Майстер-клас нового покоління. Географія. 10-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень

код:
Е19231У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
118 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

strong>Географія. Розробки уроків. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень
Календарний план
Вступ
Урок № 1. Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони світу
Урок № 2. Економіко-географічні дослідження
Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу
Урок № 3. Політична карта світу
Урок № 4. Класифікація країн за формою правління та адміністративно-територіальним устроєм
Урок № 5. Типологія держав
Урок № 6. Міжнародні організації
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 7. Контрольна робота. Теми: «Вступ», «Політична карта світу»
Урок № 8. Кількість населення, демографічні процеси та розселення людей на Землі
Урок № 9. Міграційні та урбанізаційні процеси
Урок № 10. Етнічний, мовний і релігійний склад населення світу
Урок № 11. Трудові ресурси, соціальна і професійна структура населення
Урок № 12. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи
Урок № 13. Мінеральні ресурси світу
Урок № 14. Земельні, водні, лісові, рекреаційні ресурси та ресурси Світового океану
Урок № 15. Світове господарство і міжнародний географічний поділ праці
Урок № 16. Науково-технічна революція і світове господарство
Урок № 17. Географія основних галузей промисловості світу
Урок № 18. Сільське господарство
Урок № 19. Географія світового транспорту
Урок № 20. Зовнішні економічні зв’язки
Урок № 21. Глобальні проблеми людства: війни і миру, екологічна, сировинна й енергетична
Урок № 22. Глобальні проблеми людства: демографічна, продовольча, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями
Урок № 23. Контрольна робота. Теми: «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»
Розділ II. Регіони та країни світу
Країни Європи
Урок № 24. Країни Європи. Загальний огляд
Урок № 25. Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина)
Урок № 26. Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)
Урок № 27. Франція (Французька Республіка)
Урок № 28. Італія (Італійська Республіка)
Урок № 29. Польща (Республіка Польща)
Урок № 30. Словаччина та Угорщина
Урок № 31. Румунія та Молдова
Урок № 32. Білорусь (Республіка Білорусь)
Урок № 33. Росія (Російська Федерація)
Урок № 34. Контрольна робота. Теми: «Країни Європи»
Країни Азії
Урок № 35. Загальний огляд країн Азії
Урок № 36. Закавказзя, Центральна й Південно-Західна Азія
Урок № 37. Південна, Південно-Східна та Східна Азія
Урок № 38. Японія
Урок № 39. Китай (Китайська Народна Республіка)
Урок № 40. Індія (Республіка Індія)
Урок № 41. Контрольна робота. Теми: «Країни Азії»
Країни Північної Америки
Урок № 42. Англо-Америка (Північна Америка)
Урок № 43. Сполучені Штати Америки (США)
Урок № 44. Канада
Країни Латинської Америки
Урок № 45. Загальний огляд території та населення країн Латинської Америки
Урок № 46. Основні риси географії господарства Латинської Америки
Країни Африки, Австралії та Океанії
Урок № 47. Загальний огляд країн Африки
Урок № 48. Господарство країн Африки
Урок № 49. Австралія (Австралійський Союз)
Урок № 50. Океанія
Урок № 51. Всесвітні економічні відносини
Урок № 52. Контрольна робота. Теми: «Країни Північної Америки», «Країни Латинської Америки», «Країни Африки, Австралії та Океанії», «Всесвітні економічні відносини»

Географія. Розробки уроків. 10 клас. Профільний рівень
Календарний план
Вступ
Урок 1. Зародження географії. Вивчення простору — поверхні планети. Сучасна географія — простір, час і взаємодія. Предмет і об’єкт дослідження фізичної та соціально-економічної географії
Урок 2. Методи географічних досліджень. Теоретичні дослідження
Урок 3. Джерела географічних знань. Система географічних знань
Урок 4. Розвиток економічної та соціальної географії у світі. Національні економіко-географічні школи
Урок 5. Практикум. Круглий стіл «Нові напрямки досліджень сучасної географії»
Урок 6. Практикум. Практична робота «Роль географії у формуванні візитної картки країни»
Урок 7. Практикум. Семінар «Географічні інформаційні системи»
Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу
Політична карта світу
Урок 8. Політична карта світу
Урок 9. Державний устрій: форми правління, адміністративно-територіальний поділ. Історичний адміністративно-територіальний поділ, його особливості та вплив на сучасність
Урок 10. Столиці держав. Їх роль у житті країн. Перенесення столиць
Урок 11. Етапи формування сучасної політичної карти світу. Якісні та кількісні зміни, які відбулися на політичній карті світу останнім часом
Урок 12. Показники рівня розвитку країн. Типологія держав
Урок 13. Практикум. Практична робота «Аналіз політичної карти регіону»
Урок 14. Геополітика. Основні геополітичні чинники. Політико-географічне положення
Урок 15. Практикум. Практична робота «Характеристика політико-географічного положення регіону»
Урок 16. Геополітичні інтереси України. Практикум. Практична робота «Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України, їх аналіз»
Урок 17. Геополітичні зрушення на карті світу. Явища сепаратизму, невизнані країни. Збройні конфлікти, причини їх виникнення
Урок 18. Практикум. Захист проекту «Я — миротворець». Сучасні геополітичні зрушення на політичній карті
Урок 19. Практикум. Етнічні конфлікти. Семінар «Зони етнічних конфліктів. Проблеми врегулювання»
Урок 20. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок 21. Узагальнення знань за темою «Політична карта світу»
Природно-ресурсний потенціал планети — джерело життя людства
Урок 22. Світові природні ресурси, їх класифікація. Ресурсозабезпеченість. Природокористування
Урок 23. Практикум. Практична робота «Оцінка ресурсозабезпеченості країн і регіонів світу»
Урок 24. Мінеральні природні ресурси. Географія паливних ресурсів. Практикум. Творча робота «Створення картографічної моделі світового експорту та імпорту паливноенергетичних ресурсів»
Урок 25. Закономірності поширення металевих (рудних) корисних копалин світу
Урок 26. Ресурси Світового океану
Урок 27. Практикум. Інтерактивний екологічний тренінг «Проблема енергетики та енергозбереження»
Урок 28. Унікальність земельних ресурсів. Земельний фонд світу. Практикум. Практична робота «Аналіз структури світового земельного фонду»
Урок 29. Деградація земельних ресурсів. Проблеми відновлення ґрунтів
Урок 30. Вода — унікальне природне утворення. Водозабезпеченість регіонів і країн. Структура водоспоживання світу та України. Водосховища світу
Урок 31. Використання водних ресурсів. Опріснення солоної води. Перспективи використання льодовиків. Гідроенергетичний потенціал світу
Урок 32. Ліси — «легені» планети. Функції та значення лісів. Географія лісових ресурсів
Урок 33. Практикум. Дискусія «Ліси потребують допомоги»
Урок 34. Біологічні ресурси Землі, їх складові частини та географія
Урок 35. Кліматичні ресурси, їхній склад
Урок 36. Рекреаційні ресурси світу. Практикум. Практична робота «Позначення на контурній карті найбільших рекреаційних зон світу»
Урок 37. Культурно-історичні об’єкти свого краю. Практикум. Практична робота «Складання каталогу культурно-історичних об’єктів свого краю»
Урок 38. Вплив людини на природу. Заходи щодо збереження та відновлення природи
Урок 39. Практикум. Захист проекту «Збереження Чорного й Азовського морів»
Урок 40. Узагальнення знань за темою «Природно-ресурсний потенціал планети — джерело життя людства»
Людство — творець ноосфери
Урок 41. Людина — біосоціальний вид. Особливості впливу людини на географічну оболонку. Посилення впливу людини на природу в добу НТР
Урок 42. Агроландшафти, техногенні ландшафти, урбанізовані території
Урок 43. Шляхи оптимізації техногенного обміну речовин. Практикум. Захист проекту «Екологічний будинок»
Урок 44. Естетичні ландшафти. Практикум. Презентація постера «Ландшафт, який хочеться зберегти»
Урок 45. Техногенні аварії та їх наслідки. Практикум. Ділова гра «Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна)»
Урок 46. Практикум. Творча робота «Роль ландшафту в становленні духовності народу України»
Тема 4. Географія населення
Урок 47. Предмет вивчення географії населення. Кількість населення світу та його відтворення. Демографічні процеси. Головні чинники природного руху населення
Урок 48. Головні чинники природного руху населення. Сучасна картина розселення населення світу. Практична робота «Аналіз динаміки населення основних регіонів світу»
Урок 49. Концепції демографічного переходу. Сутність і причини демографічного вибуху та демографічної кризи. Проблеми демографічного розвитку України та світу
Урок 50. Статево-вікова та сімейна структура населення. Практикум. Практична робота «Аналіз статево-вікових пірамід країн різних типів вікової структури населення»
Урок 51. Механічний рух населення. Практикум. Дискусія «Екологічні біженці: чи варто їх приймати?»
Урок 52. Зовнішні міграції. Практична робота «Складання картосхеми сучасних шляхів міграції населення світу»
Урок 53. Демографічна політика. Планування сім’ї як складова частина демографічної політики. Міграційна політика
Урок 54. Практикум. Творча робота «Розробка сценарію заходів демографічної або міграційної політики у своїй місцевості або в одній із країн світу»
Урок 55. Расова структура населення. Расова дискримінація та її форми в країнах світу
Урок 56. Етнічна мозаїка світу. Типи етнічних спільнот. Лінгвістична класифікація народів. Міжетнічні проблеми, шляхи їх розв’язання
Урок 57. Географія релігій. Міжконфесійні проблеми та взаємодії в країнах світу
Урок 58. Трудові ресурси. Економічно активне населення. Безробіття
Урок 59. Система розселення населення світу. Географія сільського розселення. Класифікація сільських поселень
Урок 60. Географія міського розселення. Урбанізація
Урок 61. Узагальнення знань за темою «Географія населення». Практична робота «Побудова картограми “Урбанізованість країн світу”»
НТР — крок у майбутнє
Урок 62. Сутність НТР. Складові частини НТР. Наука як складова частина НТР. Проблеми створення технопарків
Урок 63. Наукові дослідження в Україні. Практикум. Проект «Пріоритетні наукові дослідження в Україні»
Урок 64. Техніка, технології та виробництво в добу НТР
Урок 65. Біотехнологія та біоіндустрія. «Зелена» революція в сільському господарстві. Біотехнологічна революція в розвинених країнах
Урок 66. Управління як складова частина НТР. Міжнародний менеджмент. Маркетинг як приклад управління. Сутність «кібернетичної» революції. Інформаційний вибух
Урок 67. Практикум. Творча робота «Роль інформації в розвитку економіки країни»
Сучасне світове господарство
Урок 68. Зародження, становлення та сутність світового господарства. Етапи формування світової економіки
Урок 69. Міжнародний географічний поділ праці. Причини розвитку міжнародних економічних зв’язків. Форми міжнародних економічних відносин
Урок 70. Частини світового господарства: національна економіка, транснаціональні корпорації, інтеграційні угруповання, міжнародні економічні організації. Практична робота «Аналіз показників індексу розвитку людського потенціалу»
Урок 71. Сучасні просторова та галузева структура світового господарства. Тенденції розвитку світового господарства
Урок 72. Роль інтеграції в розвитку світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція господарства
Урок 73. Міжнародні економічні та геополітичні відносини, їх перебудова. Нові форми міжнародних економічних взаємовідносин. Пріоритети міжнародної торгівлі
Урок 74. Практикум. Ділова гра «Географічне обґрунтування інвестиційного проекту»
Урок 75. Контрольна робота за І семестр
Глобалізація світового господарства: передумови, причини, інструменти, наслідки
Урок 76. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. Головні інструменти глобалізації
Урок 77. Вплив глобалізації на світову економіку
Урок 78. Практикум. Творча робота «Соціокультурна глобалізація»
Урок 79. Проблеми, спричинені глобалізацією. Перспективи подальшого розвитку глобалізації
Урок 80. Узагальнення знань за темою «Глобалізація світового господарства». Практикум. Ділова гра «Зустріч глобалістів та антиглобалістів»
Галузевий склад світового господарства
Урок 81. Поняття галузевої структури світового господарства: макро-, мезо-, мікроструктура. Складові частини макроструктури. Особливості мікроструктури. Зміни галузевої структури світового господарства
Урок 82. Первинний сектор економіки. Гірничодобувна промисловість та її галузі. Найважливіші гірничодобувні райони
Урок 83. Паливна промисловість. Практична робота «Складання характеристики вугільної промисловості світу»
Урок 84. Електроенергетика. Динаміка виробництва електроенергії на різних типах електростанцій. Розміщення основних районів електроенергетики
Урок 85. Металургійний комплекс. Чорна металургія світу. Проблеми розвитку чорної металургії в Україні. Практична робота «Побудова картосхеми розміщення основних районів електроенергетики, чорної й кольорової металургії»
Урок 86. Кольорова металургія світу, її галузевий склад та особливості. Розміщення сировинної бази. Характерні риси кольорової металургії країн із різним рівнем розвитку. Головні райони кольорової металургії світу.
Урок 87. Машинобудування — серцевина економіки. Особливості машинобудування та його галузевий склад. Зміни галузевої структури машинобудування в епоху НТР
Урок 88. Світова електронна промисловість, її галузева та територіальна структура. Проблеми й перспективи виробництва конкурентоспроможної продукції в Україні
Урок 89. Практикум. Практична робота «Економіко-географічна характеристика важливих районів машинобудівної промисловості світу»
Урок 90. Хімічна промисловість світу, її галузева структура. Чинники розміщення підприємств хімічної промисловості. Географія гірничохімічної промисловості та основної хімії
Урок 91. Виробництво полімерних матеріалів. Особливості світового виробництва пластмас, хімічних волокон, синтетичного каучуку. Міграція «брудних» хімічних виробництв у країнах, що розвиваються
Урок 92. Найновітніша хімічна продукція. Практикум. Практична робота «Найновітніша хімічна продукція»
Урок 93. Лісовий комплекс світу
Урок 94. Текстильна та швейна промисловість світу
Урок 95. Світове сільське господарство, його значення в економіці. Типи сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство розвинених країн
Урок 96. Сільське господарство країн, що розвиваються, та постсоціалістичних країн
Урок 97. Рослинництво світу. Географія вирощування найважливіших зернових культур
Урок 98. Рослинництво світу. Географія вирощування найважливіших технічних, тонізуючих, плодових і ягідних культур
Урок 99. Тваринництво світу. Структура галузі. Тваринницькі райони світу. Відмінності тваринництва в країнах із різним рівнем розвитку та різними соціальними умовами
Урок 100. Рибальство як один із видів природокористування. Географія морського рибальства. Аквакультура та марікультура. Китобійний промисел
Урок 101. Третинний сектор економіки, його склад: транспортні послуги, туризм, інженерно-технічні послуги, консалтинг, лізинг, інформаційні послуги, фінансові послуги, світова торгівля
Урок 102. Транспортна інфраструктура: склад, динаміка розвитку світової транспортної мережі
Урок 103. Транспортні коридори Європи й місце України в них. Практична робота «Порівняльна характеристика Суецького й Панамського каналів»
Урок 104. Міжнародний туризм. Типологія туризму та чинники, що визначають туристичну активність. Практична робота «Складання картосхеми “Види міжнародного туризму”»
Урок 105. Класифікація туристичних районів. Динаміка та тенденції розвитку туризму в Україні. Практикум. Практична робота «Презентація одного з туристичних регіонів світу»
Урок 106. Світова торгівля, її динаміка та структура. Міжнародні торговельно-економічні організації
Урок 107. Світовий фінансовий ринок і світові фінансові центри. Географія світового руху капіталів
Урок 108. Узагальнення знань за темою «Галузевий склад світового господарства»
Розділ ІІ. Історико-географічні регіони світу
Географічний нарис про Європу
Географічний нарис про Азію
Урок 109. Сучасні підходи до виокремлення регіонів світу
Урок 110. Географічні особливості Європи. Європа — територіальний інтеграційний комплекс. Загострення міжнаціональних проблем
Урок 111. Зрушення в енергоспоживанні Європи. Нові проекти. Практикум. Семінар «Проблеми забезпечення Європи енергоносіями»
Урок 112. Господарство Європи. Нові проекти розвитку транспортної системи. Технопарки й технополіси Західної Європи
Урок 113. Німеччина
Урок 114. Франція
Урок 115. Велика Британія
Урок 116. Малі розвинені держави Західної Європи — Бельгія, Нідерланди, Швейцарія
Урок 117. Загальна характеристика країн Північної Європи
Урок 118. Особливості господарства країн Північної Європи
Урок 119. Загальна характеристика країн Південної Європи
Урок 120. Італія
Урок 121. Іспанія, Португалія, Греція
Урок 122. Держави-карлики Європи. Практикум. Семінар «Держави-карлики Європи»
Урок 123. Загальна характеристика країн Східної Європи
Урок 124. Країни Балтії
Урок 125. Польща
Урок 126. Угорщина та Румунія
Урок 127. Чехія, Болгарія та Словенія
Урок 128. Молдова й Білорусь
Урок 129. Росія
Урок 130. Узагальнення знань за темою «Географічний нарис про Європу»
Урок 131. Загальна характеристика азіатського регіону. Історико-географічні регіони Азії
Урок 132. Північна й Центральна Азія. Казахстан
Урок 133. Центральноазіатські держави — члени СНД
Урок 134. Загальна характеристика Південно-Західної Азії
Урок 135. Країни Закавказзя
Урок 136. Туреччина. Ізраїль
Урок 137. Саудівська Аравія, Іран, Ірак
Урок 138. Загальна характеристика Південної Азії
Урок 139. Індія
Урок 140. Пакистан. Шрі-Ланка
Урок 141. Країни Південно-Східної Азії. Сінгапур — приклад країни нової індустріалізації в Південно-Східній Азії
Урок 142. Країни Південно-Східної Азії — Індонезія, Таїланд, В’єтнам, Малайзія, Бруней
Урок 143. Східна Азія
Урок 144. Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Спеціалізація країни у світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки
Урок 145. Китай. Особливості розселення, демографічної та економічної політики Китаю. Галузева структура господарства, її особливості. Галузі міжнародної спеціалізації
Урок 146. Республіка Корея як приклад країни нової індустріалізації
Урок 147. Практична робота «Порівняльна економіко-географічна характеристика регіонів Азії»
Урок 148. Узагальнення знань за темою «Географічний нарис про Азію»
Географічний нарис про Північну Америку
Географічний нарис про Латинську Америку
Урок 149. Північна Америка. Особливості регіону
Урок 150. США. Формування території країни, державні символи, населення
Урок 151. Первинний і вторинний сектори господарства США
Урок 152. Третинний і четвертинний сектори господарства США
Урок 153. Канада
Урок 154. Практикум. Практична робота «Порівняльна економіко-географічна характеристика США й Канади»
Урок 155. Загальна характеристика країн Латинської Америки
Урок 156. Бразилія
Урок 157. Аргентина. Мексика. Куба. Зона Карибського басейну — країни «податкового раю»
Урок 158. Практикум. Семінар «Рекреаційний потенціал країн Карибського басейну»
Урок 159. Практикум. Практична робота «Складання порівняльної економіко-географічної характеристики Перу, Чилі та Колумбії»
Урок 160. Освоєння нових територій у Латинській Америці. Практична робота «Складання програми освоєння нових територій у Латинській Америці»
Урок 161. Узагальнення знань за темою «Географічний нарис про Латинську Америку»
Географічний нарис про Африку
Географічний нарис про Австралію та Океанію
Урок 162. Загальна характеристика Африки
Урок 163. Північна Африка. Єгипет, Алжир, Марокко
Урок 164. Західна Африка. Нігерія
Урок 165. Центральна Африка та Східна Африка. Ефіопія
Урок 166. Практикум. Практична робота «Аналіз товарної та географічної структури експорту й імпорту африканських країн»
Урок 167. Загальна характеристика Південної Африки. ПАР
Урок 168. Практикум. Семінар «ПАР — “європейське серце” Африки»
Урок 169. Контрольна робота за ІІ семестр
Урок 170. Австралія та Океанія: особливості регіону
Урок 171. Австралійський Союз
Урок 172. Міжнародні економічні зв’язки Австралії. Практикум. Практична робота «Складання картосхеми міжнародних економічних зв’язків Австралії»
Урок 173. Країни Океанії: Нова Зеландія, Маршаллові Острови, Федеративні Штати Мікронезії
Урок 174. Загальна економіко-географічна характеристика Океанії. Практикум. Практична робота «Складання економіко-географічної характеристики Океанії»
Урок 175. Узагальнення знань за темами «Географічний нарис про Латинську Америку», «Географічний нарис про Африку», «Географічний нарис про Австралію та Океанію»

Географія. Розробки уроків. 11 клас. Профільний рівень
Календарний план
Вступ
Урок № 1. Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження
Урок № 2. Найважливіші природничі відкриття в історії географічної науки
Урок № 3. Сучасні методи дослідження географії
Загальні закономірності природи Землі
Урок № 4. Фізична географія — наука про природу Землі
Урок № 5. Земля у Всесвіті. Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу
Урок № 6. Походження Землі, етапи її розвитку. Геологічна історія. Геологічна хронологія
Урок № 7. Походження й розвиток людини
Урок № 8. Земля як система. Найважливіші географічні особливості планети
Урок № 9. Еколого-географічне і ресурсно-географічне вивчення природи
Урок № 10. Внутрішня будова Землі. Температурний режим та агрегатний стан речовин планети
Урок № 11. Літосферні плити та їхні структурні елементи. Гіпотеза дрейфу материків А. Вегенера
Урок № 12. Властивості літосфери: ресурсні, геодинамічні, геохімічні, геофізичні, екологічні. Форми рельєфу та корисні копалини
Урок № 13. Практикум. Практична робота № 4 «Визначення мінералів та гірських порід. Визначення основних скам’янілостей за зразками, муляжем або малюнками»
Урок № 14. Ендогенні та екзогенні процеси. Землетруси та їх наслідки. Зменшення і запобігання небезпеці
Урок № 15. Вулканізм та його наслідки. Зменшення і запобігання небезпеці
Урок № 16. Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними
Урок № 17. Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини
Урок № 18. Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і властивості
Урок № 19. Практикум. Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю»
Урок № 20. Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту (водна та вітрова ерозія, опустелювання). Охорона ґрунтів
Урок № 21. Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери
Урок № 22. Клімат та кліматотвірні чинники. Особливості формування кліматів Землі, їх типи. Циклони й антициклони
Урок № 23. Тропосфера — кухня погоди. Зміни клімату в часі
Урок № 24. Вплив людини на стан атмосфери
Урок № 25. Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на Землі
Урок № 26. Річки. Водний режим і стік. Повені та збитки від них
Урок № 27. Озера, льодовики
Урок № 28. Болота. Ґрунтові води. Використання та охорона ґрунтових вод
Урок № 29. Світовий океан. Властивості морської води. Течії
Урок № 30. Рух води в океанах. Забруднення океану
Урок № 31. Кругообіг речовин у біосфері. Потік енергії в біосфері та її частинах
Урок № 32. Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Вплив діяльності людини на довкілля
Урок № 33. Етапи розвитку географічної оболонки, її складових та уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її горизонтальна і вертикальна диференціація
Урок № 34. Практикум. Практична робота № 11 «Аналіз загальних географічних закономірностей, характеристика їх прояву в природі»
Урок № 35. Учення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт. Планетарні, регіональні, локальні геосистеми
Урок № 36. Практикум. Практична робота № 12. «Складання географічних характеристик природних і антропогенних комплексів різного рангу»
Урок № 37. Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості. Практикум
Карта — мова географії
Урок № 38. Формування уявлення людей про Землю та її зображення на картах. Карти первісних народів і карти античного часу
Урок № 39. Картографія в епоху Середньовіччя. Картографія Нового часу. Розвиток картографії в Україні
Урок № 40. Класифікація карт за їхніми основними ознаками
Урок № 41. Карти спеціального змісту. Картографічні зображення Землі: профілі, атласи, глобуси, блок-діаграми
Урок № 42. Види картографічних проекцій
Урок № 43. Властивості карт
Урок № 44. Використання карт у практичній діяльності людини
Урок № 45. Суть топографічних карт, їхні особливості, сфери застосування. Масштаб довжин і площ
Урок № 46. Географічні координати й об’єкти топографічної карти. Визначення прямокутних координат точок за топографічною картою
Урок № 47. Кути напрямів і зв’язок між ними. Визначення кутів напрямів на топографічній карті
Урок № 48. Практикум. Робота математичної лабораторії № 15 «Розв’язування задач на визначення азимутів, координат, відстаней за топографічною картою»
Урок № 49. Опис місцевості за топографічною картою
Урок № 50. Способи зображень на географічних картах
Урок № 51. Практикум. Практична робота № 17 «Складання картосхеми із застосуванням різних способів картографічних зображень»
Урок № 52. Практикум. Розв’язування завдань за оглядовими загальногеографічними і тематичними картами
Урок № 53. Складання опису карт. Розв’язування завдань за соціально-економічними картами. Рельєфні карти та прийоми роботи з ними
Урок № 54. Географічні атласи, їх види. Картографічна інформація та читання географічних карт
Урок № 55. Практикум. Творча робота № 19. «Складання маршруту історико-культурних об’єктів України або пам’яток природи за допомогою картографічних джерел»
Урок № 56. Вплив комп’ютеризації на географію. Виникнення геоінформатики, епоха «зрілості», етапи розвитку геоінформаційної системи
Урок № 57. Електронні карти, атласи, навігатор мандрівника, карти-консультанти, карти-гіди. Штучний інтелект географії
Географічна культура
Урок № 58. Головні напрямки теорії цивілізації: матеріалістична та культурно-історична. Особливості цивілізаційного розвитку людства за культурно-історичним напрямком теорії цивілізації
Урок № 59. Систематика цивілізацій. Регіональні цивілізації. Сучасні цивілізаційні макрорегіони світу
Урок № 60. Зародження і становлення культури
Урок № 61. Складові елементи культури
Урок № 62. Географія культури
Урок № 63. Практикум. Семінар на тему «Калейдоскоп світових культур»
Соціально­економічна географія України
Урок № 64. Українська державна і національна територія. Формування сучасної української держави. Етнічні землі
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 65. Політико-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій, його характеристика
Урок № 66. Проблеми демографії України. Демографічна політика
Урок № 67. Етнічний склад населення держави. Етнографічне районування. Практикум
Урок № 68. Розселення українців у світі. Українська діаспора
Урок № 69. Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал
Урок № 70. Сучасні міграційні процеси в Україні
Урок № 71. Структура національного господарства
Урок № 72. Сучасні риси національного господарства. Реструктуризація господарського комплексу України
Урок № 73. Природно-ресурсний потенціал та його вплив на розвиток господарства. Економіко-географічні відмінності регіонів, їх спеціалізація
Урок № 74. Показники соціально-економічного розвитку держави. Показники якості життя населення
Урок № 75. Практикум. Практична робота № 26 «Оцінка показників якості життя населення України»
Урок № 76. Становлення соціальної географії України. Соціальна інфраструктура
Урок № 77. Культурно-освітній комплекс України. Науковий комплекс
Урок № 78. Практикум. Практична робота № 27 «Складання характеристики освітнього комплексу України»
Урок № 79. Соціально-побутовий комплекс. Рекреаційне господарство. Сучасна релігійна ситуація в Україні
Урок № 80. Склад і структура соціально-економічних районів. Характерні ознаки соціально-економічних районів України
Урок № 81. Рівні соціально-економічного розвитку районів. Проблеми депресивності в Україні
Урок № 82. Практикум. Практична робота № 28 «Складання порівняльної характеристики двох соціально-економічних районів (за вибором учня)»
Урок № 83. Загальні риси зовнішніх зв’язків
Урок № 84. Форми міжнародного співробітництва. Інтеграція України у світовий економічний простір
Урок № 85. Практикум. Круглий стіл «Форми міжнародного співробітництва України»
Урок № 86. Контрольна робота за І семестр
Географія своєї області
Урок № 87. Економіко-географічне положення регіону. Історія формування регіону. Видатні дослідники краю. Практикум
Урок № 88. Розвиток виробничих сил, науки та культури. Розвиток регіону у XX ст.
Урок № 89. Сучасний стан розвитку регіону. Місце в господарському комплексі України
Урок № 90. Тектонічна і геологічна будова, корисні копалини. Рельєф. Практикум
Урок № 91. Практикум. Практична робота № 32 «Опис яру, кар’єру, терикону, долини річки (за вибором учителя)» (робота на місцевості)
Урок № 92. Клімат і агрокліматичне районування. Поверхневі й підземні води
Урок № 93. Рослинний і тваринний світ. Ґрунти. Природні явища
Урок № 94. Ландшафти і фізико-географічне районування
Урок № 95. Природно-заповідний фонд. Червона книга регіону. Туристично-рекреаційні ресурси
Урок № 96. Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекреаційний потенціал
Урок № 97. Населення. Сучасні демографічні тенденції. Статево-вікова структура та національний склад. Міграції. Трудові ресурси. Практикум
Урок № 98. Структура господарства. Галузева структура промисловості. Територіальна організація промисловості
Урок № 99. Сільське господарство, його структура і спеціалізація. Головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво. Проблеми і перспективи розвитку сільського господарства
Урок № 100. Транспортний комплекс і його територіальна організація
Урок № 101. Соціальна інфраструктура: стан, проблеми і перспективи. Зовнішньоекономічні зв’язки регіону
Урок № 102. Культурна спадщина і народні звичаї. Релігія
Урок № 103. Система освіти та її територіальна організація. Зміни в системі освіти та науки за роки незалежності України
Урок № 104. Стан і перспективи розвитку науки. Культура і спорт
Урок № 105. Обласний центр як історичний, науковий, культурний і освітній центр. Пам’ятки історії та культури області. Практикум
Урок № 107. Регіональні екологічні проблеми. Моніторинг навколишнього природного середовища. Ядерна та радіаційна безпека
Урок № 108. Вплив забруднення навколишнього природного середовища на стан здоров’я населення
Урок № 109. Роль освіти в галузі навколишнього середовища та в розв’язанні екологічних проблем
Глобальні проблеми людства
Урок № 110. Поняття «глобальні проблеми», «глобалістика». Глобалізація. Форми глобалізації: економічна, політична, культурна. Позитивні і негативні наслідки глобалізації
Урок № 111. Класифікації глобальних проблем. Взаємозв’язок глобальних проблем людства. Послідовні рівні вивчення глобальних проблем: глобальний, регіональний і локальний
Урок № 112. Проблема війни і миру. Розширення НАТО у східному напрямку
Урок № 113. Проблема біженців
Урок № 114. Екологічна проблема. Територіальний аналіз екологічних проблем світу
Урок № 115. Сировинна проблема. Енергетична проблема
Урок № 116. Продовольча проблема та її географічні аспекти
Урок № 117. Проблема Світового океану. Конвенція ООН із морського права
Урок № 118. Демографічна проблема. Демографічні прогнози. Гендерне насильство. Насильство над дітьми
Урок № 119. Проблема міжнаціональних відносин. Проблеми відсталості країн, дефіциту демократії, охорони здоров’я населення і довголіття, їх географічний аспект. Хвороби цивілізації
Урок № 120. Глобальні проблеми мішаного характеру
Урок № 121. Глобальні проблеми наукового характеру
Урок № 122. Проблеми бюрократії та націоналізму
Урок № 123. Проблема наркоманії
Урок № 124. Глобальна освіта
Урок № 125. Практикум. Круглий стіл «Реформи української освіти»
Стратегія сталого розвитку
Урок № 126. Поняття «глобальна екосистема». Етапи впливу людини на природу: неолітичний, індустріальний, науково-технічний
Урок № 127. Практикум. Круглий стіл «Державний земельний кадастр в Україні»
Урок № 128. Техногенний вплив на географічну оболонку Землі та його наслідки. Основні види забруднення: фізичне, хімічне, біологічне, радіаційне
Урок № 129. Біологічне забруднення наземних екосистем, причини виникнення і наслідки. Біологічне забруднення прісноводних і морських екосистем: причини виникнення, наслідки
Урок № 130. Практикум. Практична робота № 41 «Нанесення на картосхему свого населеного пункту санкціонованих і несанкціонованих сміттєзвалищ, аналіз і розробка пропозицій»
Урок № 131. Екологічні проблеми і політика. Явище «національного егоїзму». Небезпека наслідків впливу людини на біосферу — одна з головних причин розробки концепції сталого розвитку
Урок № 132 Середовище існування людини та його якість. Класифікація природного середовища за ступенем його комфортності для населення
Урок № 133. Практикум. Практична робота № 43 «Оцінювання комфортності природного середовища для життя населення»
Урок № 134. Сутність соціальної кризи та її складові: зростання кількості голодних і бідних, безробітних, розшарування суспільства на бідних і багатих
Урок № 135. Поглиблення демографічної кризи, проблеми забезпечення населення питною водою, продуктами харчування та інфраструктурою, зростання соціальної напруженості
Урок № 136. Здоров’я людини — фізичне і психічне
Урок № 137. Зростання захворюваності на туберкульоз, серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, алергічні прояви. Практикум
Урок № 138. Проблема ВІЛ/СНІДу
Урок № 139. Проблема грипу, вірусу Ебола. Практикум
Урок № 140. Духовна криза: зростання суїциду, стресів, нервових потрясінь, наркоманії, алкоголізму. Загроза існування людини — одна з головних причин розробки концепції сталого розвитку
Урок № 141. Сутність поняття «економічна криза»: спад виробництва, зниження обсягу ВВП тощо
Урок № 142. Торговельно-економічні війни
Урок № 143. Зростання обсягів виробництва та вичерпні ресурси. Низька ефективність використання природних ресурсів у країнах світу, особливо у країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою
Урок № 144. Нераціональні підходи до організації природокористування. Енергоємність, водомісткість як важливі показники розвитку економіки
Урок № 145. Проблема екстенсивного розвитку економіки в країнах світу. Країни аграрно-сировинні, проблеми розвитку економіки
Урок № 146. Бідність і нееквівалентність розподілу. Занепад економіки в більшості країн світу — одна з головних причин переходу до концепції сталого розвитку
Урок № 147. Практикум. Творча робота «Складання пам’ятки “Правила поведінки під час техногенної аварії”»
Урок № 148. Наукові передумови взаємодії людини і природи; роботи Б. Коммонера, В. Вернадського про біосферу та її еволюцію
Урок № 149. Показники сталого розвитку: природокористування, природоохоронні території, стан довкілля, економічний розвиток, раціональне господарювання, соціальна справедливість, здоров’я, тривалість життя людини. Сутність економічного, екологічного та соціального сталого розвитку
Урок № 150. Два підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку. Перший шлях — шлях екологічно чистої енергетики, безвідходних технологій, технологій замкнутого циклу. Труднощі впровадження цього напрямку в різних типах країн. Другий шлях — стратегія обмеженого споживання. Труднощі та проблеми впровадження
Урок № 151. Досвід розробки стратегії сталого розвитку. Національні моделі, концепції, програми сталого розвитку, риси, особливості. Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах. Глобальний рівень упровадження стратегії сталого розвитку. Практикум
Урок № 152. Міжнародні органи й організації в галузі сталого розвитку. Оцінювання реальності критичних проблем і можливості короткотермінових етапів забезпечення сталого розвитку
Урок № 153. Проблеми і перспективи сталого розвитку. Сучасний погляд на проблему сталого розвитку і нові варіанти майбутнього розвитку: інтеграційний, ультратоталітарний, трансформаційний. Завдання наукового забезпечення збалансованого розвитку. Можливі джерела фінансового забезпечення сталого розвитку
Урок № 154. Концепція переходу України на модель збалансованого (сталого) розвитку. Сучасний розвиток України. Основні показники розвитку, динаміка.
Глобальні прогнози, проекти, гіпотези
Урок № 155. Поняття «глобальний прогноз», «глобальне моделювання». Моделі світового розвитку: соціально-економічні, демографічні, екологічні. Внесок Дж. Форрестера, Д. Медоуза в розробку першої кібернетичної моделі розвитку людства. Дослідження глобалістики
Урок № 156. Глобальні геополітичні прогнози: «ядерна зима», взаємовідносини «багата Північ» і «бідний Південь», діалог цивілізацій тощо. Роботи вітчизняних науковців у галузі геополітики і геостратегії
Урок № 157. Поняття «глобальний проект». Класифікація глобальних проектів: глобальні проекти у Світовому океані, інженерні проекти на річках, проекти створення транспортних коридорів тощо
Урок № 158. Глобальні проекти у Світовому океані. Основні напрямки робіт: створення гігантських гребель у морських протоках, використання морських течій. Проект Г. Загреля «Будівництво греблі через Гібралтарську протоку». Проекти створення штучних островів для розміщення заводів, електростанцій, міст. Проекти використання енергетичного потенціалу океанічних течій: Гольфстріму, Куросіо
Урок № 159. Інженерні проекти перетворення річкових систем. Практикум
Урок № 160. Проекти створення міжнародних транспортних коридорів: головні транспортні коридори Євразії. Проект «ТРАСЄКА» — Європа—Кавказ—Азія. Проект транснаціональної залізничної магістралі Росія—США—Канада
Урок № 161. Поняття «глобальна гіпотеза». Гіпотеза глобальної зміни клімату Землі. Показники зміни клімату. Причини потепління: парниковий ефект, кліматичні оптимуми і мінімуми. Прогнозування майбутніх кліматичних змін
Урок № 162. Гіпотеза стабілізації кількості населення Землі. Тривалість стабілізації, черговість переходу до стабілізації окремих великих регіонів Землі. Зміна частки великих регіонів у населенні Землі. Прогнози стабілізації населення окремих країн
Урок № 163. Поняття: гіперурбанізація, мегалополізація, ейкуменополіс. Глобальний каркас урбанізації. Гіпотеза ейкуменополіса. Програма К. Доксіадіса «Місто майбутнього»
Урок № 164. Практикум. Дискусія «Бесето — перший ейкуменополіс: місто для людини чи людина для міста?»
Урок № 165. Узагальнення. Конференція «Наше спільне майбутнє»
Урок № 166. Контрольна робота за ІІ семестр
Уроки № 167—175. Резервний час