Майстер-клас нового покоління. Економіка. 10-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень

код:
Е19232У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
101 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

strong>Економіка. 10 клас. Профільний рівень
Календарний план
Тема 1. Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук
Урок 1. Основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки: обмеженість ресурсів та безмежність потреб
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок 2. Еволюція поглядів на предмет економічної науки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин
Урок 3. Етапи і засоби (інструменти) економічного дослідження
Урок 4. Економічні закони: зміст та відмінності від законів природи
Урок 5. Завдання економічної науки та її роль у житті окремої людини і суспільства. Зв’язки економічної науки з іншими науками
Тема 2. Зміст основних економічних процесів та явищ
Урок 6. Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація
Урок 7. Продукт (результат) економічної діяльності: його структура та призначення
Урок 8. Ефективність: економічний зміст та оцінка
Урок 9. Технологічні уклади виробництва: реміснича технологія, машинне виробництво, автоматизоване виробництво та нова економіка знань
Урок 10. Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура
Урок 11. Споживання: зміст та структура
Урок 12. Розподіл та обмін: основні форми та структура
Урок 13. Ділова гра «Авіабудівельна компанія “Бізнес-сила”». Економічна гра «Виробництво записників» (45—60 хв).
Тема 3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору
Урок 14. Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Потреби споживача: зміст та класифікація. Розвиток і безмежність потреб
Урок 15. Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ. Корисність споживчого блага і способи її оцінки
Урок 16. Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності
Урок 17. Практична робота № 1. Оцінка корисності конкретного споживчого блага
Урок 18. Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача
Урок 19. Ознаки раціонального споживача. Закон (правило) оптимізації корисності споживача
Урок 20. Практична робота № 2. Структура споживання родин із різним рівнем доходів
Тема 4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника
Урок 21. Прояв обмеженості виробничих ресурсів
Урок 22. Відтворювані і невідтворювані ресурси
Урок 23. Виробничі можливості
Урок 24. Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва
Урок 25. Альтернативні варіанти використання ресурсів
Урок 26. Крива виробничих можливостей
Урок 27. Поняття граничної норми заміщення. Альтернативна вартість
Урок 28. Правило співвідношення граничного виторгу й граничних витрат ресурсів. Закон спадної продуктивності факторів виробництва
Урок 29. Практична робота № 3. Визначення альтернативної вартості навчання
Тема 5. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу
Урок 30. Сутність й основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності
Урок 31. Сутність й основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності (продовження)
Урок 32. Зміст економічного кругообігу
Урок 33. Ринкова, командна, мішана економіка: принципи організацій, схеми кругообігу
Урок 34. Зв’язок економічної ефективності й соціальної справедливості
Урок 35. Зв’язок економічної ефективності й соціальної справедливості (продовження)
Урок 36. Форми (моделі) ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку»
Тема 6. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти
Урок 37. Явище «голосування грошима» в ринковому розв’язанні питання «що виробляти?»
Урок 38. Конкуренція виробників і мінімізація витрат у розв’язанні питання «як виробляти?»
Урок 39. Доходи споживачів у вирішенні питання «для кого виробляти?»
Урок 40. Сутність ринкового саморегулювання, принцип «невидимої руки» ринку
Урок 41. Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки
Урок 42. Переваги і недоліки ринкового саморегулювання
Урок 43. Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку
Тема 7. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна
Урок 44. Ціна (цінність), витрати (вартість) і корисність
Урок 45. Ціна як результат ринкової взаємодії виробників і споживачів
Урок 46. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу й заміщення
Урок 47. Крива індивідуального попиту
Урок 48. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни. Ефект перерозподілу й залучення гірших ресурсів. Крива індивідуальної пропозиції
Урок 49. Нецінові фактори попиту та пропозиції. Графічне відображення впливу
Урок 50. Ціна ринкової рівноваги. Зміст та графічне відображення. Надлишок виробника й споживача
Урок 51. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні. Причини й дослідження неринкового ціноутворення
Тема 8. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність
Урок 52. Економічний зміст еластичності попиту за ціною
Урок 53. Особливості розрахунку показника еластичності попиту
Урок 54. Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною
Урок 55. Економічний зміст еластичності пропозиції за ціною
Урок 56. Особливості розрахунку показника еластичності пропозиції
Урок 57. Фактори еластичності пропозиції
Урок 58. Урахування еластичності при ціноутворенні, оподатковуванні й формуванні товарних відносин з іншими країнами
Урок 59. Практична робота № 4. Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару
Тема 9. Гроші як інструменти ринкової економіки
Урок 60. Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження
Урок 61. Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна карта
Урок 62. Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей
Урок 63. Грошова маса. Грошові агрегати: М0, М1, М2, М3. Грошова політика
Урок 64. Суспільна корисність і купівельна спроможність грошей. Чинники, що визначають купівельну спроможність грошей
Урок 65. Стійкість національних грошей і курс національної валюти
Тема 10. Ринкова структура: особливості різних ринків
Урок 66. Структурні елементи національного ринку. Ринок товарів і послуг: суб’єкти ринку і його сучасна організація
Урок 67. Ринок товарів та послуг: суб’єкти ринку та його сучасна організація
Урок 68. Ринок праці: об’єкт купівлі-продажу, суб’єкти ринку, ціна ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці
Урок 69. Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів і фізичного капіталу: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку капіталу. Попит та пропозиція на ринку капіталу
Урок 70. Ринок землі: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку землі. Попит та пропозиція на ринку землі
Урок 71. Ринок інформації: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації
Урок 72. Спільні ознаки ринку виробничих ресурсів: праці, капіталів, землі
Тема 11. Доходи в ринковій економіці
Урок 73. Дохід як ціна ринку виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі). Загальне правило ринкового формування доходів
Урок 74. Рента — дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі
Урок 75. Фактори диференціації заробітної плати. Типові системи заробітної плати
Урок 76. Роль уряду та профспілок у формуванні заробітної плати
Урок 77. Чинники диференціації відсоткових ставок на ринку кредитних ресурсів
Урок 78. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акцій
Урок 79. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу
Урок 80. Дисконтування вартості доходу від інвестування в бізнес-проект
Тема 12. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово-кредитні посередники й служби зайнятості
Урок 81. Взаємозв’язок структури й інфраструктури ринку
Урок 82. Товарні біржі в інфраструктурі ринку товарів і виробничих ресурсів. Операції товарної біржі
Урок 83. Організація товарної біржі й роль уряду в її функціонуванні
Урок 84. Роль фондової біржі у функціонуванні ринку капіталів і ринку цінних паперів
Урок 85. Операції фондової біржі. Оцінка стану ринку за допомогою індексів фондового ринку
Урок 86. Роль держави у функціонуванні фондової біржі
Урок 87. Банки у функціонуванні ринку капіталів і грошей. Основні операції банків
Урок 88. Регулювання діяльності банків
Урок 89. Фінансово-кредитні посередники — страхові компанії, трасти, інвестиційні й страхові фонди у функціонуванні ринку капіталів
Урок 90. Служба зайнятості у функціонуванні ринку праці. Організація її діяльності й роль держави в її функціонуванні
Урок 91. Практична робота № 5. Послуги, які надає банк
Уроки 92—105. Резервний час

Економіка. 11 клас. Профільний рівень
Календарний план
Тема 1. Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності
Урок 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризик у підприємництві
Урок 2. Практична робота 1. Визначення особистої здатності до підприємництва
Урок 3. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок 4. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері
Урок 5. Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна та державна власність. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації
Урок 6. Організаційні форми колективних підприємств
Урок 7. Організаційні форми підприємств державної власності
Урок 8. Малі, середні та великі підприємства: переваги та недоліки. Сектор малого та середнього бізнесу в сучасній економіці
Урок 9. Прибуткові та неприбуткові підприємства. Структура національної економіки за формами власності та організаційними формами підприємств
Тема 2. Досягнення мети підприємницької діяльності
Урок 10. Виробнича функція
Урок 11. Технологія і виробнича функція
Урок 12. Економічні витрати та їх складові. Зв’язок доходів та витрат
Урок 13. Постійні, змінні витрати. Загальні витрати. Середні постійні, змінні та загальні витрати
Урок 14. Граничні витрати
Урок 15. Максимізація економічного прибутку підприємства
Урок 16. Визначення максимального прибутку за порівняння граничного виторгу та граничних витрат
Урок 17. Інші способи збільшення прибутку підприємства
Урок 18. Практична робота №2. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»
Тема 3. Організація діяльності підприємства
Урок 19. Фінансування підприємства
Урок 20. Баланс підприємства
Урок 21. Звіт про фінансові результати
Урок 22. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства
Урок 23. Взаємозв’язки підприємств та банків
Урок 24. Очікуваний прибуток та ризик у діяльності підприємства
Урок 25. Відносини між страховою компанією та підприємством
Урок 26. Підприємство як продавець на фондовому ринку. Підприємство як покупець на фондовому ринку
Тема 4. Управління підприємством
Уроки 27—28. Основні складники процесу управління. Функції управління підприємством
Урок 29. Моделі організаційних структур управління. Бізнес­план
Урок 30. Практична робота 3. Розробка бізнес­плану проекту зі створення конкретного продукту (послуги)
Урок 31. Еволюція поглядів та сучасні надбання теорії управління
Урок 32. Основи управління проектами
Урок 33. Маркетинг у діяльності підприємця
Урок 34. Сегментація ринку. Етапи маркетингового дослідження
Урок 35. Складові маркетингу
Урок 36. Реклама, засоби, форми втілення та основні вимоги
Тема 5. Основні прояви цілісності національної економіки в її функціонуванні
Урок 37. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції
Урок 38. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги
Урок 39. Міжнародні принципи національного рахівництва
Урок 40. Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва. ВВП та валовий національний дохід
Урок 41. Національне споживання та національне заощадження
Урок 42. Використання ВВП, інших показників у міжнародних порівняннях
Урок 43. Номінальний та реальний ВВП
Урок 44. Циклічність як форма руху національної економіки
Тема 6. Безробіття та інфляція як наслідки порушення загальної економічної рівноваги
Урок 45. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці
Урок 46. Види безробіття. Повна зайнятість і природне безробіття
Урок 47. Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах
Урок 48. Наслідки безробіття для економіки та суспільства
Урок 49. Практична робота №4. Дослідження залежності між темпом економічного зростання та рівнем безробіття в Україні
Урок 50. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку
Урок 51. Види інфляції. Наслідки непередбачуваної інфляції
Урок 52. Антиінфляційні заходи
Урок 53. Зв’язок інфляції та безробіття
Урок 54. Практична робота №5. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття в Україні та інших країнах
Тема 7. Роль уряду в регулюванні національної економіки
Урок 55. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки
Урок 56. Напрямки урядового регулювання економіки
Урок 57. Суспільні блага. Види суспільних благ та роль уряду в їх створенні
Урок 58. Позитивні та негативні зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні
Урок 59. Уряд у системі економічного кругообігу
Урок 60. Невдачі (обмеження) уряду
Тема 8. Фінансове регулювання економіки. Державний бюджет
Урок 61. Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти
Уроки 62—63. Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування. Податкові пільги
Урок 64. Позитивні та негативні наслідки оподаткування
Урок 65. Практична робота №6. Визначення тенденції змін у структурі надходжень до державного бюджету України (початок)
Урок 66. Інші (крім податків) надходження до державного бюджету
Урок 67. Практична робота №6. Визначення тенденції змін у структурі надходжень до державного бюджету України (закінчення)
Урок 68. Видатки державного бюджету
Урок 69. Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг
Урок 70. Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу
Урок 71. Роль Міністерства фінансів та Державного казначейства в організації фінансової системи країни
Тема 9. Грошове регулювання економіки. Стійкість національних грошей
Урок 72. Зміст грошової політики уряду: цілі та інструменти
Уроки 73—74. Попит на гроші та пропозиція грошей. Регулювання урядом пропозиції грошей
Урок 75. Грошовий мультиплікатор
Урок 76. Банківська система країни як об’єкт урядового регулювання
Урок 77. Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей
Урок 78. Сутність монетаристського підходу до грошової політики
Урок 79. Правила грошового регулювання
Урок 80. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей
Тема 10. Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки
Урок 81. Світове господарство: зміст та основні етапи розвитку. Форми міжнародних економічних відносин
Урок 82. Суб’єкти світового господарства: розвинені країни, країни з перехідною економікою (країни середнього рівня) та країни, що розвиваються
Урок 83. Закономірності поглиблення міжнародної економічної інтеграції: від угод про пільгову торгівлю до економічного союзу з єдиною політикою
Урок 84. Наслідки економічної інтеграції для національної економіки. Місце української економіки у світовому господарстві
Урок 85. Глобалізація як явище кінця ХХ ст.: об’єктивні причини та наслідки. Основні глобальні проблеми
Урок 86. Переваги глобалізації
Урок 87. Основні загрози глобалізації
Тема 11. Світова торгівля та міжнародна валютна система
Урок 88. Міжнародний поділ праці. Причини міжнародної торгівлі за теорією абсолютних та відносних переваг
Урок 89. Торговельний баланс країни. Обмеження міжнародної торгівлі
Урок 90. Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Основні вимоги до членів СОТ. Переваги та обмеження членства в СОТ
Урок 91. Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції в Європейському Союзі (ЄС)
Урок 92. Міжнародна валютна система
Урок 93. Формування валютного курсу
Тема 12. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово­кредитних організаціях та науково­технічному співробітництві
Уроки 94—95. Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів
Урок 96. Міждержавні, міжнародні організації та приватні міжнародні кредити
Урок 97. Діяльність міжнародних організацій
Урок 98. Платіжний баланс країни
Урок 99. Практична робота №7. Аналіз та порівняння торговельного і платіжного балансу різних країн
Урок 100. Причини виникнення та основні форми міжнародного підприємництва і науково-технічного співробітництва

Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень
Календарний план
Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ
Урок 1. Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук
Урок 2. Економічний зміст виробництва
Урок 3. Виробничі ресурси. Продукт та економічна ефективність виробництва
Урок 4. Економічний кругообіг
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Тема 2. Раціональна поведінка споживача та виробника
Урок 5. Потреби споживача. Споживчі блага
Урок 6. Закономірності поведінки споживача
Урок 7. Проблема обмеженості ресурсів і вибору виробника
Урок 8. Закономірності економічної поведінки виробника
Урок 9. Узагальнюючий контроль* за темами «Взаємозв’язки економічних процесів та явищ», «Раціональна економічна поведінкаспоживача та виробника»
Урок 9а. Узагальнюючий контроль за темами «Взаємозв’язки економічних процесів та явищ», «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника»
Тема 3. Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні ринку
Урок 10. Ринкове розв’язання основних проблем економіки. Роль конкуренції в організації ринкової економіки
Урок 11. Попит і його чинники
Урок 12. Пропозиція та її чинники
Урок 13. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова (рівноважна) ціна
Урок 14. Гроші: їх функції та види
Урок 14а. Гроші: їх функції та види
Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи в ринковій економіці
Урок 15. Ринки виробничих ресурсів. Ринок праці. Ринок землі
Урок 16. Виробничі ресурси. Особливості ринку капіталів (кредитних ресурсів). Ринок інформації
Тема 5. Підприємницька діяльність
Урок 17. Підприємництво, його роль та функції
Урок 18. Підприємство. Організаційні форми підприємств
Урок 19. Витрати та прибуток підприємств
Урок 20. Підприємницький дохід. Способи максимізації прибутку
Урок 21. Узагальнюючий контроль за темами «Ринки виробничих ресурсів та доходи в ринковій економіці», «Підприємницька діяльність»
Тема 6. Загальні результати національного виробництва
Урок 22. Національна економіка як ціле
Урок 23. Основні макроекономічні показники. Способи розрахунку ВВП
Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція
Урок 24. Економічні коливання
Урок 25. Безробіття і зайнятість трудових ресурсів
Урок 26. Інфляція
Тема 8. Державне регулювання економіки
Урок 27. Цілі та інструменти державного регулювання економіки
Урок 28. Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет
Урок 28а. Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет
Урок 29. Грошово-кредитне регулювання
Урок 30. Узагальнюючий контроль за темами «Загальні результати національного виробництва», «Економічні коливання, безробіття та інфляція», «Державне регулювання економіки»
Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами
Урок 31. Світове господарство та міжнародні економічні відносини
Урок 32. Міжнародні валютні відносини
Тема 10. Переваги та загрози глобалізації
Урок 33. Глобалізація світової економіки
Урок 33а. Глобалізація світової економіки — благо чи глухий кут людської цивілізації?
Уроки 34—35. Резервний час