Математика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків

код:
Т11114У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Корнієнко Т. Л.
Математика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х: Видавництво «Ранок», 2010. — 320 с. (Майстер-класс) + Додаток (16 с.).
ISBN 978-611-540-391-2
Посібник структуровано за темами двох навчальних курсів — «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія», складених відповідно до програми з математики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Видання являє собою детальні розробки уроків, які містять систему діференційованих вправ, математичні та графічні диктанти, самостійні та контрольні роботи. Зміст посібника дозволяє використовувати його в комплекті з будь-якими чинними підручниками, призначеними для організації навчання на рівні стандарту. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план. Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
УДК 371.214:514
ББК 74.262.21
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
2,57 МБ
Безкоштовний додаток:
Календарний план
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Алгебра і початки аналізу (рівень стандарту)
Тема 1. Функції, їхні властивості і графіки
Методичні рекомендації 5
Урок № 1 Дійсні числа та обчислення 5
Урок № 2 Дійсні числа та обчислення 9
Урок № 3 Відсоткові розрахунки 11
Урок № 4 Відсоткові розрахунки 16
Урок № 5 Відсоткові розрахунки 18
Урок № 6 Контрольна робота № 1 21
Урок № 7 Числові функції. Область визначення і множина значень функції 24
Урок № 8 Способи задання функцій. Графік функції 26
Урок № 9 Перетворення графіків функцій 31
Урок № 10 Монотонність функцій. Нулі функції. Парні і непарні функції 33
Урок № 11 Функції, їхні властивості та графіки 37
Урок № 12 Контрольна робота № 2 40
Урок № 13 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. 44
Урок № 14 Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь. 48
Урок № 15 Перетворення радикалів 52
Урок № 16 Степінь із раціональним показником 54
Урок № 17 Степінь із раціональним показником 58
Урок № 18 Степінь із раціональним показником та його властивості. 59
Урок № 19 Степенева функція. Властивості степеневої функції, графік степеневої функції 61
Урок № 20 Корінь n-го степеня. Степінь із раціональним показником. Степенева функція 65
Урок № 21 Корінь n-го степеня. Степінь із раціональним показником. Степенева функція 69
Урок № 22 Контрольна робота № 3. 72
Тема 2. Тригонометричні функції
Методичні рекомендації 76
Урок № 23 Синус, косинус, тангенс, котангенс кута 76
Урок № 24 Радіанне вимірювання кутів 81
Урок № 25 Тригонометричні функції числового аргументу й деякі їхні властивості 84
Урок № 26 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 88
Урок № 27 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 91
Урок № 28 Формули зведення 94
Урок № 29 Формули додавання. 97
Урок № 30 Формули подвійного кута. 99
Урок № 31 Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 102
Урок № 32 Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Формули додавання та їхні наслідки 105
Урок № 33 Контрольна робота № 4 110
Урок № 34 Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій y = sinx; y = cosx; y = tgx; y = ctgx 113
Урок № 35 Властивості тригонометричних функцій 118
Урок № 36 Властивості та графіки тригонометричних функцій 122
Урок № 37 Тригонометричні функції та їхні властивості 123
Урок № 38 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 128
Урок № 39 Найпростіші тригонометричні рівняння 131
Урок № 40 Найпростіші тригонометричні рівняння 134
Урок № 41 Розв’язування тригонометричних рівнянь способом розкладання на множники 138
Урок № 42 Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і способом розкладання на множники. 140
Урок № 43 Розв’язування тригонометричних рівнянь, які зводяться до квадратних. 142
Урок № 44 Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь, дробово-раціональних рівнянь, систем тригонометричних рівнянь 144
Урок № 45 Розв’язування тригонометричних нерівностей 146
Урок № 46 Найпростіші тригонометричні рівняння й нерівності 150
Урок № 47 Найпростіші тригонометричні рівняння й нерівності 155
Урок № 48 Контрольна робота № 5 158
Уроки № 49–54 161
Геометрія (рівень стандарту)
Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі
Методичні рекомендації. 162
Урок № 1 Вступ. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії 163
Урок № 2 Існування площини, яка проходить через дану пряму й дану точку 166
Урок № 3 Перетин прямої з площиною. 168
Урок № 4 Існування площини, що проходить через три дані точки. 172
Урок № 5 Аксіоми стереометрії та наслідки з них 175
Урок № 6 Аксіоми стереометрії та наслідки з них 178
Урок № 7 Паралельні та мимобіжні прямі 182
Урок № 8 Теорема про існування та єдиність прямої, що проходить через дану точку й паралельна даній прямій 185
Урок № 9 Ознака паралельних прямих. Ознака мимобіжних прямих 187
Урок № 10 Паралельні та мимобіжні прямі 191
Урок № 11 Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі 195
Урок № 12 Контрольна робота № 1 198
Урок № 13 Взаємне розміщення прямої і площини в просторі. Ознака паралельності прямої і площини 203
Урок № 14 Паралельність прямої і площини. 207
Урок № 15 Паралельність прямої і площини. 209
Урок № 16 Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин 214
Урок № 17 Паралельні площини. Властивості паралельних площин 217
Урок № 18 Паралельність площин 220
Урок № 19 Паралельне проектування та його властивості 224
Урок № 20 Зображення фігур у стереометрії. 227
Урок № 21 Паралельність прямих і площин у просторі 230
Урок № 22 Контрольна робота № 2 233
Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Методичні рекомендації. 239
Урок № 23 Перпендикулярність прямих у просторі 240
Урок № 24 Перпендикулярність прямої і площини 243
Урок № 25 Властивості прямих, перпендикулярних до площини 246
Урок № 26 Перпендикуляр і похила 249
Урок № 27 Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач 253
Урок № 28 Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикуляр і похила 256
Урок № 29 Перпендикулярність прямої і площини 261
Урок № 30 Контрольна робота № 3 265
Урок № 31 Ортогональне проектування 269
Урок № 32 Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої. 272
Урок № 33 Застосування теореми про три перпендикуляри. Властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника 275
Урок № 34 Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин 278
Урок № 35 Перпендикулярність площин, властивості перпендикулярних площин 281
Урок № 36 Відстань від прямої до паралельної їй площини, відстань між паралельними площинами 285
Урок № 37 Відстань між мимобіжними прямими. 288
Урок № 38 Відстані в просторі. 291
Урок № 39 Кути між прямими, між прямою і площиною 296
Урок № 40 Двогранний кут. Кут між площинами. 299
Урок № 41 Площа ортогональної проекції многокутника 303
Урок № 42 Відстані та кути в просторі 305
Урок № 43 Відстані та кути в просторі 311
Урок № 44 Контрольна робота № 4 313
Уроки № 45–51 317