Інформатика. Основи комп’ютерної графіки: Навчальний посібник

код:
Т11790У
автор:
Л. Б. Кащеєв

Інформатика. Основи комп’ютерної графіки: Навчальний посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 160 с.— (Курс за вибором).
ISBN 978-611-540-522-0
Видання є посібником із багаторівневою побудовою навчального матеріалу, призначене для вивчення учнями старшої школи основ растрової та векторної графіки. У посібнику розглянуті особливості роботи в растрових і векторних редакторах, уміщено огляд сучасних графічних редакторів і спеціальних програм. Після кожного заняття запропоновано запитання для самоконтролю та практичні завдання для контролю знань. До посібника безкоштовно додається CD-диск із кольоровими ілюстраціями посібника, матеріалами до практичних робіт для покрокового виконання завдань, графічним матеріалом для колажів і малюнків. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів інформатики.
УДК 004.92(076)
ББК 32.973я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
11,4 МБ
Безкоштовний додаток:
Матеріали до практичних занять
Цiна: 50 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Призначення, основні поняття та засоби комп’ютерної графіки
Тема 1.1 Поняття комп’ютерної графіки 5
Тема 1.2 Колірні моделі 11
Розділ 2. Графічна алгоритмізація. Основи растрової та векторної графіки
Тема 2.1 Поняття алгоритма побудови графічного зображення 18
Тема 2.2 Знайомство з графічним редактором Paint 20
Тема 2.3 Створення растрових зображень у графічному редакторі Paint 23
Тема 2.4 Створення растрових зображень із декількох елементів у графічному редакторі Paint 26
Тема 2.5 Графічний редактор, вбудований у середовище офісних програм Microsoft 31
Тема 2.6 Створення простих векторних зображень 38
Розділ 3. Растрова графіка
Тема 3.1 Засоби отримання та характеристики растрових зображень 42
Тема 3.2 Знайомство із середовищем Adobe Photoshop 46
Тема 3.3 Виділення областей на зображенні 56
Тема 3.4 Робота з контуром виділення. Використання масок і каналів 62
Тема 3.5 Створення колажів. Робота з шарами зображення 64
Тема 3.6 Переміщення, копіювання, масштабування, поворот та зафарбовування виділених фрагментів 71
Тема 3.7 Малювання та розфарбовування 74
Тема 3.8 Коригування кольору та тону. Використання різних колірних моделей 77
Тема 3.9 Комплексна обробка фотографій 84
Розділ 4. Векторна графіка
Тема 4.1 Знайомство із середовищем програми CorelDRAW 88
Тема 4.2 Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур 94
Тема 4.3 Створення найпростіших зображень 96
Тема 4.4 Операції з об’єктами 99
Тема 4.5 Зафарбовування об’єктів, керування заливками 103
Тема 4.6 Зафарбовування об’єктів 107
Тема 4.7 Створення малюнків із кривих і ламаних 112
Тема 4.8 Упорядкування, вирівнювання та групування об’єктів 115
Тема 4.9 Використання графічних ефектів 119
Тема 4.10 Робота з текстом у графічних об’єктах 122
Розділ 5. Конвертація та обмін зображеннями між різними програмами. Растеризація та векторизація
Тема 5.1 Формати графічних файлів 127
Тема 5.2 Експорт та імпорт зображень у графічних редакторах 132
Розділ 6. Створення анімаційних зображень
Тема 6.1 Поняття комп’ютерної анімації 137
Розділ 7. Знайомство з програмними засобами комп’ютерної графіки та їх порівняння
Тема 7.1 Огляд сучасних графічних редакторів 142
Тема 7.2 Огляд основних функціональних можливостей та особливостей роботи в середовищі графічних редакторів 150
Висновки 157
Література 157