Майстер-клас нового покоління. Математика. 10-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень.

код:
Е19236У
автор:
Корнієнко Т.Л., Фіготіна В.І.

Новая серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
151 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

strong>Математика. Плани-конспекти уроків. 10 клас. Рівень стандарту
Календарний план
Алгебра і початки аналізу (рівень стандарту)
Функції, їхні властивості і графіки
Урок № 1. Дійсні числа та обчислення
Урок № 2. Дійсні числа та обчислення
Уроки № 3–5. Відсоткові розрахунки
Урок № 6. Контрольна робота № 1
Урок № 7. Числові функції. Область визначення і множина значень функції
Урок № 8. Способи задання функцій. Графік функції
Урок № 9. Перетворення графіків функцій
Урок № 10. Монотонність функцій. Нулі функції. Парні і непарні функції
Урок № 11. Функції, їхні властивості та графіки
Урок № 12. Контрольна робота № 2
Урок № 13. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня,
його властивості
Урок № 14. Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь
Урок № 15. Перетворення радикалів
Уроки № 16–17. Степінь із раціональним показником
Урок № 18. Степінь із раціональним показником та його властивості
Урок № 19. Степенева функція. Властивості степеневої функції, графік степеневої функції
Уроки № 20–21. Корінь n-го степеня. Степінь із раціональним показником. Степенева функція
Урок № 22. Контрольна робота № 3
Тригонометричні функції
Урок № 23. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 24. Радіанне вимірювання кутів
Урок № 25. Тригонометричні функції числового аргументу
й деякі їхні властивості
Уроки № 26–27. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Урок № 28. Формули зведення
Урок № 29. Формули додавання
Урок № 30. Формули подвійного кута
Урок № 31. Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму
Урок № 32. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Формули додавання та їхні наслідки
Урок № 33. Контрольна робота № 4
Урок № 34. Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій
y = sinx; y = cosx; y = tgx; y = ctgx
Урок № 35. Властивості тригонометричних функцій
Урок № 36. Властивості та графіки тригонометричних функцій
Урок № 37. Тригонометричні функції та їхні властивості
Урок № 38. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс
Уроки № 39–40. Найпростіші тригонометричні рівняння
Урок № 41. Розв’язування тригонометричних рівнянь способом
розкладання на множники
Урок № 42. Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і способом розкладання на множники
Урок № 43. Розв’язування тригонометричних рівнянь, які зводяться
до квадратних
Урок № 44. Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь,
дробово-раціональних рівнянь, систем тригонометричних рівнянь
Урок № 45. Розв’язування тригонометричних нерівностей
Уроки № 46–47. Найпростіші тригонометричні рівняння й нерівності
Урок № 48. Контрольна робота № 5
Уроки № 49–54. Резервний час
Геометрія (рівень стандарту)
Паралельність прямих і площин у просторі
Урок № 1. Вступ. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії
Урок № 2. Існування площини, яка проходить через дану пряму й дану точку
Урок № 3. Перетин прямої з площиною
Урок № 4. Існування площини, що проходить через три дані точки
Уроки № 5–6. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Урок № 7. Паралельні та мимобіжні прямі
Урок № 8. Теорема про існування та єдиність прямої, що проходить через дану точку й паралельна даній прямій
Урок № 9. Ознака паралельних прямих. Ознака мимобіжних прямих
Урок № 10. Паралельні та мимобіжні прямі
Урок № 11. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі
Урок № 12. Контрольна робота № 1
Урок № 13. Взаємне розміщення прямої і площини в просторі.
Ознака паралельності прямої і площини
Уроки № 14–15. Паралельність прямої і площини
Урок № 16. Взаємне розміщення двох площин у просторі.
Паралельні площини. Ознака паралельності площин
Урок № 17. Паралельні площини. Властивості паралельних площин
Урок № 18. Паралельність площин
Урок № 19. Паралельне проектування та його властивості
Урок № 20. Зображення фігур у стереометрії
Урок № 21. Паралельність прямих і площин у просторі
Урок № 22. Контрольна робота № 2
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Урок № 23. Перпендикулярність прямих у просторі
Урок № 24. Перпендикулярність прямої і площини
Урок № 25. Властивості прямих, перпендикулярних до площини
Урок № 26. Перпендикуляр і похила
Урок № 27. Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач
Урок № 28. Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикуляр і похила
Урок № 29. Перпендикулярність прямої і площини
Урок № 30. Контрольна робота № 3
Урок № 31. Ортогональне проектування
Урок № 32. Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої
Урок № 33. Застосування теореми про три перпендикуляри. Властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника
Урок № 34. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин
Урок № 35. Перпендикулярність площин, властивості
перпендикулярних площин
Урок № 36. Відстань від прямої до паралельної їй площини, відстань
між паралельними площинами
Урок № 37. Відстань між мимобіжними прямими
Урок № 38. Відстані в просторі
Урок № 39. Кути між прямими, між прямою і площиною
Урок № 40. Двогранний кут. Кут між площинами
Урок № 41. Площа ортогональної проекції многокутника
Уроки № 42–43. Відстані та кути в просторі
Урок № 44. Контрольна робота № 4
Уроки № 45–51. Резервний час
Математика. Плани-конспекти уроків. 11 клас. Рівень стандарту
Календарне планування
Алгебра і початки аналізу (рівень стандарту)
Показникова і логарифмічна функції
Урок № 1. Повторення відомостей про функцію
Урок № 2. Степінь із довільним дійсним показником
Урок № 3. Властивості та графіки показникової функції
Урок № 4. Логарифми та їхні властивості
Урок № 5. Основні властивості логарифмів
Урок № 6. Логарифмічна функція. Її графік і властивості
Уроки № 7–8. Показникові рівняння і нерівності
Уроки № 9–10. Логарифмічні рівняння і нерівності
Урок № 11. Показникова і логарифмічна функції
Урок № 11*. Показникова і логарифмічна функції
Урок № 12. Контрольна робота № 1
Похідна та її застосування
Урок № 13. Границя функції в точці
Урок № 14. Похідна функції
Урок № 15. Похідна функції. Її геометричний і фізичний зміст
Урок № 16. Правила диференціювання
Урок № 17. Похідна складеної функції
Урок № 18. Правила диференціювання
Урок № 19. Ознаки сталості, зростання і спадання функцій
Урок № 20. Екстремуми функції
Уроки № 21–22. Застосування похідної до дослідження функцій
та побудови їхніх графіків
Уроки № 23–24. Найбільше і найменше значення функції на проміжку
Урок № 25. Похідна та її застосування
Урок № 25*. Похідна та її застосування
Урок № 26. Контрольна робота № 2
Інтеграл і його застосування
Урок № 27. Первісна та її властивості
Урок № 28. Правила знаходження первісних
Уроки № 29–31. Визначений інтеграл, його геометричний зміст
Уроки № 32–33. Обчислення площ плоских фігур
Урок № 34. Застосування інтеграла у фізиці й техніці
Урок № 35. Інтеграл та його застосування
Урок № 35*. Інтеграл та його застосування
Урок № 36. Контрольна робота № 3
Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики
Урок № 37. Випадкова подія. Відносна частота подій. Імовірність події
Урок № 38. Випадкова подія. Імовірність події
Урок № 39. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми й добутку
Урок № 40. Перестановки, розміщення, комбінації
Урок № 41. Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності подій
Урок № 42. Початкові відомості про статистику
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 43. Графічне подання інформації про вибірку
Урок № 44. Характеристики вибірки: розмах вибірки, мода, медіана,
середнє значення
Урок № 45. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики
Урок № 45*. Елементи математичної статистики
Урок № 46. Контрольна робота № 4
Уроки 47–54 Резервний час і повторення
Геометрія (рівень стандарту )
Координати і вектори
Урок № 1. Прямокутні координати в просторі
Урок № 2. Відстань між точками в просторі. Координати середини відрізка
Урок № 3. Вектори в просторі
Урок № 4. Вектори в просторі. Дії над векторами
Урок № 5. Координати вектора в просторі. Формула для обчислення довжини вектора
Урок № 6. Додавання векторів. Множення вектора на число.
Колінеарні вектори
Урок № 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами
Урок № 8. Дії над векторами, заданими координатами
Урок № 9. Декартові координати і вектори у просторі
Урок № 9*. Декартові координати і вектори у просторі
Урок № 10. Контрольна робота № 1
Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл
Уроки № 11–13. Циліндри і призми
Урок № 14. Конуси і піраміди
Урок № 15. Деякі види пірамід
Урок № 16. Піраміди і конуси
Урок № 17. Зрізана піраміда і зрізаний конус
Урок № 18. Правильні многогранники
Урок № 19. Контрольна робота № 2
Урок № 20. Куля, сфера. Площина, дотична до сфери
Урок № 21. Куля і сфера
Урок № 22. Куля і сфера. Тіла обертання
Уроки № 23–25. Комбінації геометричних тіл
Урок № 26. Контрольна робота № 3
Уроки № 27–28. Площа поверхні призми
Уроки № 29–30. Площа поверхні піраміди
Урок № 31. Площі поверхонь многогранників
Урок № 32. Площа поверхні циліндра
Урок № 33. Площа поверхні конуса
Урок № 34. Площа поверхні сфери
Урок № 35. Контрольна робота № 4
Урок № 36. Об’єм призми і циліндра
Урок № 37. Об’єми призми і паралелепіпеда
Урок № 38. Об’єм циліндра
Урок № 39. Об’єм призми і циліндра
Урок № 40. Об’єм конуса і піраміди
Урок № 41. Об’єм піраміди
Урок № 42. Об’єм конуса
Урок № 43. Об’єм конуса і піраміди
Урок № 44. Об’єм кулі
Урок № 45. Об’єми тіл обертання
Урок № 46. Об’єми тіл
Урок № 46*(1). Об’єми геометричних тіл і площі їхніх поверхонь
Урок № 46*(2). Розв’язування задач прикладного характеру із застосуванням формул об’ємів геометричних тіл
Урок № 47. Контрольна робота № 5
Уроки № 48–51. Резервний час і повторення
Алгебра і початки аналізу. Плани-конспекти уроків. 10 клас. Академічний рівень
Календарний план
Тема 1. Функції, рівняння і нерівності
Урок № 1. Множини. Операції над множинами. Числові множини
Урок № 2. Множина дійсних чисел
Урок № 3. Числові функції. Область визначення й область
(множина) значень функції
Урок № 4. Способи задання функції. Графік функції
Урок № 5. Перетворення графіків функцій
Урок № 6. Монотонність функції. Нулі функції. Парні й непарні функції
Урок № 7. Обернені функції
Урок № 8. Функції, їхні властивості і графіки
Урок № 9. Контрольна робота № 1 «Функції, їхні властивості і графіки»
Урок № 10. Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки
Урок № 11. Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів
Урок № 12. Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь
Тема 2. Степенева функція
Урок № 13. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
Урок № 14. Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь
Урок № 15. Перетворення радикалів
Урок № 16. Ірраціональні рівняння
Урок № 17. Розв’язування ірраціональних рівнянь
Урок № 18. Розв’язування систем ірраціональних рівнянь
Урок № 19. Розв’язування ірраціональних рівнянь і систем
ірраціональних рівнянь
Уроки № 20–21. Степінь з раціональним показником
Урок № 22. Степінь з раціональним показником та його властивості
Урок № 23 Степенева функція. Властивості степеневої функції,
графік степеневої функції
Уроки № 24–25. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція
Урок № 26. Контрольна робота № 2 «Корінь n-го степеня. Степінь
з раціональним показником. Степенева функція»
Тема 3. Тригонометричні функції
Урок № 27. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута
Урок № 28. Радіанне вимірювання кутів
Урок № 29. Тригонометричні функції числового аргументу
й деякі їхні властивості
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Уроки № 30–31. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Урок № 32. Формули зведення
Уроки № 33–34. Формули додавання
Уроки № 35–36. Формули подвійного кута
Урок № 37. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму
Урок № 38. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення, формули додавання та їхні наслідки
Урок № 39. Контрольна робота № 3 «Тригонометричні функції числового аргументу. Тригонометричні тотожності»
Урок № 40. Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій
y = sinx , y = cosx, y = tgx, y = ctgx
Урок № 41. Властивості тригонометричних функцій
Урок № 42. Властивості й графіки тригонометричних функцій
Урок № 43. Побудова графіків тригонометричних функцій.
Властивості тригонометричних функцій
Урок № 44. Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки
Урок № 45. Тригонометричні функції
Урок № 46. Контрольна робота № 4 «Тригонометричні функції
та їхні властивості»
Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності
Урок № 47. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс
Урок № 48. Обернені тригонометричні функції
Уроки № 49–50. Найпростіші тригонометричні рівняння
Урок № 51. Розв’язування тригонометричних рівнянь способом
розкладання на множники
Урок № 52. Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і способом розкладання на множники
Урок № 53. Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться
до квадратних
Урок № 54. Розв’язування однорідних рівнянь
Урок № 55. Розв’язування тригонометричних рівнянь виду asinx + bcosx = c
Урок № 56. Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем тригонометричних рівнянь
Урок № 57. Розв’язування тригонометричних рівнянь
Уроки № 58–59. Розв’язування тригонометричних нерівностей
Уроки № 60–61. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності
Урок № 62. Контрольна робота № 5 «Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності»
Систематизація й узагальнення, резервний час
Урок № 63. Метод інтервалів
Урок № 64. Рівняння, що містять знак модуля
Урок № 65. Розв’язування нерівностей з модулями
Урок № 66. Розв’язування рівнянь з параметрами
Урок № 67. Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни
Урок № 68. Розв’язування ірраціональних рівнянь з використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння
Урок № 69. Розв’язування ірраціональних нерівностей
Урок № 70. Універсальний метод розв’язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів)
Геометрія. Плани-конспекти уроків. 10 клас. Академічний рівень
Календарний план
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
Урок № 1. Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії
Уроки № 2–3. Система опорних фактів курсу планіметрії
Урок № 4. Система опорних фактів планіметрії
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 5. Система опорних фактів планіметрії
Урок № 6. Геометричний і аналітичний методи розв’язування планіметричних задач
Урок № 7. Розв’язування задач
Урок № 8. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
Вступ до стереометрії
Урок № 9. Введення. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії
Урок № 10. Існування площини, яка проходить через дану пряму і дану точку
Урок № 11. Перетин прямої з площиною
Урок № 12. Існування площини, яка проходить через три дані точки
Урок № 13. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Урок № 14. Контрольна робота № 1
Паралельність прямих і площин у просторі
Урок № 15. Паралельні та мимобіжні прямі
Урок № 16. Теорема про існування і єдиність прямої, що проходить
через дану точку і паралельна даній прямій
Урок № 17. Ознака паралельності прямих. Ознака мимобіжних прямих
Урок № 18. Паралельні та мимобіжні прямі
Урок № 19. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі
Урок № 20. Контрольна робота № 2
Урок № 21. Розміщення прямої та площини в просторі.
Ознака паралельності прямої та площини
Уроки № 22–23. Паралельність прямої та площини
Урок № 24. Взаємне розміщення двох площин у просторі.
Паралельні площини. Ознака паралельності площин
Урок № 25. Паралельні площини
Уроки № 26–27. Властивості паралельних площин
Урок № 28. Паралельність площин
Урок № 29. Побудова перерізів многогранників
Урок № 30. Паралельне проектування і його властивості
Урок № 31. Зображення фігур у стереометрії
Урок № 32. Паралельне проектування і його властивості
Урок № 33. Паралельність прямих і площин
Урок № 34. Контрольна робота № 3
Урок № 35. Паралельність прямих і площин
Урок № 36. Підсумковий огляд матеріалу тем 2 і 3
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Урок № 37. Перпендикулярність прямих у просторі
Урок № 38. Перпендикулярність прямої та площини.
Ознака перпендикулярності прямої та площини
Урок № 39. Перпендикулярні пряма і площина.
Побудова перпендикулярних прямих і площин
Урок № 40. Властивості прямих, перпендикулярних до площини
Урок № 41. Перпендикуляр і похила
Урок № 42. Перпендикулярність прямої та площини. Розв’язування задач
Урок № 43. Перпендикулярність прямої та площини.
Перпендикуляр і похила
Урок № 44. Перпендикулярність прямої та площини
Урок № 45. Контрольна робота № 4
Урок № 46. Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої
Урок № 47. Застосування теореми про три перпендикуляри.
Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника
Урок № 48. Розв’язування задач на застосування властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника
Урок № 49. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин
Урок № 50. Перпендикулярність площин.
Властивості перпендикулярних площин
Урок № 51. Відстань від прямої до паралельної їй площини,
між паралельними площинами
Урок № 52. Відстань від прямої до паралельної їй площини,
між паралельними прямими. Розв’язування задач
Урок № 53. Відстань між мимобіжними прямими
Уроки № 54–55. Відстані в просторі
Урок № 56. Кути між прямими, між прямою і площиною.
Урок № 57. Двогранний кут. Кут між площинами
Урок № 58. Ортогональне проектування
Урок № 59. Площа ортогональної проекції многокутника
Уроки № 60–61. Відстані та кути в просторі
Урок № 62. Контрольна робота № 5
Уроки № 63–70 Резервний час
Алгебра і початки аналізу. Плани-конспекти уроків. 11 клас. Академічний рівень
Календарний план
Похідна та її застосування
Урок № 1. Границя функції в точці
Урок № 2. Основні теореми про границі
Урок № 3. Неперервність функції
Урок № 4. Похідна функції
Урок № 5. Похідна функції. Її геометричний і фізичний зміст
Урок № 6. Правила диференціювання. Таблиця похідних
Урок № 7. Правила диференціювання. Похідна добутку
Урок № 8. Правила диференціювання. Похідна частки
Уроки № 9–10. Похідна складеної функції
Урок № 11. Правила диференціювання
Урок № 12. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції
Урок № 13. Контрольна робота № 1
Урок № 14. Ознаки сталості, зростання і спадання функції
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 15. Ознаки сталості, зростання і спадання функції
Уроки № 16–17. Екстремуми функції
Уроки № 18–19. Застосування похідної до дослідження функцій
та побудови їхніх графіків
Уроки № 20–22. Найбільше і найменше значення функції на проміжку
Уроки № 23–24. Рівняння дотичної до графіка функції
Урок № 25. Похідна та її застосування
Урок № 25*. Похідна та її застосування
Урок № 26. Контрольна робота № 2
Показникова та логарифмічна функції
Урок № 27. Степінь із довільним дійсним показником
Уроки № 28–29. Властивості та графік показникової функції
Урок № 30. Показникова функція, її властивості та графік
Урок № 31. Логарифми та їхні властивості
Урок № 32. Основні властивості логарифмів
Урок № 33. Логарифми та їхні властивості
Уроки № 34–35. Логарифмічна функція, її властивості та графік
Урок № 36. Властивості та графік логарифмічної функції
Уроки № 37–39. Показникові рівняння і нерівності
Уроки № 40–42. Логарифмічні рівняння і нерівності
Уроки № 43–44. Показникова та логарифмічна функції
Урок № 43*. Показникова та логарифмічна функції
Урок № 45. Похідна показникової функції
Урок № 46. Похідна логарифмічної функції
Урок № 47. Похідна показникової та логарифмічної функцій
Урок № 48. Контрольна робота № 3
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей
і математичної статистики
Урок № 49. Випадкова подія. Відносна частота події. Імовірність події
Урок № 50. Випадкова подія. Імовірність події
Урок № 51. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми й добутку
Урок № 52. Факторіал. Перестановки
Урок № 53. Упорядковані підмножини даної множини. Розміщення
Урок № 54. Комбінації
Урок № 55. Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності подій
Урок № 56. Початкові відомості про статистику
Урок № 57. Графічне подання інформації про вибірку
Урок № 58. Характеристики вибірки: розмах вибірки, мода, медіана,
середнє значення
Урок № 59. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей
і математичної статистики
Урок № 59*. Елементи математичної статистики
Урок № 60. Контрольна робота № 4
Інтеграл та його застосування
Уроки № 61–62. Первісна та її властивості
Уроки № 63–64. Правила знаходження первісних
Урок № 65. Площа криволінійної трапеції
Урок № 66. Визначений інтеграл, його геометричний зміст
Урок № 67. Визначений інтеграл. Властивості визначеного інтеграла
Уроки № 68–69. Визначений інтеграл, його геометричний зміст
Урок № 70. Визначений інтеграл. Площа криволінійної трапеції
Уроки № 71–73. Обчислення площ плоских фігур
Урок № 74. Визначений інтеграл. Площі плоских фігур
Уроки № 75–77. Обчислення об’ємів тіл
Урок № 78. Застосування інтеграла у фізиці й техніці
Урок № 79. Інтеграл та його застосування
Урок № 79*. Інтеграл та його застосування
Урок № 80. Контрольна робота № 5
Повторення курсу алгебри і початків аналізу
Уроки № 81–82. Повторення. Дійсні числа. Тотожні перетворення виразів
Уроки № 83–84. Повторення. Розв’язування раціональних рівнянь і нерівностей
Уроки № 85–86. Повторення. Розв’язування ірраціональних
рівнянь і нерівностей
Уроки № 87–88. Повторення. Тригонометричні рівняння і нерівності
Уроки № 89–90. Повторення. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності
Уроки № 91–92. Повторення. Функції, їхні властивості та графіки
Уроки № 93–94. Повторення. Похідна та її застосування
Уроки № 95–96. Повторення. Інтеграл та його застосування
Уроки № 97–98. Повторення. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей
і математичної статистики
Урок № 99. Підсумкова контрольна робота
Геометрія. Плани-конспекти уроків. 11 клас. Академічний рівень
Календарний план
Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
Урок 1. Прямокутна система координат у просторі
Урок 2. Відстань між точками. Координати середини відрізка
Урок 3. Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка
Урок 4. Перетворення симетрії у просторі
Урок 5. Рух у просторі. Паралельне перенесення у просторі
Урок 6. Поворот, перетворення подібності та гомотетія у просторі
Урок 7. Вектори у просторі
Урок 8. Вектори у просторі. Операції над векторами
Урок 9. Координати вектора у просторі. Формула для обчислення
довжини вектора
Урок 10. Додавання векторів. Множення вектора на число.
Колінеарність векторів
Урок 11. Компланарність векторів. Розкладання вектора
за трьома некомпланарними векторами
Урок 12. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами
Урок 13. Операції над векторами, заданими координатами
Урок 14. Рівняння площини та сфери
Урок 15. Декартові координати й вектори у просторі
Урок 15*. Декартові координати й вектори у просторі
Урок 16. Контрольна робота № 1
Многогранники
Урок 17. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути
Урок 18. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма
Урок 19. Призма. Правильна призма
Урок 20. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Куб
Уроки 21–22. Площі бічної та повної поверхонь призми
Урок 23. Призма. Площі бічної та повної поверхонь призми
Урок 24. Піраміда
Урок 25. Правильна піраміда
Урок 26. Деякі види пірамід
Урок 27. Зрізана піраміда
Уроки 28–29. Площі бічної та повної поверхонь піраміди
Урок 30. Правильні многогранники
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок 31. Площі поверхонь многогранників
Урок 31*. Многогранники
Урок 32. Контрольна робота № 2
Тіла обертання
Уроки 33–35. Циліндр
Урок 36. Конус
Урок 37. Конус. Переріз конуса
Урок 38. Зрізаний конус
Урок 39. Конус. Зрізаний конус
Урок 40. Куля і сфера. Площина, дотична до сфери
Урок 41. Куля і сфера
Урок 42. Куля і сфера. Тіла обертання
Уроки 43–45. Комбінації геометричних тіл
Урок 46. Контрольна робота № 3
Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Урок 47. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів.
Об’єм паралелепіпеда
Урок 48. Об’єм призми
Урок 49. Об’єми призми та паралелепіпеда
Уроки 50–52. Об’єм піраміди
Урок 53. Об’єм циліндра
Урок 54. Об’єм конуса
Урок 55. Об’єм кулі
Урок 56. Площі бічної та повної поверхонь циліндра
Урок 57. Площі бічної та повної поверхонь конуса
Урок 58. Площа сфери
Урок 59. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Урок 59* (1). Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Урок 59* (2). Розв’язування задач прикладного характеру із застосуванням формул об’ємів геометричних тіл
Урок 60. Контрольна робота № 4
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач
Уроки 61–62. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
Урок 63. Призма
Урок 64. Піраміда
Уроки 65–66. Тіла обертання
Уроки 67–68. Підсумкова контрольна робота
Уроки 69–70. Резервний час