Майстер-клас нового покоління. Правознавство. 9-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень

код:
Е19237У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
78,6 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

strong>Правознавство. Розробки уроків. 9 клас
Календарний план
Правила і закони у суспільстві та твоєму житті
Урок 1. Вступ. Право як навчальний предмет. Мета, завдання, особливості курсу
Урок 2. Життя за правилами
Урок 3. Право. Норми права. Правовідносини
Урок 4. Людина і закон
Урок 5. Правомірна поведінка і правопорушення
Урок 6. Юридична відповідальність
Урок 7. Конституція  —  Основний Закон держави
Ти — людина, значить маєш права
Урок 8. Права і свободи людини
Урок 9. Громадянство України
Урок 10. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина
Урок 11. Право на освіту
Урок 12. Участь громадян у житті демократичної держави
Урок 13. Тематичне оцінювання
Ти і цивільно-правові відносини
Урок 14. Право власності
Урок 15. Цивільно-правові угоди і договори
Урок 16. Захист особистих немайнових і майнових прав
Урок 17. Цивільно-правова відповідальність
Урок 18. Спадкове право
Урок 19. Захист прав споживачів
Закони в житті твоєї сім’ї
Урок 20. Сім’я і шлюб
Урок 21. Права та обов’язки батьків і дітей
Урок 22. Захист прав та інтересів дітей
Урок 23. Тематичне оцінювання
Твої права у трудових відносинах
Урок 24. Право на працю в Україні
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок 25. Трудовий договір
Урок 26. Права неповнолітніх у трудових відносинах
Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві
Урок 27. Адміністративне право
Урок 28. Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність
Урок 29. Кримінальне право. Злочин, його ознаки та види
Урок 30. Кримінальна відповідальність
Урок 31. Правоохоронні органи України
Урок 32. Кримінальний процес
Твоя подорож у світ юридичних професій
Урок 33. Подорож у світ юридичних професій
Урок 34. Тематичне оцінювання
Правознавство. Розробки уроків. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень
Календарний план
Основи теорії держави
Уроки 1—2. Вступ. Історичний аспект виникнення держави та права
Урок 3. Загальна характеристика держави та державної влади
Уроки 4—5. Державний лад
Уроки 6—7. Особа, суспільство, держава
Урок 8. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Основи теорії держави»
Основи теорії права. Правовідносини
Урок 9. Поняття і загальна характеристика права
Уроки 10. Поняття і структура правової системи
Уроки 11—12. Правовідносини
Уроки 13—14. Правопорядок і правопорушення
Урок 15. Юридична відповідальність
Урок 16. Повторювально-узагальнювальний урок
Основи публічного права України
Урок 17. Конституційне право
Урок 18. Основні права, свободи і обов’язки громадян України
Уроки 19—21. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні
Урок 22. Фінансове право
Урок 23. Адміністративне право
Урок 24. Екологічне право
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Уроки 25—26. Кримінальне право
Урок 27. Повторювально-узагальнювальний урок
Основи приватного права України
Уроки 28—30. Цивільне право
Урок 31. Сімейне право. Житлове право
Урок 32. Земельне право
Уроки 33—34. Трудове право
Урок 35. Повторювально-узагальнювальний урок

Правознавство. Розробки уроків. 10 клас. Профільний рівень

Календарний план
Виникнення держави і права
Урок № 1. Предмет і завдання курсу
Урок № 2. Причини та теорії походження держави
Урок № 3. Шляхи походження держави і права
Урок № 4. Історичні типи держав
Поняття, ознаки, сутність держави
Урок № 5. Поняття та ознаки держави
Урок № 6. Функції держави
Урок № 7. Сутність держави
Урок № 8. Теорія правової держави
Державний лад
Урок № 9. Форми держави
Урок № 10. Форма державного (територіального) устрою
Урок № 11. Форма державного (територіального) устрою (продовження)
Урок № 12. Форма державно-політичного режиму
Урок № 13. Урок узагальнення і систематизації знань
Народовладдя
Урок № 14. Народовладдя та народне волевиявлення
Урок № 15. Виборчі системи
Урок № 16. Референдум
Органи державної влади та місцеве самоврядування
Урок № 17. Державна влада
Урок № 18. Законодавча влада
Урок № 19. Виконавча влада та місцеве самоврядування
Урок № 20. Судова влада
Урок № 21. Правоохоронні органи
Держава, особа, суспільство
Урок № 22. Особливості взаємовідносин особи і суспільства
Урок № 23. Громадянство
Урок № 24. Політична система
Урок № 25. Урок узагальнення і систематизації знань
Право — особливий вид соціальних норм
Урок № 26. Соціальні норми
Урок № 27. Право як особливий вид соціальних норм
Урок № 28. Об’єктивне і суб’єктивне право
Урок № 29. Функції та принципи права
Система права
Урок № 30. Система права та правова система
Урок № 31. Норма права та її структура
Урок № 32. Предмет і метод правового регулювання
Урок № 33. Інститути і галузі права
Правовідносини. Правосвідомість
Урок № 34. Поняття правовідносин
Урок № 35. Суб’єкти правовідносин
Урок № 36. Об’єкти та зміст правовідносин. Юридичні факти
Урок № 37. Правова свідомість і правова культура
Урок № 38. Урок узагальнення та систематизації знань
Форми права. Джерела права
Урок № 39. Поняття джерела (форми) права
Урок № 40. Нормативний договір та нормативно-правовий акт
Урок № 41. Міжнародні акти
Право і закон
Урок № 42. Поняття законодавства, його система
Урок № 43. Нормативні акти
Урок № 44. Закон
Урок № 45. Підзаконні акти
Правотворення. Систематизація
Урок № 46. Правотворчість
Урок № 47. Правозастосування
Урок № 48. Тлумачення норм права
Урок № 49. Систематизація законодавства
Урок № 50. Урок узагальнення і систематизації знань
Правомірна поведінка і правопорушення
Урок № 51. Правомірна поведінка
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 52. Протиправна поведінка
Урок № 53. Суб’єктивна сторона правопорушення
Урок № 54. Види правопорушень
Урок № 55. Правомірна поведінка і правопорушення
Юридична відповідальність
Урок № 56. Відповідальність особи
Урок № 57. Підстави та стадії юридичної відповідальності
Урок № 58. Види юридичної відповідальності (частина 1)
Урок № 59. Види юридичної відповідальності (частина 2)
Урок № 60. Основи юридичної відповідальності особи
Законність і правопорядок
Урок № 61. Законність
Урок № 62. Правопорядок
Урок № 63. Державна дисципліна
Урок № 64. Урок узагальнення і систематизації знань
Поняття конституційного права в Україні
Урок № 65. Поняття конституційного права
Урок № 66. Конституція України
Загальні засади конституційного ладу України
Урок № 67. Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Загальні засади конституційного ладу
Урок № 68. Політика в Україні у сферах національних відносин та використання мов
Урок № 69. Державні символи України
Урок № 70. Поняття громадянства. Громадянство України
Урок № 71. Підстави припинення громадянства
Урок № 72. Особисті (громадянські) права і свободи
Урок № 73. Політичні права громадян
Урок № 74. Економічні та соціальні права і свободи
Урок № 75. Культурні права і свободи
Урок № 76. Обов’язки громадян України
Урок № 77. Права й обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів
Урок № 78. Правовий статус іноземців та біженців в Україні
Урок № 79. Урок узагальнення і систематизації знань
Народовладдя в Україні
Урок № 80. Референдум
Урок № 81. Виборча система України
Урок № 82. Верховна Рада України
Урок № 83. Народні депутати України: вибори і статус
Урок № 84. Законодавчий процес
Урок № 85. Президент України (частина 1)
Урок № 86. Президент України (частина 2)
Урок № 87. Кабінет Міністрів України
Урок № 88. Центральні та місцеві органи виконавчої влади України
Місцеве самоврядування в Україні
Урок № 89. Місцеве самоврядування (частина 1)
Урок № 90. Місцеве самоврядування (частина 2)
Судова влада в Україні
Урок № 91. Правосуддя в Україні
Урок № 92. Конституційний Суд України
Урок № 93. Система судів загальної та спеціальної юрисдикції
Правоохоронні органи України та адвокатура
Урок № 94. Прокуратура
Урок № 95. Міліція і Служба безпеки України
Урок № 96. Адвокатура
Урок № 97. Нотаріат
Урок № 98. Урок узагальнення і систематизації знань

Правознавство. Розробки уроків. 11 клас. Профільний рівень
Адміністративне право України
Урок 1. Адміністративне право
Урок 2. Адміністративні правовідносини
Урок 3. Державне управління: функції, методи
Урок 4. Державна служба
Урок 5. Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність
Урок 6. Адміністративне стягнення
Урок 7. Адміністративне затримання
Уроки 8—9. Адміністративне провадження
Фінансове право України
Урок 10. Загальна характеристика фінансового права України
Урок 11. Бюджетне право України
Уроки 12—13. Податкова система України
Урок 14. Законодавство про банки та банківську діяльність
Урок 15. Підсумкове узагальнення
Кримінальне право України
Урок 16. Загальна характеристика кримінального права України
Уроки 17—18. Злочин
Уроки 19—20. Кримінальна відповідальність
Уроки 21—22. Кримінальне покарання
Урок 23. Відповідальність за окремі види злочинів. Злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров’я особи
Урок 24. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Урок 25. Злочини проти власності. Злочини проти громадської безпеки
Урок 26. Злочини проти громадського порядку та моральності. Інші види злочинів
Уроки 27—28. Кримінальний процес
Уроки 29—30. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх
Екологічне законодавство України
Урок 31. Загальна характеристика екологічного права України
Урок 32. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування
Урок 33. Екологічна експертиза. Червона книга України
Урок 34. Підсумкове узагальнення
Цивільне право України
Уроки 35—36. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Уроки 37—38. Суб’єкти цивільних правовідносин
Уроки 39—40. Правочини
Уроки 41. Представництво і довіреність
Уроки 42—43. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
Уроки 44—45. Загальна характеристика права власності та інші речові права
Уроки 46—47. Форми та види власності. Захист права власності
Уроки 48—49. Право інтелектуальної власності
Уроки 50—51. Цивільно-правова відповідальність
Урок 52. Підсумкове узагальнення
Уроки 53—54. Поняття зобов’язання, його особливості
Уроки 55—56. Цивільно-правові договори
Урок 57. Захист прав споживачів
Уроки 58—59. Основи спадкового права
Уроки 60—61. Цивільний процес (судочинство)
Урок 62. Підсумкове узагальнення
Господарське право України
Уроки 63—64. Загальна характеристика господарського права України
Уроки 65—66. Підприємство в Україні
Урок 67. Господарські договори
Урок 68. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес (судочинство)
Урок 69. Підсумкове узагальнення
Трудове право України. Соціальний захист
Уроки 70—71. Правове регулювання трудових відносин в Україні
Уроки 72—73. Трудовий договір
Уроки 74—75. Робочий час. Час відпочинку
Уроки 76—77. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність
Уроки 78—79. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці
Урок 80. Соціальний захист в Україні
Урок 81. Пенсії в Україні
Урок 82. Підсумкове узагальнення
Сімейне право України
Урок 83. Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин
Уроки 84—85. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
Уроки 86—87. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
Урок 88. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Житлове право України
Уроки 89—90. Загальна характеристика житлових правовідносин. Житловий кодекс
Уроки 91—92. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства
Земельне право України
Уроки 93—94. Загальна характеристика земельного права
Уроки 95—96. Право власності на землю
Уроки 97—98. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист прав на землю
Уроки 99—100. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва
Урок 101. Підсумкове узагальнення
Яндекс.Метрика