Книга доступна на языках
УКР

Математика. Комплексне видання. ЗНО-2014

код:
Л0507У
автор:
Гальперіна А. Р.

Математика. Комплексне видання. Завдання базового рівня за програмою ЗНО. Тести / А. Р. Гальперіна, М. Я. Забєлишинська, Ю. О. Захарійченко, В. В. Карпік, О. В. Школьний.— 6-те вид., перероб. і доп.— К. : «Літера ЛТД», 2014.— 384 с.— (Зовнішнє незалежне оцінювання).
ISBN 978-966-2032-49-9
Видання укладено відповідно до програми ЗНО з математики і складається з трьох частин.
Частина І — довідник з математики — охоплює весь шкільний курс математики. Систематизовано не тільки теоретичний матеріал, але й основні типи завдань і методи їх розв’язування, подано приклади.
Частина ІІ містить тренувальні вправи базового рівня за всіма темами програми ЗНО та відповіді до них.
Частина IІI містить 16 тестів, розроблених відповідно до формату ЗНО. Наведено бланки відповідей, розв’язання значної кількості завдань, відповіді; для зручності є посилання на короткий математичний довідник, що містить найбільш уживані формули.
Видання дозволить системно оновити та поглибити знання й ефективно підготуватися до ЗНО.
Призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, учителів математики.
УДК [51:371.275](0.76.3)
ББК 74.262.21

язык:
укр.
количество страниц:
385
размер файла:
10,7 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Частина І Довідник з математики. 5–11 класи
Арифметика
Натуральні числа і дії над ними 12
Звичайні дроби 14
Десяткові дроби 16
Порівняння та округлення натуральних чисел і десяткових дробів 17
Відсотки 18
Масштаб 18
Діаграми 18
Числовий промінь 19
Подільність натуральних чисел 19
Дії над звичайними дробами 22
Відношення та пропорції 24
Приклади розв’язування типових завдань 25
Алгебра та елементарні функції
Дійсні числа 31
Множини чисел 31
Вирази 33
Одночлени 34
Многочлени 35
Раціональні вирази 37
Корені. Ірраціональні вирази 39
Узагальнення поняття степеня 41
Логарифм числа 42
Модуль і його властивості 42
Функції та графіки 44
Тригонометричні функції 53
Рівняння 60
Системи рівнянь 73
Нерівності 78
Системи нерівностей з однією змінною 84
Елементи математичного аналізу
Послідовності 85
Границя 86
Похідна 89
Інтеграл і його застосування 91
Комбінаторика. Початки теорії ймовірностей.
Ма тематична статистика
Елементи комбінаторики 93
Початки теорії Ймовірностей 94
Вступ до статистики 95
Геометрія
Планіметрія 96
Основні властивості найпростіших геометричних фігур 96
Доведення від супротивного 104
Приклади розв’язування типових задач 104
Чотирикутники 107
Трикутники 111
Рух 114
Подібність фігур 116
Кути, пов’язані з колом 118
Вписані й описані чотирикутники 119
Розв’язування трикутників 120
Многокутники 122
Площі фігур 125
Стереометрія 127
Основні поняття стереометрії 127
Многогранники 137
Тіла обертання 145
Об’єми тіл 147
Комбінації геометричних тіл 149
Координати та вектори 152
Декартові координати на площині 152
Вектори на площині 154
Декартові координати в просторі 156
Вектори в просторі 158
Частина II завдання базового рівня за програмою ЗНО
Передмова до частини ІІ 161
Алгебра і початки аналізу 163
Числа і вирази 163
Рівняння, нерівності та їх системи 167
Функції 169
Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики 177
Геометрія 178
Планіметрія 178
Стереометрія 187
Відповіді 191
Частина III ТЕСТИ
Передмова до частини ІІІ 208
короткий математичний довідник 210
тести
Тест 1 218
Тест 2 225
Тест 3 232
Тест 4 240
Тест 5 247
Тест 6 255
Тест 7 263
Тест 8 271
Тест 9 279
Тест 10 287
Тест 11 295
Тест 12 303
Тест 13 311
Тест 14 319
Тест 15 327
Тест 16 336
Розв’язання. Відповіді
Тест 1 344
Тест 2 349
Тест 3 355
Тест 4 359
Тест 5 362
Тест 6 363
Тест 7 364
Тест 8 365
Тест 9 366
Тест 10 367
Тест 11 368
Тест 12 369
Тест 13 370
Тест 14 371
Тест 15 372
Тест 16 373
Відповіді 374
Яндекс.Метрика