Українська мова. 10—11 класи. Грамотій : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок. Орфографія.

код:
Д400009У
автор:
Коротич К. В.

ISBN 978-617-09-0413-3.
Навчальний посібник упорядковано відповідно до чинних шкільних програм з української мови. У виданні подано правила та вправи для їх відпрацьовування.
Посібник призначений як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації, підготовки до ЗНО.
УДК 811.161.2(076.5)
ББК 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
7,00 МБ
Цiна: 10 грн 7 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ І. Правопис голосних і пр иголосних
у р ізних морфемах 1
Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні 1
Чергування [о], [е] з [і ] 3
Звуки [е], [о] після шиплячих та [й] . 5
Спрощення в групах приголосних 6
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних
і збігу однакових приголосних звуків . 7
Зміни приголосних при творенні слів . 9
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а)
від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий) 9
Зміни приголосних при творенні відносних прикметників
із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами
-ств(о), -зтв(о), -цтв(о) 10
Правила вживання м’якого знака 13
Правила вживання апострофа 16
Загальні правила правопису складних слів . 18
Правопис складних слів разом і через дефіс . 18
Написання слів з пів-, напів-, полу- . 20
Правопис складноскорочених слів . 21
Правопис префіксів . 23
Написання префіксів з-, с- . 23
Написання префіксів роз-, без- . 24
Написання префіксів пре-, при-, прі- 25
Правопис суфіксів . 27
Букви е, и, і в суфіксах іменників -ечок, -ечк-, -ичок, -ичк-,
-інн(я), -инн(я), -енн(я), -ен(я), -ив(о), -ев(о) 27
Букви е, є, о в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-),
-ов- (-йов-, -ьов-) 29
Букви и, і, ї у прикметникових суфіксах -ин-, -ін-, -їн- . 31
Написання -н- і -нн- у прикметниках та дієприкметниках
. 32
Чергування у — в, і — й, з — із — зі (зо) як засіб милозвучності мови . 34
Чергування у — в 34
127
Чергування і — й . 36
Чергування з — із — зі (зо) . 37
Основні правила переносу 39
Розділ II. Правопис частин мови 41
Правопис іменників . 41
Поділ іменників на групи . 41
Відмінювання іменників 43
Невідмінювані іменники . 47
Правопис окремих відмінкових форм іменників 48
Написання складних іменників . 56
Правопис не з іменниками 58
Правопис прикметників 60
Поділ прикметників на групи . 60
Відмінювання прикметників 61
Творення ступенів порівняння якісних прикметників. Зміни
приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників 63
Написання складних прикметників разом і через дефіс 66
Правопис не з прикметниками . 68
Правопис числівників . 70
Відмінювання кількісних числівників . 71
Відмінювання порядкових числівників 75
Правопис займенників . 76
Відмінювання займенників 76
Приставний н у формах особових і вказівних займенників . 77
Написання займенників із частками . 78
Правопис дієслів . 79
Дієвідмінювання дієслів у теперішньому часі. Букви е,
и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін 79
Чергування приголосних в особових формах дієслів
теперішнього й майбутнього часу . 80
Буква ь у дієсловах
у формі наказового способу . 81
Не з дієсловами
82
Правопис дієприкметників
84
Творення дієприкметників
активного стану теперішнього часу . 84
Творення дієприкметників
активного стану минулого часу . 85