Готуємось до уроків хімії. 7 клас

код:
X6579У
автор:
Григорович О. В.

Григорович О. В.
Готуємось до уроків хімії. 7 клас / О. В. Григорович, О. М. Гостиннікова, А. В. Віценцик. — Х.: Вид-во «Ранок», 2008. — 176 с.
ISBN 978–966–08–3287–9.
Посібник містить методичні рекомендації щодо побудови уроків, засобів і методів навчання, орієнтовний розподіл часу впродовж навчального року. У ньому наведено опис необхідних демонстраційних та інших дослідів, теоретичний матеріал й орієнтовні питання та задачі для уроків у 7 класах. Представлений посібник укладений відповідно до нової програми з хімії для 7 класів шкіл з 12-річним терміном навчання. Наведено зразки самостійних, перевірочних робіт, завдання для тематичного оцінювання, описані лабораторні та демонстраційні досліди, практичні роботи. Посібник призначений учителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентам вузів педагогічних спеціальностей.
УДК 372.8
ББК 51.204.Оя721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
1,15 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Орієнтовний зміст уроків з хімії у 7 класі 5
Вступ (4 години)
Урок № 1 Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. 12
Урок № 2 Короткі відомості з історії хімії. 18
Урок № 3 Робота в хімічній лабораторії. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії. 26
Урок № 4 Практична робота № 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами; будова полум’я. 31
Тема 1. Початкові хімічні поняття (17 годин)
Урок № 5 Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин. 32
Урок № 6 Чисті речовини і суміші. 36
Урок № 7 Атоми, молекули, йони. 43
Урок № 8 Хімічні елементи, їх назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. 48
Урок № 9 Маса атома. Відносна атомна маса. 61
Урок № 10 Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. 65
Урок № 11 Тематичне оцінювання № 1 з теми «Початкові хімічні поняття». 74
Урок № 12 Хімічні формули речовин. 74
Урок № 13 Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. 81
Урок № 14 Валентність. Складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю елементів. 88
Урок № 15 Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса. 91
Урок № 16 Масова частка елемента в складній речовині. 96
Урок № 17 Розв’язування задач. 99
Урок № 18 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції. 103
Урок № 19 Практична робота № 2 «Дослідження фізичних і хімічних явищ». 111
Урок № 20 Закон збереження маси речовини. Закон як форма наукових знань. 112
Урок № 21 Хімічні рівняння. 118
Урок № 22 Як досліджують речовини і хімічні реакції. 123
Урок № 23 Тематичне оцінювання № 2 з теми «Початкові хімічні поняття». 125
Тема 2. Прості речовини. метали і неметали (10 годин)
Урок № 24 Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. 126
Урок № 25 Добування кисню в лабораторії і промисловості. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. 131
Урок № 26 Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. 137
Урок № 27 Практична робота № 3 «Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей» 142
Урок № 28 Окиснення, горіння. Умови виникнення та припинення горіння. 143
Урок № 29 Кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню. 150
Урок № 30 Ферум. Поширеність Феруму в природі. Залізо. Фізичні властивості заліза і його застосування. 155
Урок № 31 Хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою. Корозія заліза в природі. 160
Урок № 32 Узагальнення знань про прості речовини. 166
Урок № 33 Тематичне оцінювання з теми «Прості речовини: метали та неметали». 169
Додаток. Цікаві досліди з хімії 170
 
Яндекс.Метрика