Майстер-клас нового покоління. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

код:
Е19459У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
92,2 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

strong>Фізика. 10 клас. Рівень стандарту
Календарний план
Урок № 1/1. Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини. Методи наукового пізнання
Урок № 2/2. Вимірювання. Оцінки похибок вимірювання. Зародження і розвиток фізики як науки
Розділ 1. Кінематика
Урок № 3/1. Механічний рух і його види. Основна задача механіки. Фізичне тіло і матеріальна точка
Урок № 4/2. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Відносність механічного руху
Урок № 5/3. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість. Закон додавання швидкостей. Графіки руху
Урок № 6/4. Розв’язування задач
Урок № 7/5. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях. Графіки руху
Урок № 8/6. Розв’язування задач
Урок № 9/7. Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі»
Урок № 10/8. Вільне падіння
Урок № 11/9. Рівномірний рух по колу. Період обертання і обертова частота. Лінійна й кутова швидкість
Урок № 12/10. Контрольна робота № 1 «Кінематика»
Розділ 2. Динаміка. Релятивістська механіка
Урок № 13/1. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці
Урок № 14/2. Вимірювання сил. Додавання сил
Урок № 15/3. Лабораторна робота № 2. «Вимірювання сил»
Урок № 16/4. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція
Урок № 17/5. Другий закон Ньютона. Інертність. Маса
Урок № 18/6. Третій закон Ньютона
Урок № 19/7. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння
Урок № 20/8. Сила тяжіння. Вага і невагомість
Урок № 21/9. Розв’язування задач
Урок № 22/10. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики
Урок № 23/11. Контрольна робота № 2
Урок № 24/12. Рух тіла під дією кількох сил
Урок № 25/13. Розв’язування задач
Урок № 26/14. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіл
Урок № 27/15. Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
Урок № 28/16. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 29/17. Розв’язування задач
Урок № 30/18. Механічна робота. Кінетична енергія
Урок № 31/19. Потенціальна енергія. Закон збереження енергії
Урок № 32/20. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі
Урок № 33/21. Відносність і одночасність подій. Закон взаємозв’язку маси і енергії
Урок № 34/22. Розв’язування задач
Урок № 35/23. Розв’язування задач
Урок № 36/24. Контрольна робота № 3 «Динаміка. Релятивістська механіка»
Розділ 3. Молекулярна фізика і термодинаміка. Властивості газів, рідин, твердих тіл
Урок № 37/1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування
Урок № 38/2. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини
Урок № 39/3. Розв’язування задач
Урок № 40/4. Ідеальний газ. Температура
Урок № 41/5. Ізопроцеси. Газові закони
Урок № 42/6. Ізопроцеси. Газові закони
Урок № 43/7. Лабораторна робота № 4. «Дослідження ізотермічного процесу. Дослідне підтвердження закону Бойля—Маріотта»
Урок № 44/8. Розв’язування задач
Урок № 45/9. Розв’язування задач
Урок № 46/10. Контрольна робота № 4 «Молекулярна фізика і термодинаміка»
Урок № 47/11. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара
Урок № 48/12. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря
Урок № 49/13. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання відносної вологості повітря»
Урок № 50/14. Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідини
Урок № 51/15. Змочування. Капілярні явища
Урок № 52/16. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла
Урок № 53/17. Рідкі кристали. Полімери
Урок № 54/18. Контрольна робота № 5 «Молекулярна фізика і термодинаміка»
Розділ 4. Основи термодинаміки
Урок № 55/1. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії
Урок № 56/2. Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки
Урок № 57/3. Розв’язування задач
Урок № 58/4. Теплові машини. Холодильні машини
Урок № 59/5. Розв’язування задач
Урок № 60/6. Контрольна робота № 6 «Основи термодинаміки»
Фізичний практикум
Урок № 61/1. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння
Урок № 62/2. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії
Урок № 63/3. Вивчення одного з ізопроцесів
Урок № 64/4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу
Урок № 65/5. Визначення модуля пружності
Урок № 66. Узагальнюючий урок
Уроки № 67–70. Резервний час

Фізика. 10 клас. Академічний рівень

Календарне планування
Механіка
Вступ
Урок № 1. Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та в суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Фізичні величини та їх вимірювання
Урок № 2. Вимірювання. Похибки вимірювань. Математика — мова фізики
Розділ 1. Кінематика
Урок № 3. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Система відліку. Способи вимірювання довжини і часу
Урок № 4. Фізичне тіло й матеріальна точка. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення
Урок № 5. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення у випадку рівномірного прямолінійного руху. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху
Урок № 6. Відносність руху. Закон додавання швидкостей
Урок № 7. Графіки залежності кінематичних величин від часу у випадку рівномірного прямолінійного руху
Урок № 8. Повторення й узагальнення теми «Рівномірний прямолінійний рух»
Урок № 9. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості
Урок № 10. Прискорення. Рівноприскорений рух. Швидкість тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху
Урок № 11. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Переміщення і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху
Урок № 12. Розв’язання задач
Урок № 13. Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення руху тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху»
Урок № 14. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху для вільного падіння тіл
Урок № 15. Розв’язання задач
Урок № 16. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість. Зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу
Урок № 17. Доцентрове прискорення
Урок № 18. Лабораторна робота № 2 «Дослідження руху тіла по колу»
Урок № 19. Повторення й узагальнення теми «Прямолінійний рівноприскорений рух. Рівномірний рух матеріальної точки по колу»
Урок № 20. Контрольна робота № 1 «Рівноприскорений прямолінійний рух. Рівномірний рух матеріальної точки по колу»
Розділ 2. Динаміка
Урок № 21. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція. Інертність. Маса тіла
Урок № 22. Другий закон Ньютона. Імпульс тіла
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 23. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона
Урок № 24. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала
Урок № 25. Сила тяжіння
Урок № 26. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Урок № 27. Рух тіла, кинутого горизонтально
Урок № 28. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Урок № 29. Рух тіла під дією сили тяжіння. Розв’язання задач
Урок № 30. Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість
Урок № 31. Розвиток космонавтики. Внесок українських учених у розвиток космонавтики
Урок № 32. Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга
Урок № 33. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання жорсткості пружини»
Урок № 34. Вага і невагомість
Урок № 35. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання
Урок № 36. Повторення й узагальнення тем «Закони Ньютона» і «Сили в природі»
Урок № 37. Рух тіла під дією кількох сил
Урок № 38. Рух тіла під дією кількох сил
Урок № 39. Рух тіла під дією кількох сил
Урок № 40. Контрольна робота № 2 «Закони Ньютона» і «Сили в природі»
Урок № 41. Рівновага тіл. Рівновага тіл в разі відсутності обертання
Урок № 42. Умова рівноваги тіл, які мають вісь обертання. Момент сили
Урок № 43. Лабораторна робота № 4 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
Урок № 44. Види рівноваги тіл. Центр мас
Розділ 3. Закони збереження в механіці
Урок № 45. Імпульс тіла
Урок № 46. Закон збереження імпульсу
Урок № 47. Застосування закону збереження імпульсу під час розв’язання практичних задач
Урок № 48. Реактивний рух
Урок № 49. Механічна робота. Потужність
Урок № 50. Механічна енергія. Види механічної енергії. Кінетична енергія
Урок № 51. Потенціальна енергія
Урок № 52. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергій у механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії
Урок № 53. Застосування закону збереження енергії під час розв’язання практичних задач
Урок № 54. Пружний і абсолютно непружний удари двох тіл
Урок № 55. Розв’язання задач
Урок № 56. Лабораторна робота № 5 «Дослідження пружного удару двох тіл»
Урок № 57. Повторення й узагальнення теми «Закони збереження в механіці»
Урок № 58. Контрольна робота № 3 «Закони збереження в механіці»
Урок № 59. Узагальнення теми «Закони збереження в механіці»
Розділ 4. Механічні коливання та хвилі
Урок № 60. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань
Урок № 61. Пружинний маятник і період його коливань. Математичний маятник і період його коливань
Урок № 62. Лабораторна робота № 6 «Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань»
Урок № 63. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників
Урок № 64. Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху
Урок № 65. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль
Урок № 66. Повторення й узагальнення теми «Механічні коливання та хвилі»
Урок № 67. Контрольна робота № 4 «Механічні коливання та хвилі»
Розділ 5. Релятивістська механіка
Урок № 68. Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення (постулати) спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість поширення світла у вакуумі
Урок № 69. Відносність одночасності подій. Відносність довжини і часу
Урок № 70. Релятивістський закон додавання швидкостей
Урок № 71. Взаємозв’язок маси та енергії
Урок № 72. Узагальнююче заняття. Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки
Урок № 73. Узагальнення теми «Механіка»
Молекулярна фізика і термодинаміка
Розділ 6. Властивості газів, рідин, твердих тіл
Урок № 74. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини та їх дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авоґадро
Урок № 75. Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна
Урок № 76. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини
Урок № 77. Модель ідеального газу. Газові закони. Ізопроцеси
Урок № 78. Розв’язання задач
Урок № 79. Лабораторна робота № 7 «Дослідження одного з ізопроцесів»
Урок № 80. Тиск газу. Основне рівняння МКТ ідеального газу
Урок № 81. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва — Клапейрона
Урок № 82. Розв’язання задач
Урок № 83. Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння
Урок № 84. Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря
Урок № 85. Лабораторна робота № 8 «Вимірювання відносної вологості повітря»
Урок № 86. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідин. Змочування. Капілярні явища
Урок № 87. Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів
Урок № 88. Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці
Урок № 89. Полімери: їхні властивості й застосування
Урок № 90. Повторення й узагальнення теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»
Урок № 90*. Повторення й узагальнення теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл» (нестандартний урок)
Урок № 91. Контрольна робота № 5 «Властивості газів, рідин і твердих тіл»
Розділ 7. Основи термодинаміки
Урок № 92. Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура
Урок № 93. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й кількість теплоти
Урок № 94. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність
Урок № 95. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес
Урок № 96. Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів
Урок № 97. Необоротність теплових процесів. Холодильна машина
Урок № 98. Повторення й узагальнення теми «Основи термодинаміки»
Урок № 98*. Теплові двигуни й екологічні проблеми, пов’язані з їх використанням (нестандартний урок)
Урок № 99. Контрольна робота № 6 «Основи термодинаміки»
Урок № 100. Узагальнююче заняття. Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів
Урок № 100*. Узагальнення й контроль знань за курсом 10 класу КВК «Ми — жителі Всесвіту» (нестандартний урок)
Уроки № 101–106. Фізичний практикум
Додатки