Інформатика. Основи візуального програмування: Навч. посібник

код:
Т12909У
автор:
Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко

Інформатика. Основи візуального програмування: Навч. посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко.— Х.: Веста, 2011.— 192 с.— (Курс за вибором).
ISBN 978-611-540-765-1
Пропонований навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплекту з основ візуального програмування, до складу якого також входять зошит для практичних робіт і методичні рекомендації для вчителів. Метою посібника є навчання основ сучасного програмування. Видання орієнтоване на старшокласників, які роблять перші кроки у візуальному програмуванні мовою Delphi.
УДК 004.42(076)
ББК 32.973я721

К книге прилагается диск, созданный в виде образа iso. Для его запуска на Вашем компьютере рекомендуем установить программу Alcohol 52%, которую Вы можете скачать Здесь

Мова:
укр.
кількість сторінок:
192
розмір файлу:
27,5 МБ
Безкоштовний додаток:
Матеріали до практичних занять
Цiна: 50 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Вступ 3
Розділ 1. Основні поняття програмування
Тема 1.1 Історія мов програмування. Поняття програми, мови програмування, компілятора та інтерпретатора. Сучасні мови програмування 5
Тема 1.2 Алгоритм, основні властивості алгоритмів 11
Розділ 2. Створення найпростішого проекту
Тема 2.1 Знайомство з візуальним середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Програмна розробка й файли, які входять до її складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання 16
Тема 2.2 Додавання кількох рядків коду до обробника події, їх аналіз. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. 23
Практична робота № 1 29
Розділ 3. Алгоритми та їх програмна реалізація
Тема 3.1 Способи опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні конструкції 32
Тема 3.2 Структура й складові елементи програм, записаних об’єктозорієнтованою мовою програмування 35
Практична робота № 2 37
Розділ 4. Форми та елементи керування
Тема 4.1 Основні компоненти Windows-програми. Розроблення й застосування форм. Елементи керування та їхні атрибути. 39
Тема 4.2 Використання вікон 48
Практична робота № 3 53
Розділ 5. Атрибути, змінні, присвоювання і стандартні методи
Тема 5.1 Поняття змінної і константи. Поняття ідентифікатора. Установлення атрибутів форм і елементів керування в програмі 58
Тема 5.2 Типи даних. Оператор присвоювання 63
Практична робота № 4 66
Розділ 6. Налагодження програм
Тема 6.1 Використання налагоджувача програм у візуальному cередовищі програмування. Покрокове виконання програм, перегляд значень змінних під час виконання програми. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення 68
Практична робота № 5 72
Розділ 7. Операції
Тема 7.1 Поняття операції та виразу. Пріоритет операцій. Арифметичні операції. Операції над рядками. 77
Практична робота № 6 81
Розділ 8. Умовні оператори
Тема 8.1 Поняття про булеву логіку. Логічні (булеві) операції та операції відношення (порівняння) 84
Тема 8.2 Формування умов 88
Тема 8.3 Алгоритмічні конструкції одно-, дво- і багатоальтернативних розгалужень 90
Тема 8.4 Виконання програм із розгалуженнями в покроковому режимі. Вкладені оператори розгалуження 93
Практична робота № 7 96
Практична робота № 8 99
Розділ 9. Цикли
Тема 9.1 Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з передумовою і з постумовою. Оператори циклів у мові програмування 101
Тема 9.2 Розв’язування задач, у яких використовуються обчислення за ітераційними формулами. Вкладені цикли 106
Практична робота № 9 110
Практична робота № 10 115
Розділ 10. Підпрограми
Тема 10.1 Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Поняття функції. Створення й використання власних функцій 117
Тема 10.2 Поняття процедури. Створення й виклик процедур. Підпрограми з параметрами. Поняття локальної та глобальної змінних 122
Тема 10.3 Вбудовані процедури та функції: рядкові, перетворення типів даних, генератор псевдовипадкових чисел. 130
Практична робота № 11 142
Розділ 11. Масиви
Тема 11.1 Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів. Введення даних у массив і відображення його вмісту 151
Тема 11.2 Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Пошук даних у масиві 158
Практична робота № 12 165
Тема 11.3 Обчислення підсумкових характеристик елементів, що задовольняють певні властивості 168
Тема 11.4 Вибирання елементів із масиву за певним критерієм. 174
Тема 11.5 Стандартні функції сортування масиву. Злиття масивів 180
Практична робота № 13 185
Список літератури 189