Математика. 6 клас: плани-конспекти уроків на друк. основі

код:
Т177003У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Математика. 6 клас : плани-конспекти уроків на друк. основі / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — 2-ге вид., переробл. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 248 с. — (Серія «Конструктор уроку»). ISBN 978-617-09-1974-8
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з математики для 6 класу, які складені відповідно до нової розвантаженої програми з математики для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника додається скретч-картка для завантаження електронного додатка, який містить календарно-тематичний план, матеріали до всіх уроків, роздавальні матеріали для учнів, шаблони планів-конспектів уроків, ділові папери для аналізу навчально-виховної діяльності. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в текстовому редакторі та роздрукувати.
Посібник призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК [51:37.091.321](072)
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
248
розмір файлу:
11,28 МБ
Цiна: 30 грн 25 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 3
Календарно-тематичний план з математики для 6 класу 4
Урок № 1 Дільники і кратні 8
Урок № 2 Ознаки подільності на 10, на 5, на 2 10
Урок № 3 Ознаки подільності на 9 і 3 12
Урок № 4 Прості і складені числа 14
Урок № 5 Розкладання чисел на прості множники 16
Урок № 6 Спільний дільник декількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа 18
Урок № 7 Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне 20
Урок № 8 Знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного чисел 22
Урок № 9 Подільність чисел 24
Урок № 11 Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу 26
Урок № 12 Скорочення дробів 28
Урок № 13 Скорочення дробів 30
Урок № 14 Спільний знаменник кількох дробів. Зведення дробів до найменшого спільного знаменника 32
Урок № 15 Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Порівняння дробів 34
Урок № 16 Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Порівняння дробів 36
Урок № 17 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 38
Урок № 18 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 40
Урок № 19 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 42
Урок № 20 Додавання й віднімання дробів з різними знаменниками 44
Урок № 21 Додавання й віднімання дробів з різними знаменниками 46
Урок № 22 Основна властивість дробу. Порівняння дробів. Додавання й віднімання дробів 48
Урок № 23 Основна властивість дробу. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів 50
Урок № 25 Множення звичайних дробів 52
Урок № 26 Множення звичайних дробів 54
Урок № 27 Множення звичайних дробів. Властивості множення 56
Урок № 28 Задачі на множення дробів 58
Урок № 29 Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа та відсотків від числа 60
Урок № 30 Множення дробів. Знаходження дробу від числа 62
Урок № 31 Взаємно обернені числа 64
Урок № 32 Ділення звичайних дробів 66
Урок № 33 Ділення звичайних дробів 68
Урок № 34 Задачі на ділення дробів 70
Урок № 35 Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом 72
Урок № 36 Перетворення звичайних дробів у десяткові та десяткових у звичайні 74
Урок № 37 Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайних дробів 76
Урок № 38 Ділення дробів 78
Урок № 39 Множення і ділення дробів 80
Урок № 41 Відношення. Основна властивість відношення. Масштаб 82
Урок № 42 Відношення. Основна властивість відношення 84
Урок № 43 Пропорція 86
Урок № 44 Пропорція. Основна властивість пропорції 88
Урок № 45 Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь і задач 90
Урок № 46 Відсоткове відношення двох чисел 92
Урок № 47 Відсоткові розрахунки 94
Урок № 48 Задачі економічного змісту 96
Урок № 49 Пряма пропорційна залежність 98
Урок № 50 Ділення числа на пропорційні частини .100
Урок № 51 Пряма пропорційна залежність .102
Урок № 52 Пропорція. Пряма пропорційна залежність .104
Урок № 53 Відношення і пропорції .106
Урок № 55 Коло і круг 108
Урок № 56 Коло. Довжина кола .110
Урок № 57 Круг. Площа круга .112
Урок № 58 Круговий сектор .114
Урок № 59 Кругові діаграми .116
Урок № 60 Стовпчасті діаграми .118
Урок № 61 Циліндр, конус, куля .120
Урок № 62 Коло, круг, циліндр, конус, куля. Діаграми .122
Урок № 64 Додатні і від’ємні числа. Число 0 .124
Урок № 65 Координатна пряма, координата точки .126
Урок № 66 Протилежні числа 128
Урок № 67 Модуль числа .130
Урок № 68 Модуль числа .132
Урок № 69 Цілі числа. Раціональні числа .134
Урок № 70 Порівняння раціональних чисел .136
Урок № 71 Порівняння раціональних чисел .138
Урок № 72 Додавання раціональних чисел з однаковими знаками .140
Урок № 73 Додавання раціональних чисел із різними знаками .142
Урок № 74 Властивості додавання раціональних чисел .144
Урок № 75 Віднімання раціональних чисел .146
Урок № 76 Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання .148
Урок № 77 Віднімання раціональних чисел .150
Урок № 78 Розкриття дужок .152
Урок № 79 Розкриття дужок .154
Урок № 80 Розкриття дужок .156
Урок № 81 Додавання і віднімання раціональних чисел .158
Урок № 82 Додавання і віднімання раціональних чисел .160
Урок № 84 Множення раціональних чисел .162
Урок № 85 Множення раціональних чисел .164
Урок № 86 Множення раціональних чисел. Властивості множення раціональних чисел .166
Урок № 87 Коефіцієнт 168
Урок № 88 Розподільна властивість множення .170
Урок № 89 Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків .172
Урок № 90 Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків .174
Урок № 91 Властивості множення. Подібні доданки та їх зведення .176
Урок № 92 Множення раціональних чисел .178
Урок № 93 Ділення раціональних чисел .180
Урок № 94 Ділення раціональних чисел .182
Урок № 95 Ділення раціональних чисел .184
Урок № 96 Множення і ділення раціональних чисел .186
Урок № 97 Ділення раціональних чисел .188
Урок № 98 Множення і ділення раціональних чисел .190
Урок № 100 Рівняння. Основні властивості рівнянь .192
Урок № 101 Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь .194
Урок № 102 Розв’язування рівнянь .196
Урок № 103 Розв’язування рівнянь .198
Урок № 104 Розв’язування рівнянь .200
Урок № 105 Розв’язування задач за допомогою рівнянь .202
Урок № 106 Розв’язування задач за допомогою рівнянь .204
Урок № 107 Розв’язування задач за допомогою рівнянь .206
Урок № 108 Розв’язування задач за допомогою рівнянь .208
Урок № 109 Розв’язування задач за допомогою рівнянь .210
Урок № 110 Розв’язування задач за допомогою рівнянь .212
Урок № 111 Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь .214
Урок № 112 Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь .216
Урок № 114 Перпендикулярні прямі .218
Урок № 115 Перпендикулярні прямі .220
Урок № 116 Паралельні прямі 222
Урок № 117 Паралельні прямі 224
Урок № 118 Паралельність і перпендикулярність прямих .226
Урок № 119 Прямокутна система координат. Координатна площина .228
Урок № 120 Прямокутна система координат. Координатна площина .230
Урок № 121 Прямокутна система координат. Координатна площина .232
Урок № 122 Координатна площина .234
Урок № 123 Приклади графіків залежностей між величинами .236
Урок № 124 Приклади графіків залежностей між величинами .238
Урок № 125 Приклади графіків залежностей між величинами .240
Урок № 126 Паралельні й перпендикулярні прямі. Координатна площина. Графіки .242
Урок № 127 Паралельні й перпендикулярні прямі. Координатна площина. Графіки .244
Література