Інформатика. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т12917У
автор:
Корнієнко М. М.

Інформатика. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. — Х.: Видавництво «Ранок», 2012. — 64 с. + Додаток (32 с.).
ISBN 978-617-540-502-4
Зошит відповідає вимогам чинної програми з інформатики для 10 класів (академічний рівень) та призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з інформатики.
Посібник складається з двох частин.
У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано самостійні роботи (СР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу.
Друга частина посібника містить практичні роботи (ПР), призначені для формування в учнів умінь і навичок застосувати отримані знання під час роботи за комп’ютером, та контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до чинної програми.
Самостійні та контрольні роботи подано у двох варіантах.
Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності, наявність перфорації забезпечують оперативність при використанні посібника.
До зошита безкоштовно додається «Збірник завдань для практичного тренінгу», що допоможе учням ознайомитися з програмним забезпеченням, яке застосовується під час виконання практичних робіт.
Зошит може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником академічного рівня з інформатики для 10 класу.
Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів інформатики.
УДК [004:371.3] (076)
ББК 74.263.2

Мова:
укр.
кількість сторінок:
68
розмір файлу:
6,89 МБ
Безкоштовний додаток:
Збірник завдань для практичного тренінгу
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина 1. Самостійні роботи
Самостійна робота № 1. Списки. Підготовка текстового документа до друку 3
Самостійна робота № 2. Робота з таблицями та зображеннями 5
Самостійна робота № 3. Стилі та шаблони 7
Самостійна робота № 4. Поняття комп’ютерної презентації 9
Самостійна робота № 5. Знайомство з програмою MS PowerPoint 11
Самостійна робота № 6. Анімації в комп’ютерних презентаціях 13
Самостійна робота № 7. Використання найпростіших формул в MS Excel. 15
Самостійна робота № 8. Ділова графіка 17
Самостійна робота № 9. Призначення та використання основних функцій 19
Самостійна робота № 10. Сортування і фільтрація даних. 21
Самостійна робота № 11. Електронна пошта 23
Самостійна робота № 12. Інтерактивне спілкування 25
Частина 2. Практичні і контрольні роботи
Практична робота № 1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах 29
Практична робота № 2. Робота з редактором формул 31
Практична робота № 3. Використання стилів і шаблонів документів 33
Практична робота № 4. Розробка слайдової презентації 35
Практична робота № 5. Анімація в слайдових презентаціях. 37
Практична робота № 6. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. 39
Практична робота № 7. Використання формул в електронних таблицях 41
Практична робота № 8. Графічний аналіз рядів даних 43
Практична робота № 9. Аналіз даних із використанням функцій табличного процесора. 45
Практична робота № 10. Фільтрування даних та обчислення підсумкових характеристик. 47
Практична робота № 11. Електронне листування через веб-інтерфейс. 49
Практична робота № 12. Електронне листування за допомогою поштового клієнта 51
Практична робота № 13. Обмін миттєвими повідомленнями 53
Практична робота № 14. Спілкування на форумах і чатах. 55
Контрольна робота № 1. Текстовий процесор 57
Контрольна работа № 2. Комп’ютерні презентації 59
Контрольна работа № 3. Системи обробки табличних даних 61
Контрольна работа № 4. Служби Інтернету 63