Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків (Новий майстер-клас)

код:
Т12955У
автор:
Доценко С. О.

Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків / С. О. Доценко, Н. Б. Чистякова. — Х.: Видавництво «Ранок», 2011. — 272 с. (Новий майстер-клас). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-617-540-318-1
Посібник підготовлено згідно з чинною програмою з інформатики для 10 класів. Він містить детальне поурочне планування з курсу інформатики для 10 класу. У посібнику наведено всі необхідні матеріали для повноцінної підготовки до уроків та їх проведення: практичні роботи, завдання різного ступеня складності, додаткові матеріали, тестові завдання, індивідуальні, самостійні та контрольні роботи. Викладено основи роботи у MS Word, MS Excel, MS PowerPoіnt, MS Publіsher, ІCQ, Skype, Movіe Maker тощо. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план. Посібник допоможе вчителю інформатики збагатити власний педагогічний досвід та урізноманітнити навчальну діяльність учнів.
УДК 004:371.214.116
ББК 74.263.2
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
13,8 МБ
Цiна: 15 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова. 3
Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для успішного навчання за програмою курсу. 5
Календарно-тематичний план. 6
Тема 1
Інформаційні технології у навчанні 9
1.1. П рограмні засоби навчання профільного предмета. 9
Урок № 1 Електронні посібники з профільного предмета. 9
Урок № 2 Навчальні програми та мультимедійні курси з профільного предмета Практична робота № 1. «Робота з навчальними програмними засобами з профільних предметів». 15
1.2. Н авчання в Інтернеті 27
Урок № 3 Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання. 27
1.3. П рограмні засоби навчання іноземних мов. 33
Урок № 4 Електронні словники і програми-перекладачі. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов 33
Тема 2
Текстовий процесор. 44
Урок № 5 Текстовий процесор Mіcrosoft Offіce Word 2003, повторення (за рахунок резерву часу). 44
Урок № 6 Створення нумерованих і маркірованих списків. 52
Урок № 7 Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. 57
Урок № 8 Таблиці в текстових документах. Практична робота № 2. «Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах». 63
Урок № 9 Поняття про шаблон документа. Створення документа за допомогою майстра 73
Урок № 10..Використання стилів. Поняття схеми документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів. Практична робота № 3. «Використання стилів і шаблонів документів». 80
Урок № 11..Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друк документа. Практична робота № 4. «Автоматичне створення змісту документа. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів». 87
Урок № 12..Настроювання середовища користувача текстового процесора. 93
Урок № 13..Поняття про макроси, їх створення та використання (за рахунок резерву часу) 97
Тема 3
Комп’ютерні презентації та публікації 105
3.1. Створення і показ слайдових презентацій. 105
Урок № 14 Поняття презентації та комп’ютерної презентації. Огляд програмних та технічних засобів для створення і демонстрації презентацій. 105
Урок № 15 Створення комп’ютерних презентацій. Практична робота № 5. «Розробка слайдової презентації». 112
Урок № 16 Робота з об’єктами на слайдах презентації 120
Урок № 17 Стильове оформлення комп’ютерних презентацій 128
Урок № 18 Анімаційні ефекти у комп’ютерних презентаціях. Практична робота № 6. «Анімація у слайдових презентаціях» 135
Урок № 19 Демонстрація комп’ютерних презентацій. 141
3.2. О працювання мультимедійних даних. 149
Урок № 20 Поняття про мультимедійні дані. Додавання мультимедійних даних до слайдової презентації. 149
Урок № 21 Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних.
Практична робота № 7. «Створення відеокліпу». 159
Урок № 22 Настроювання аудіо- та відеоефектів. 168
3.3. О снови створення комп’ютерних публікацій 175
Урок № 23 Поняття комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Структура публікації. 175
Урок № 24 Об’єкти комп’ютерної публікації. 182
Урок № 25 Робота з комп’ютерною публікацією.
Практична робота № 8. «Створення інформаційного бюлетеня чи буклета». 187
Урок № 26 Підсумковий урок з теми «Комп’ютерні презентації та публікації». 191
Тема 4
Служби Інтернету 195
4.1. Електронна пошта 195
Урок № 27 Принципи функціонування електронної пошти. Програми для роботи з електронною поштою. 195
Урок № 28 Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс. Практична робота № 9. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу» 204
Урок № 29 Робота з поштовим клієнтом. Практична робота № 10. «Електронне листування за допомогою поштового клієнта» 210
Урок № 30 Етикет електронного листування. 221
4.2. К омунікації за допомогою Інтернету 229
Урок № 31 Види інтерактивного спілкування. Поняття миттєвого повідомлення. Практична робота № 11. «Обмін миттєвими повідомленнями». 229
Урок № 32 Поняття форуму та чату. 238
. Практична робота № 12. «Спілкування на форумах і в чатах» 238
Урок № 33 Етикет інтерактивного спілкування 246
Урок № 34 Підсумковий урок 252
Додатки
Додаток 1 257
Методика оцінювання знань, умінь і навичок із курсу «Інформатика» 257
Додаток 2 264
Види смайлів 264
Додаток 3 266
Перелік електронних педагогічних програмних засобів 266
Список використаної літератури. 268