Креслення. 11 клас. Технологічний профіль: Розробки уроків

код:
Т12905У
автор:
Аркатова Н. І.

Аркатова Н. І.
Креслення. 11 клас. Технологічний профіль: Розробки уроків. — Х.:Видавництво «Ранок», 2011. — 320 с.
ISBN 978-966-672-632-5
Даний посібник структуровано відповідно до чинної програми з креслення для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У виданні висвітлюються загальнотехнологічні підходи та методи планування уроків з предмета «Креслення». Методично грамотно оформлені детальні розробки уроків містять опис кожного етапу, запитання для актуалізації та закріплення матеріалу. У посібнику подаються завдання для практичних робіт, які передбачені чинною програмою з креслення для класів технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Зразки уроків ґрунтуються на міжособистісному спілкуванні між учителем та учнями та розкривають використання таких підходів для досягнення дидактичних цілей. Посібник розроблений відповідно до підручників з креслення авторів В. К. Сидоренко і А. Д. Ботвінікова, але його можна використовувати й при роботі з іншими підручниками. До видання безкоштовно додається орієнтовний календарно-тематичний план. Пропонований посібник призначений для вчителів креслення та студентів вищих навчальних закладів.
УДК 372.874(072)
ББК 74.263.01

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
5,32 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Урок № 1. ВСТУП 9
Розділ І. Загальні вимоги до оформлення креслень
Урок № 2. Правила оформлення креслень. Формати креслень.
Робоче поле та рамка креслень. Основний напис 14
Урок № 3. Лінії креслення 18
Урок № 4. Основні відомості про креслярські шрифти 23
Урок № 4*. Історія креслень і креслярських інструментів. Через терни часу до сьогодення 28
Розділ 2. Геометричні побудови на кресленнях
Урок № 5. Аналіз графічного складу зображень на кресленнях 35
Урок № 6. Інструментально-графічні прийоми побудови 38
Урок № 7. Поняття про основні види спряжень 41
Урок № 8. Креслення розгорток поверхонь геометричних тіл 46
Розділ 3. Креслення плоских предметів
Урок № 9. Масштаби креслень: призначення, види й позначення 52
Урок № 10. Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні 55
Урок № 11. Ескіз деталі, його призначення та відмінності від креслення 59
Урок № 12. Виконання ескізів деталей. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу 65
Розділ 4. Креслення в системі прямокутних проекцій
Урок № 13. Поняття про проеціювання. Методи проеціювання 68
Урок № 14. Побудова проекцій предметів на одній та двох взаємноперпендикулярних площинах проекцій 73
Урок № 15. Побудова проекцій предметів на трьох взаємноперпендикулярних площинах проекцій 78
Урок № 15*. Побудова проекцій предметів на трьох взаємноперпендикулярних площинах проекцій 83
Урок № 16. Поняття про вигляд як різновид зображень 90
Урок № 17. Взаємне розташування виглядів на кресленні. Місцеві вигляди 96
Урок № 18. Креслення предметів з достатньою кількістю виглядів. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу 98
Розділ 5. Виконання і читання креслень
Урок № 19. Взаємне розміщення частин і просторове положення предметів 101
Урок № 20. Нанесення розмірів з урахуванням форми предмета 105
Урок № 21. Читання креслень 111
Урок № 22. Знаходження проекцій елементів поверхоньна кресленні предмета114
Урок № 23. Побудова проекцій точок на поверхні предмета 120
Урок № 24. Виконання креслення предмета. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу 124
Урок № 24*. Цікаве креслення 126
Розділ 6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок
Урок № 25. Призначення та основні види аксонометричних проекцій 132
Урок № 26. Аксонометричні проекції об’ємних предметів 137
Урок № 26. Аксонометричні проекції об’ємних предметів (поглиблене вивчення) 141
Урок № 27. Аксонометричні проекції кіл та плоских фігур 145
Урок № 28. Побудова технічних рисунків предметів, зображених у системі прямокутних проекцій 150
Урок № 28. Побудова технічних рисунків предметів (поглиблене вивчення) 154
Розділ 7. Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів
Урок № 29. Поняття про переріз як різновид зображень креслення. Види перерізів 156
Урок № 30. Позначення та виконання перерізів 160
Урок № 31. Умовності, прийняті при виконанні перерізів.Графічне позначення матеріалів на перерізах 164
Урок № 32. Побудова перерізів 168
Урок № 33. Поняття про розріз як різновид зображень креслення 171
Урок № 34. Види розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів 175
Урок № 35. Поєднання вигляду з частиною розрізу 181
Урок № 36. Виконання вправ на побудову розрізів 185
Урок № 37. Застосування розрізів в аксонометричних проекціях 188
Урок № 38. Поєднання виглядів з частиною розрізів. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу 192
Розділ 8. Вибір зображень на кресленнях
Урок № 39. Вибір кількості зображень і головного зображення 195
Урок № 40. Додаткові та місцеві вигляди. Умовності й спрощення на кресленнях 199
Розділ 9. Складальні креслення
Урок № 41. Призначення та зміст складальних креслень 205
Урок № 42. Основні елементи складального креслення 209
Урок № 43. Особливості виконання складальних креслень 212
Урок №48. Складальне креслення. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу 216
Розділ 10. Зображення з’єднань на складальних кресленнях
Урок № 45. Загальні поняття про з’єднання деталей219
Урок № 46. Зображення рознімних з’єднань деталей, болтових, шпилькових, гвинтових 222
Урок № 47. Шпонкові та штифтові з’єднання 229
Урок № 48. Зображення та позначення різьби на кресленнях з’єднань 233
Урок № 49. Спрощене зображення різьбових з’єднань 236
Урок № 50. Побудова креслення деталі із різьбою за наочним зображенням 239
Урок № 51. Зображення та позначення нерознімних з’єднань: зварних, паяних, клейових, заклепкових 241
Урок № 56. Креслення шпонкового з’єднання. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу 246
Розділ 11. Читання й деталювання складальних креслень
Уроки № 53–54. Читання складальних креслень за планом 249
Урок № 55. Умовності та спрощення на складальних кресленнях 253
Уроки № 56–57. Читання складальних креслень із застосуванням контрольних запитань 256
Уроки № 58–59. Деталювання складальних креслень. Призначення та зміст процесу деталювання складального креслення 261
Урок № 61. Узгодження розмірів деталей в процесі деталювання 267
Урок № 62. Послідовність деталювання складальних креслень 270
Розділ 12. Топографічні та будівельні креслення
Урок № 63. Топографічні креслення. Умовні графічні позначення на топографічних кресленнях 273
Урок № 64. Загальні відомості про будівельні креслення 279
Урок № 65. Читання будівельних креслень 286
Розділ 13. Технічні схеми
Урок № 66. Призначення і видитехнічних схем. Кінематичнісхеми293
Урок № 67. Електричні схеми. Графічні зображення, що застосовуються при виконанні схем 300
Урок № 68. Побудова аксонометричних проекцій 304
Урок № 69. Виконання робочого креслення деталі за складальним кресленням 307
Урок № 70. Підсумковий урок 309
Урок № 70*. Підсумковий урок. Графічна подорож країною креслення 310
Література 315