Математичні диктанти. Алгебра. Геометрія. 9 клас

код:
Т7155У
автор:
Корнієнко Т. Л., Фіготіна В. І.

Математичні диктанти. Алгебра. Геометрія. 9 клас / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 160 с.— (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978-966-672-971-5
Посібник складено відповідно до чинної програми з математики (12-річна школа) і являє собою збірник математичних диктантів з алгебри і геометрії для 9 класу. Посібник містить 76 диктантів у двох варіантах із відповідями й стислими розв’язаннями. Диктанти дозволяють учителю за короткий термін перевірити засвоєння великого за обсягом матеріалу, вчасно виявити пробіли в знаннях учнів і скорегувати мету й задачі навчання. У ході написання диктантів учні навчаються сприймати умови завдань на слух, пошагово відпрацьовують способи розв’язування задач різного типу. Диктанти розвивають пам’ять, швидкість реакції, алгоритмічну культуру учнів. Посібник може бути використаний при роботі за будь-якими чинними підручниками з алгебри та геометрії. Призначений для вчителів математики, учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 371.388:51
ББК 22.я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
4,1 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова. 6
Алгебра
Тема 1. Нерівності
1.1. Числові нерівності 8
1.2. Основні властивості числових нерівностей 10
1.3. Почленне додавання і множення числових нерівностей. 12
1.4. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 14
1.5. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язування нерівності 16
1.6. Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків 18
1.7. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності 20
1.8. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування 22
1.9. Підсумковий. 24
Тема 2. квадратична функція
2.1. Функції. Область визначення функції. Область значень функції. 26
2.2. Властивості функції 28
2.3. Графік функції. 30
2.4. Функція. Властивості функції 32
2.5. Найпростіші перетворення графіків функцій 34
2.6. Функція y = ax2 + bx + c, a ≠ 0 36
2.7. Графік квадратичної функції. 38
2.8. Квадратична функція і її графік 40
2.9. Квадратична функція, її графік та властивості 42
2.10. Графік квадратичної функції. 44
2.11. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 46
2.12. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей 48
Тема 3. Елемент и прикладної математики
3.1. Математичне моделювання. 50
3.2. Відсоткові розрахунки 52
3.3. Відсоткові розрахунки 54
3.4. Випадкова подія. Імовірність випадкової події 56
3.5. Імовірність випадкової події 58
3.6. Статистичні дані . 60
Тема 4. Числові послідовності
4.1. Числові послідовності. 62
4.2. Арифметична прогресія та її властивості. 64
4.3. Формула n-го члена арифметичної прогресії 66
4.4. Сума n перших членів арифметичної прогресії 68
4.5. Геометрична прогресія та її властивості 70
4.6. Формула n-го члена геометричної прогресії. 72
4.7. Формула суми n членів геометричної прогресії 74
4.8. Нескінченна геометрична прогресія ( q <1) та її сума 76
4.9. Підсумковий диктант . 78
Тема 5. Повторення й систематизація навчального матеріалу
5.1. Підсумковий. 80
5.2. Підсумковий. 82
Геометрія
Тема 1. Розв’язування трикутників
1.1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° 84
1.2. Тотожності sin2 α + cos2 α =1; sin(180° − α) = sinα ; cos cos 180° − ( ) = − α α; sin cos 90° − ( ) = α α; cos sin 90° − ( ) = α α
1.3. Теорема косинусів 88
1.4. Теорема синусів 90
1.5. Розв’язування трикутників 92
1.6. Формули для знаходження площ трикутника. 94
Тема 2. Правильні многокутники
2.1. Правильні многокутники96
2.2. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників 98
2.3. Довжина кола 100
2.4. Довжина дуги кола 102
2.5. Площа круга 104
2.6. Площа частин круга 106
Тема 3. Декартові координат и на площині
3.1. Прямокутна система координат 108
3.2. Координати середини відрізка. 110
3.3. Відстань між точками 112
3.4. Рівняння кола 114
3.5. Рівняння прямої 116
3.6. Підсумковий 118
Тема 4. Геометричні перетворення
4.1. Переміщення та його властивості. Перетворення симетрії відносно точки 120
4.2. Перетворення симетрії 122
4.3. Поворот. Паралельне перенесення 124
4.4. Перетворення подібності. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур 126
4.5. Підсумковий 128
Тема 5. Вектори на площині
5.1. Вектор. Напрям вектора. Координати вектора 130
5.2. Модуль вектора. Рівність векторів 132
5.3. Додавання й віднімання векторів 134
5.4. Множення вектора на число. 136
5.5. Колінеарні вектори 138
5.6. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами. 140
5.7. Підсумковий 142
Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії
6.1. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини 144
6.2. Пряма призма. Площа поверхні та об’єм 146
6.3. Піраміда. Площа поверхні та об’єм піраміди. 148
6.4. Циліндр . 150
6.5. Конус.. 152
6.6. Куля 154
Тема 7. Повторення
7.1. Підсумковий 156
7.2. Підсумковий 158
Література 160
Яндекс.Метрика