
Базові алгоритмічні структури 112
Засоби візуальної розробки програм 113
Комп’ютерна програма та її складові 113
Поняття об’єкта у програмуванні 114
Середовище візуальної розробки програм 114
Поняття форми у програмуванні 116
Програмний модуль 117
Інформаційні технології у проектній діяльності
Обмін даними між додатками Windows 124
Література 125