Інформатика. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т12913У
автор:
М. М. Корнієнко

Інформатика. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 64 с. + Додаток (32 с.).
ISBN 978-611-540-750-7
Зошит відповідає вимогам чинної програми з інформатики для 9 класів та призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з інформатики. Посібник складається з двох частин. У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано самостійні роботи (СР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Друга частина посібника містить практичні роботи (ПР), призначені для формування в учнів вмінь і навичок застосування отриманих знань під час роботи за комп’ютером, та контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до чинної програми. Самостійні та контрольні роботи подано у двох варіантах. Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності, наявність перфорації забезпечують оперативність під час використання посібника. До зошита безкоштовно додається «Добірка завдань до практичного тренінгу», що допоможе учням ознайомитися з програмним забезпеченням, яке застосовується при виконанні практичних робіт. Зошит може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником з інформатики для 9 класу. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів інформатики.
УДК 004:371.388
ББК 32.81я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
5,38 МБ
Безкоштовний додаток:
Практичні тренінги
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина 1. Самостійні роботи
Методичні рекомендації щодо використання самостійних робіт. 2
Самостійна робота № 1. Інформація та інформаційні процеси. 3
Самостійна робота № 2. Кодування інформації 5
Самостійна робота № 3. Системи числення. 7
Самостійна робота № 4. Історія розвитку обчислювальної техніки. 9
Самостійна робота № 5. Апаратне забезпечення інформаційних систем. 11
Самостійна робота № 6. Програмне забезпечення інформаційних систем. 13
Самостійна робота № 7. Операційні системи. 15
Самостійна робота № 8. Поняття файлової системи. 17
Самостійна робота № 9. Службове програмне забезпечення. 19
Самостійна робота № 10. Локальна комп’ютерна мережа. 21
Самостійна робота № 11. Глобальна мережа Інтернет 23
Самостійна робота № 12. Системи опрацювання текстів. 25
Самостійна робота № 13. Текстовий редактор ms word. 27
Самостійна робота № 14. Основи комп’ютерної графіки 29
Частина 2. Практичні та контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання практичних та контрольних робіт 32
Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером. 33
Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи 35
Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи. 37
Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері. 39
Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів. 41
Практична робота № 6. Архівація та розархівація даних. 43
Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі. 45
Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті. 47
Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту. 49
Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами 51
Практична робота № 11. Створення растрових зображень 53
Практична робота № 12. Створення векторних зображень 55
Контрольна робота 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи.
Апаратне забезпечення інформаційних систем. 57
Контрольна робота 2. Системне та службове програмне забезпечення. 59
Контрольна робота 3. Комп’ютерні мережі. 61
Контрольна робота 4. Основи роботи з текстовою і графічною інформацією 63
Яндекс.Метрика