Інформатика. 9 клас: Розробки уроків

код:
Т12877У
автор:
Чистякова Н. Б.

Інформатика. 9 клас: Розробки уроків / Н. Б. Чистякова, І. М. Шишко.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011. — 256 с. (Майстер-клас) + Додаток (16 с.).
ISBN 978-611-540-728-6
У посібнику пропонуються розробки уроків з інформатики, матеріали для конспекту учня, методичні рекомендації щодо вибору змісту навчаль- ного матеріалу, методів та форм його подання. Для поточного й тематичного контролю знань наведено тестові завдання, диктанти, самостійні та контрольні роботи. Для контролю вмінь і навичок подано 12 практичних робіт, передбачених чинною програмою з інформатики для допрофільної підготовки учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Призначено для вчителів інформатики, студентів педагогічних вузів.
УДК 371.214:004
ББК 74.262.21
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
2,24 МБ
Цiна: 30 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичне планування 5
Перелік програмного забезпечення .8
РОЗДІЛ 1
Інформація. Інформаційні процеси та системи
Урок № 1 Інформація та повідомлення. Інформаційніпроцеси 9
Урок № 2 Інформаційні системи та технології 17
РОЗДІЛ 2
Апаратне забезпечення інформаційних систем
Урок № 3 Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера 24
Урок № 4 Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Пристрої введення-виведення інформації 32
Практична робота № 1 «Робота з клавіатурним тренажером». 35
Урок № 5 Апаратні засоби персонального комп’ютера. Мультимедійне та комунікаційне обладнання 36
Розді л 3
Системне програмне забезпечення
Урок № 6 Програмне забезпечення персонального комп’ютера. Операційні системи, їх функції та призначення 45
Урок № 7 Знайомство з операційною системою MS Windows. Інтерфейс користувача 51
Практична робота № 2 «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи». 56
Урок № 8 Поняття файлової системи. Знайомство з файловою системою MS Windows 59
Урок № 9 Об’єкти файлової системи 67
Практична робота № 3 «Робота з об’єктами файлової системи» 71
Урок № 10 Запуск програм на виконання. Типи файлів 73
Урок № 11 Робота з довідкою. Пошук інформації на комп’ютері 79
Практична робота № 4 «Пошук інформації на комп’ютері» 83
Урок № 12 Встановлення й видалення програм. Робота з дисками 85
РОЗДІЛ 4
Службове програмне забезпечення
Урок № 13 Комп’ютерні віруси та антивірусні програми 93
Практична робота № 5 «Захист комп’ютера від вірусів» 101
Урок № 14 Стиснення, архівування та розархівування даних 105
Практична робота № 6 «Архівування та розархівування даних» 110
Урок № 15 Збереження даних на змінних носіях 117
РОЗДІЛ 5
Комп’ютерні мережі
Урок № 16 Поняття комп’ютерних мереж. Класифікація та призначення комп’ютерних мереж 122
Урок № 17 Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж 129
Урок № 18 Робота в локальній мережі 133
Практична робота № 7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі» 136
Урок № 19 Основи Інтернету. Служби Інтернету 137
Урок № 20 Використання та настроювання веб-браузера 144
Урок № 21 Всесвітня павутина та пошук інформації в Інтернеті 150
Практична робота № 8 «Пошук інформації в Інтернеті» 154
Розділ 6
Основи роботи з текстовою інформацією
Урок № 22 Системи опрацювання текстів. Основи роботи з текстовим процесором MS Word 157
Урок № 23 Введення й редагування тексту 164
Урок № 24 Текстові фрагменти та операції над ними 169
Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами» 172
Урок № 25 Форматування шрифтів і абзаців 174
Практична робота № 10 «Введення, редагування й форматування тексту» 177
РОЗДІЛ 7
Основи комп’ютерної графіки
Урок № 26 Поняття комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень 179
Урок № 27 Основи растрової графіки. Графічний редактор Paint 185
Урок № 28 Редагування зображень у графічному редакторі Paint 190
Практична робота № 11 «Створення растрових зображень» 193
Урок № 29 Основи векторної графіки. Графічний редактор, вбудований у середовище MS Word 196
Уроки Форматування графічних об’єктів. № 30—31 Операції над графічними об’єктами 200
Практична робота № 12 «Створення векторних зображень» 203
Урок № 32 Підсумковий урок за темами «Основи роботи з текстовою інформацією» та «Основи комп’ютерної графіки» 208
Орієнтовані резервні години
Урок № 33 Системи числення. Двійкове кодування інформації 214
Урок № 34 Підсумковий урок за темами «Інформація. Інформаційні процеси та системи»; «Апаратне забезпечення інформаційних систем» 220
Урок № 35 Підсумковий урок 223
Відповіді на запитання тестів, практичних робіт та практичних завдань 226
Література 250
 
Яндекс.Метрика