Математичні диктанти. Алгебра і початки аналізу. 10–11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень. (Бібліотека творчого вчителя)

код:
Т12916У
автор:
Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна

Математичні диктанти. Алгебра і початки аналізу. 10–11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень/ Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2012.— 160 с.— (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978-966-672-077-4
Посібник, складений відповідно до чинної програми з математики (11-річна школа), являє собою збірник математичних диктантів для 10 і 11 класів і може бути використаний для організації навчання на рівні стандарту й академічному рівні. Посібник містить 76 диктантів у двох варіантах. Завдання диктантів диференційовані за рівнем складності; до кожного завдання подано відповіді. Видання допоможе вчителеві швидко перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, вчасно виявити прогалини в знаннях учнів, розвинути їхню алгоритмічну культуру, уміння сприймати умови завдань на слух. Посібник може бути використаний під час роботи за будь-яким чинним підручником. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів. 
УДК [51:371.315](076)
ББК 74.262.21
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
3,25 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
Передмова 6
10 клас
Тема 1. Функції, рівняння і нерівності
1.1. Множини, операції над множинами, числові множини. Множина дійсних чисел. 8
1.2. Числові функції. Область визначення й область значень функції 10
1.3. Графік функції. Перетворення графіків функцій 12
1.4. Монотонність функції. Нулі функції. Парні і непарні функції. 14
1.5. Функції, їхні властивості та графіки. 16
Тема 2. Степенева функція
2.1. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості 18
2.2. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості 20
2.3. Перетворення коренів 22
2.4. Перетворення коренів 24
2.5. Ірраціональні рівняння 26
2.6. Степінь із раціональним показником і його властивості. 28
2.7. Степінь із раціональним показником і його властивості. 30
2.8. Степенева функція. Властивості та графік степеневої функції. 32
Тема 3. Тригонометричні функції
3.1. Радіанне вимірювання кутів. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута 34
3.2. Тригонометричні функції числового аргумента і деякі їх властивості. 36
3.3. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента 38
3.4. Формули зведення. 40
3.5. Формули додавання. 42
3.6. Формули подвійного кута. 44
3.7. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій 46
3.8. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 48
3.9. Тригонометричні функції числового аргумента. Тригонометричні тотожності 50
3.10. Періодичність тригонометричних функцій 52
3.11. Графіки тригонометричних функцій 54
3.12. Властивості тригонометричних функцій. 56
Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності
4.1. Обернені тригонометричні функції 58
4.2. Найпростіші тригонометричні рівняння. 60
4.3. Найпростіші тригонометричні рівняння. 62
4.4. Розв’язування тригонометричних рівнянь 64
4.5. Розв’язування тригонометричних рівнянь 66
4.6. Розв’язування тригонометричних рівнянь 68
4.7. Розв’язування тригонометричних нерівностей 70
4.8. Розв’язування тригонометричних нерівностей 72
4.9. Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей 74
Тема 5. Систематизація та узагальнення знань учнів
5.1. Функції, рівняння і нерівності 76
5.2. Степенева функція. 78
5.3. Тригонометричні функції. 80
5.4. Тригонометричні рівняння і нерівності 82
11 клас
Тема 1. Похідна та її застосування
1.1. Поняття про неперервність і границю функції в точці. 84
1.2. Таблиця похідних 86
1.3. Похідна суми диференційовних функцій 88
1.4. Похідна добутку і частки двох диференційовних функцій 90
1.5. Похідна складеної функції. 92
1.6. Правила диференціювання. 94
1.7. Геометричний і фізичний зміст похідної 96
1.8. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання функції. 98
1.9. Застосування похідної до знаходження проміжків монотонності функції та екстремумів функції. 100
1.10. Похідна функції та її застосування. 102
Тема 2. Показникова та логарифмічна функції
2.1. Показникова функція. 104
2.2. Розв’язування показникових рівнянь. 106
2.3. Показникові нерівності. 108
2.4. Показникові рівняння і нерівності. 110
2.5. Логарифми та їх властивості 112
2.6. Логарифми та їх властивості 114
2.7. Логарифмічна функція 116
2.8. Логарифмічні рівняння. 118
2.9. Логарифмічні нерівності. 120
2.10. Логарифмічні рівняння і нерівності 122
2.11. Похідна показникової функції. 124
2.12. Похідна логарифмічної функції 126
Тема 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
3.1. Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність випадкової події. 128
3.2. Ймовірність випадкової події. 130
3.3. Елементи комбінаторики. 132
3.4. Елементи комбінаторики. 134
Тема 4. Інтеграл та його застосування
4.1. Первісна та її властивості 136
4.2. Таблиця первісних 138
4.3. Знаходження первісних 140
4.4. Знаходження первісних 142
4.5. Визначений інтеграл. 144
4.6. Визначений інтеграл. 146
4.7. Визначений інтеграл. 148
4.8. Площа криволінійної трапеції. 150
Тема 5. Повторення
5.1. Похідна та її застосування. 152
5.2. Показникова та логарифмічна функції. 154
5.3. Елементи комбінаторики і теорії ймовірностей 156
5.4. Первісна та інтеграл. 158