Майстер-клас нового покоління. Математика. 10 клас. Профільний рівень

код:
Е19235У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

БОНУС. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей, елементи статистики


Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
65,8 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Алгебра. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків
Календарний план
Функції, многочлени, рівняння і нерівності
Урок № 1. Множина та її елементи
Урок № 2. Підмножини. Операції над множинами
Урок № 3. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин
Урок № 4. Рівнопотужні множини
Урок № 5. Числові множини
Уроки № 6–7. Множина дійсних чисел
Урок № 8. Множини та операції над ними
Урок № 9. Числові функції
Урок № 10. Числова функція. Область визначення і множина значень функції
Урок № 11. Способи задання функцій. Графік функції
Урок № 12. Зростання і спадання функції
Урок № 13. Нулі функції. Зростання і спадання функції. Проміжки знакосталості. Найбільше і найменше значення функції
Урок № 14. Парні та непарні функції
Урок № 15. Властивості функцій
Урок № 16. Функції, їхні властивості і графіки
Урок № 17. Властивості і графіки основних видів функцій
Урок № 18. Перетворення графіків функцій
Урок № 19. Перетворення графіків функцій
Урок № 20. Графіки функцій. Перетворення графіків
Уроки № 21–22. Функції. Властивості функцій. Графіки функцій
Урок № 23. Контрольна робота № 1 «Функції, їхні властивості та графіки»
Урок № 24. Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки
Урок № 25. Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь
Урок № 26. Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів
Уроки № 27–28. Метод інтервалів
Урок № 29. Рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Застосування властивостей функцій для розв’язування рівнянь. Метод інтервалів
Уроки № 30–31. Рівняння, що містять знак модуля
Урок № 32. Розв’язування рівнянь, що містять знак модуля
Уроки № 33–34. Розв’язування нерівностей, що містять знак модуля
Урок № 35. Розв’язування нерівностей, що містять знак модуля
Урок № 36. Розв’язування рівнянь і нерівностей, що містять знак модуля
Уроки № 37–38. Розв’язування рівнянь з параметрами
Уроки № 39–40. Нерівності з параметрами
Урок № 41. Рівносильні перетворення нерівностей і рівнянь. Метод інтервалів. Модуль у рівняннях і нерівностях. Параметр у рівняннях і нерівностях
Уроки № 42–43. Розв’язування рівнянь і нерівностей
Урок № 44. Контрольна робота № 2 «Розв’язування рівнянь і нерівностей»
Урок № 45. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними
Урок № 46. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними
Уроки № 47–48. Системи рівнянь
Урок № 49. Розв’язування систем рівнянь різними способами
Урок № 50. Системи нерівностей
Урок № 51. Системи рівнянь і нерівностей
Урок № 52. Ділення многочленів. Теорема Безу та її наслідки
Урок № 53. Ділення многочленів. Теорема Безу та її наслідки
Урок № 54. Ділення многочлена на многочлен. Теорема Безу та її наслідки
Урок № 55. Метод математичної індукції
Уроки № 56–57. Метод математичної індукції
Урок № 58. Метод математичної індукції
Урок № 59. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними. Системи рівнянь і нерівностей. Ділення многочлена на многочлен
Урок № 60. Контрольна робота № 3 «Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними. Системи рівнянь і нерівностей. Ділення многочлена на многочлен»
Степенева функція
Урок № 61. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
Урок № 62. Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь
Урок № 63. Перетворення радикалів
Урок № 64. Перетворення виразів, що містять корені n-го степеня
Урок № 65. Перетворення виразів, що містять корені n-го степеня
Урок № 66. Ірраціональні рівняння
Урок № 67. Розв’язування ірраціональних рівнянь
Урок № 68. Розв’язування систем ірраціональних рівнянь
Урок № 69. Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни
Уроки № 70–71. Розв’язування ірраціональних рівнянь із використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння
Урок № 72. Розв’язування ірраціональних рівнянь і систем ірраціональних рівнянь
Уроки № 73–74. Розв’язування ірраціональних нерівностей
Уроки № 75–76. Універсальний метод розв’язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів)
Уроки № 77–78. Розв’язування ірраціональних нерівностей
Уроки № 79–80. Розв’язування ірраціональних рівнянь з параметрами
Урок № 81. Розв’язування ірраціональних нерівностей з параметрами
Урок № 82. Степінь з раціональним показником і його властивості
Урок № 83. Степінь з раціональним показником
Урок № 84. Степінь з раціональним показником та його властивості
Урок № 85. Степінь з раціональним показником, її властивості
Урок № 86. Степенева функція. Властивості степеневої функції та її графік
Урок № 87. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція
Урок № 88. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція
Урок № 89. Контрольна робота № 4 «Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція»
Урок № 90. Обернені функції
Тема 3. Тригонометричні функції
Урок № 91. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута
Урок № 92. Радіанне вимірювання кутів
Урок № 93. Тригонометричні функції числового аргументу й деякі їхні властивості
Урок № 94. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Урок № 95. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Урок № 96. Формули зведення
Урок № 97. Формули додавання
Урок № 98. Формули додавання
Урок № 99. Формули подвійного кута
Урок № 100. Формули пониження степеня
Уроки № 101–102. Формули половинного аргументу
Урок № 103. Формули подвійного кута
Уроки № 104–105. Формули потрійного аргументу
Урок № 106. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму
Урок № 107. Формули суми та різниці однойменних тригонометричних функцій, перетворення добутку тригонометричних функцій на суму
Уроки № 108–109. Перетворення тригонометричних виразів. Використання деяких прийомів і допоміжних формул для перетворення тригонометричних виразів
Урок № 110. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення, формули додавання та їхні наслідки
Урок № 111. Контрольна робота № 5 «Тригонометричні функції числового аргументу. Тригонометричні тотожності»
Уроки № 112–113. Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій y sinx , y cosx , ytgx , y  ctgx
Урок № 114. Властивості тригонометричних функцій
Урок № 115. Властивості й графіки тригонометричних функцій
Урок № 116. Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості тригонометричних функцій
Урок № 117. Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки
Урок № 118. Тригонометричні функції
Урок № 119. Контрольна робота № 6 «Тригонометричні функції та їхні властивості»
Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності
Урок № 120. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс
Урок № 121. Обернені тригонометричні функції
Урок № 122. Найпростіші тригонометричні рівняння
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 123. Найпростіші тригонометричні рівняння
Урок № 124. Розв’язування тригонометричних рівнянь розкладанням на множники
Урок № 125. Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і розкладанням на множники
Урок № 126. Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться до квадратних
Урок № 127. Розв’язування однорідних рівнянь
Урок № 128. Розв’язування тригонометричних рівнянь виду asinx bcosx c
Урок № 129. Рівняння, що розв’язуються за допомогою заміни sinx cosxt
Урок № 130. Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем тригонометричних рівнянь
Урок № 131. Розв’язування тригонометричних рівнянь
Урок № 132. Тригонометричні рівняння, що містять ірраціональність
Урок № 133. Розв’язування рівнянь із врахуванням обмеження функцій sinx і cosx
Урок № 134. Рівняння, що містять обернені тригонометричні функції
Уроки № 135–136. Тригонометричні рівняння з параметром
Уроки № 137–138. Розв’язування тригонометричних рівнянь різних типів, у тому числі нестандартних
Урок № 139. Тригонометричні рівняння
Урок № 140. Тригонометричні рівняння
Урок № 141. Контрольна робота № 7 «Тригонометричні рівняння»
Урок № 142. Системи тригонометричних рівнянь
Уроки № 143–144. Системи тригонометричних рівнянь
Уроки № 145–146. Системи тригонометричних рівнянь
Урок № 147. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей
Урок № 148. Розв’язування тригонометричних нерівностей
Урок № 149. Тригонометричні нерівності
Урок № 150. Тригонометричні нерівності
Уроки № 151–152. Нерівності з параметром
Урок № 153. Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності
Урок № 154. Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності
Урок № 155. Контрольна робота № 8 «Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності»
Уроки № 156–175. Резервний час

Геометрія. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків
Календарне планування
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
Урок № 1. Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок № 2. Система опорних фактів курсу планіметрії
Уроки № 3–4. Система опорних фактів курсу планіметрії
Уроки № 5–6. Система опорних фактів курсу планіметрії
Уроки № 7–8. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок № 9. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок № 10. Система опорних фактів курсу планіметрії
Уроки № 11–12. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок № 13. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок № 14. Система опорних фактів планіметрії
Урок № 15. Система опорних фактів планіметрії
Урок № 16. Систематизація опорних фактів планіметрії
Урок № 17. Систематизація опорних фактів планіметрії
Урок № 18. Контрольна робота № 1
Урок № 19. Аналіз контрольної роботи № 1
Уроки № 20–21. Система опорних фактів планіметрії
Урок № 22. Система опорних фактів планіметрії
Урок № 23. Геометричний і аналітичний методи розв’язування планіметричних задач
Урок № 24. Розв’язування задач
Урок № 25. Розв’язування планіметричних задач
Урок № 26. Розв’язування задач планіметрії
Урок № 27. Контрольна робота № 2
Урок № 28. Аналіз контрольної роботи № 2
Вступ до стереометрії
Урок № 29. Введення. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії
Урок № 30. Аксіоми стереометрії
Урок № 31. Теорема про проведення площини через пряму і точку
Урок № 32. Перетин прямої з площиною
Урок № 33. Існування площини, яка проходить через три дані точки
Урок № 34. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Уроки № 35–36. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Урок № 37. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Урок № 38. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Урок № 39. Контрольна робота № 3
Урок № 40. Аналіз контрольної роботи № 3
Паралельність прямих і площин у просторі
Урок № 41. Взаємне розміщення двох прямих у просторі
Урок № 42. Теорема про існування і єдиність прямої, що проходить через дану точку і паралельна даній прямій
Уроки № 43–44. Ознака паралельності прямих. Ознака мимобіжних прямих
Урок № 45. Паралельність прямих у просторі. Ознака паралельності прямих
Урок № 46. Ознака мимобіжних прямих
Уроки № 47–48. Паралельні прямі і мимобіжні прямі. Ознака мимобіжних прямих, ознака паралельних прямих
Урок № 49. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі
Урок № 50. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі
Урок № 51. Контрольна робота № 4
Урок № 52. Аналіз контрольної роботи № 4
Уроки № 53–54. Розміщення прямої та площини в просторі. Ознака паралельності прямої та площини
Урок № 55. Паралельність прямої та площини
Уроки № 56–57. Паралельність прямої та площини
Урок № 58. Паралельність прямої та площини
Урок № 59. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин
Урок № 60. Паралельні площини
Урок № 61. Властивості паралельних площин
Уроки № 62–63. Властивості паралельних площин
Уроки № 64–65. Паралельність площин
Уроки № 66–67. Побудова перерізів многогранників
Урок № 68. Побудова перерізів многогранників
Урок № 69. Паралельність площин
Урок № 70. Паралельне проектування і його властивості
Урок № 71. Зображення фігур у стереометрії
Урок № 72. Паралельне проектування і його властивості
Уроки № 73–74. Паралельне проектування і його властивості
Урок № 75. Паралельність прямих і площин у просторі
Урок № 76. Паралельність прямих і площин
Урок № 76. Побудова перерізу многогранника площиною, заданою точкою і умовою паралельності
Урок № 77. Контрольна робота № 5
Урок № 79. Аналіз контрольної роботи № 5
Урок № 80. Підсумковий огляд матеріалу тем 2 і 3
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Урок № 81. Перпендикулярність прямих у просторі
Урок № 82. Перпендикулярність прямих у просторі
Урок № 83. Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини
Урок № 84. Перпендикулярні пряма і площина. Побудова перпендикулярних прямих і площин
Урок № 85. Перпендикулярні пряма та площина. Побудова перпендикулярних прямих і площин
Уроки № 86–87. Властивості прямих, перпендикулярних до площини
Урок № 88. Перпендикуляр і похила
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 89. Перпендикулярність прямої та площини. Розв’язування задач.
Урок № 90. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника
Урок № 91. Перпендикулярність прямої та площини. Перпендикуляр і похила
Урок № 92. Перпендикулярність прямої та площини
Урок № 93. Контрольна робота № 6
Урок № 94. Аналіз контрольної роботи № 6
Урок № 95. Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої
Урок № 96. Відстань від точки до прямої в просторі
Урок № 97. Застосування теореми про три перпендикуляри. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника
Урок № 98. Розв’язування задач на застосування властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника
Урок № 99. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин
Урок № 100. Перпендикулярність площин. Властивості перпендикулярних площин
Уроки № 101–102. Перпендикулярність площин
Урок № 103. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин
Урок № 104. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин
Урок № 105. Контрольна робота № 7
Урок № 106. Аналіз контрольної роботи № 7
Урок № 107. Відстань від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами
Урок № 108. Відстань від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими. Розв’язування задач
Урок № 109. Відстань між мимобіжними прямими
Уроки № 110–111. Відстані в просторі
Урок № 112. Відстані в просторі
Урок № 113. Кути між прямими, між прямою і площиною
Урок № 114. Двогранний кут. Кут між площинами
Урок № 115. Ортогональне проектування
Урок № 116. Площа ортогональної проекції многокутника
Урок № 117. Площа ортогональної проекції многокутника
Урок № 118. Відстані і кути в просторі. Площа ортогональної проекції многокутника
Урок № 119. Відстані та кути в просторі
Урок № 120. Контрольна робота № 8
Резерв часу і повторення
Уроки № 121–122. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Уроки № 123–124. Паралельність прямих у просторі
Уроки № 125–126. Паралельність прямої та площини
Уроки № 127–128. Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин
Уроки № 129–130. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої та площини
Уроки № 131–132. Перпендикуляр і похила
Уроки № 133–134. Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин (сторін) многокутника
Уроки № 135–136. Перпендикулярність площин
Уроки № 137–138. Відстань у просторі
Уроки № 139–140. Кути в просторі

БОНУС. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей, елементи статистики

Множини
Елементи комбінаторики
Початки теорії ймовірностей
Елементи статистики
Відповіді