Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків (Новий майстер-клас)

код:
Т17897У
автор:
Доценко С. О.

Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків / С. О. Доценко, Н. Б. Чистякова. — Х.: Вид-во «Ранок», 2013. — 272 с. (Новий майстер-клас). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-617-09-0226-9
Посібник складений відповідно до чинної програми з інформатики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації навчання на рівні стандарту.
Посібник являє собою детальні розробки уроків, які містять всі необхідні матеріали для повноцінної підготовки та проведення уроків: методичні рекомендації щодо вибору змісту навчального матеріалу, методів та форм його подання, матеріали до опорних конспектів учнів, розробки нестандартних уроків, дидактичні матеріали (практичні роботи, задачі різного ступеня складності, додаткові матеріали, тести, індивідуальні, самостійні та контрольні роботи).
До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план.
Видання призначене для вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів.
004:371.214.116
ББК 74.263.2

Мова:
укр.
кількість сторінок:
274
розмір файлу:
3,1 МБ
Безкоштовний додаток:
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для успішного
навчання за програмою курсу 5
Календарно-тематичний план 6
Тема 5. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації
5.1. Поняття моделі, моделювання
Урок № 1. Моделювання як метод дослідження об’єктів 9
5.2. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму
Урок № 2. Поняття алгоритму, його властивості та форми подання. Базові структури алгоритмів 15
Урок № 3. Графічні схеми базових структур алгоритмів 22
Урок № 4. Поняття про конструювання алгоритмів. Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі 29
5.3. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера
Урок № 5. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Поняття програми 34
Тема 6. Системи опрацювання табличних даних
6.1. Електронні таблиці. Табличний процесор
Урок № 6. Електронні таблиці та їх призначення. Знайомство з табличним
процесором MS Excel 41
Урок № 7. Введення та редагування табличних даних 50
Урок № 8. Форматування табличних даних. Практична робота № 2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора 57
Урок № 9. Використання найпростіших формул.
Практична робота № 3. Використання формул в електронних
Таблицях 67
Урок № 10. Створення та настроювання діаграм. Практична робота № 4. Побудова діаграм 75
6.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора
Урок № 11. Призначення й використання вбудованих функцій табличного процесора 82
Урок № 12. Основні функції MS Excel для аналізу й опрацювання даних.
Практична робота № 5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора 88
Урок № 13. Сортування й фільтрація даних у таблицях.
Практична робота № 6. Сортування й фільтрація даних 94
Урок № 14. Проміжні підсумки та зведені таблиці 102
Урок № 15. Умовне форматування даних 109
Урок № 16. Підсумковий урок за темою «Системи опрацювання табличних даних» 113
Тема 7. Бази даних. Системи управління базами даних
Урок № 17. Поняття бази даних, системи управління базами даних (СУБД) 116
Урок № 18. Реляційні моделі даних. Модель «сутність — зв’язок» 124
Урок № 19. Об’єкти реляційної бази даних. Основні етапи роботи з базами даних. Створення таблиць 129
Урок № 20. Типи зв’язків у таблицях. Практична робота № 7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД 137
Урок № 21. Поняття форми, її призначення та способи створення. Практична робота № 8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних 146
Урок № 22. Сортування, пошук і фільтрація даних 153
Урок № 23. Поняття запиту та звіту, їх призначення 162
Урок № 24. Створення запитів і звітів. Практична робота № 9. Створення запитів і звітів за допомогою Майстра та в режимі Конструктора 175
Урок № 25. Редагування запитів, звітів і форм 181
Тема 8. Інформаційні технології
8.1. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів
Урок № 26. Поняття веб-сайту. Засоби створення веб-сайтів 189
Урок № 27. Основи веб-дизайну. Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту 198
Урок № 28. Огляд технологій та сервісів Веб 2.0 207
Урок № 29. Поняття блогу та способи його створення. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу 216
8.2. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів
Урок № 30. Обмін даними між програмними середовищами 222
Урок № 31. Робота з файлами документів у кількох програмних середовищах.
Практична робота № 12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах 230
8.3. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту
Урок № 32. Організація спільної роботи з документами. Практична робота № 13. Розробка колективного проекту 238
Урок № 33. Підсумковий урок за темою «Інформаційні технології» 245
Урок № 34. (за рахунок резерву часу). Підсумковий урок за темою «Бази даних. Системи управління базами даних» 251
Урок № 34(1). Інтегрований урок з інформатики та економіки (за рахунок резервного часу). Підсумковий урок за темою «Бази даних. Системи управління базами даних» та «Системи опрацювання табличних даних» 258
Урок № 35 (за рахунок резервного часу). Демонстрація учнівських веб-сайтів 265
Список використаної літератури 268