Готуємось до уроків біології. 7 клас

код:
Х6581У
автор:
Тагліна О. В.

Готуємось до уроків біології. 7 клас.— Х.: Вид-во «Ранок», 2008. — 192 с.
ISBN 978–966–08–3280–0
Це видання призначене для учителів, які викладають предмет «Біологія» в сьомому класі. Метою книги є методична підтримка вчителя під час підготовки до уроків. Посібник написаний згідно з навчальною програмою курсу «Біологія. 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа).
УДК 291.337
ББК 24я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
192
розмір файлу:
1,02 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків 5
Вступ
Урок № 1. Біологія — наука про живу природу. 10
Урок № 2. Різноманітність живих організмів та їхня класифікація 15
Розділ 1. Рослини
Тема 1. Будов а рослин
Урок № 3. Загальна характеристика царства Рослини 18
Урок № 4. Методи вивчення рослинної клітини. Хімічний склад клітини. Будова рослинної клітини. 21
Урок № 5. Тканини рослин. Органи рослин 25
Урок № 6. Види коріння. Типи кореневих систем. Будова коріння 30
Урок № 7. Ґрунт. Роль кореня в мінеральному живленні рослин.
Видозміни кореня та їхні функції 32
Урок № 8. Будова пагона. Його розвиток із бруньки. Стебло — вісь пагона 35
Урок № 9. Внутрішня будова стебла. Видозміни пагона 38
Урок № 10. Будова листка. Внутрішня будова листка. Функції листка. Фотосинтез. 40
Урок № 11. Функції листя. Дихання та випаровування води 45
Урок № 12. Тривалість життя листя. Видозміни листя. 50
Урок № 13. Взаємозв’язок різних частин рослини. 52
Урок № 14. Регуляція життєво важливих функцій рослин. Умови, необхідні для життєдіяльності росту й розвитку рослин 55
Тема 2. Розмноження та розвиток рослин
Урок № 15. Способи розмноження рослин 59
Урок № 16. Вегетативне розмноження рослин у рослинництві. Щеплення рослин 62
Урок № 17. Генеративні органи рослини. Будова та різноманітність квіток 64
Урок № 18. Суцвіття 67
Урок № 19. Запилення 69
Урок № 20. Запліднення у квіткових рослин. Будова насіння 71
Урок № 21. Різноманітність плодів 74
Урок № 22. Розповсюдження плодів. 76
Урок № 23. Проростання насіння. 79
Урок № 24. Ріст і розвиток рослин. Тематичний контроль. 82
Розділ ІІ . Різноманітність рослин
Тема 1. Водорості
Урок № 25. Характерні ознаки та особливості розповсюдження водоростей 85
Урок № 26. Одноклітинні зелені водорості. 89
Урок № 27. Багатоклітинні зелені й діатомові водорості 91
Урок № 28. Бурі та червоні водорості 93
Урок № 29. Значення водоростей у природі та житті людини.
Тематичний контроль. 96
Тема 2. Вищі споров і рослини
Урок № 30. Загальна характеристика вищих спорових рослин. 99
Урок № 31. Мохоподібні. 102
Урок № 32. Папороті 105
Урок № 33. Плауноподібні та хвощоподібні. 107
Урок № 34. Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини110
Урок № 35. Тематичний контроль із теми «Вищі спорові рослини» 113
Тема 3. Голонасінні
Урок № 36. Загальна характеристика голонасінних рослин 114
Урок № 37. Різноманітність хвойних рослин. 117
Урок № 38. Роль голонасінних у природі та господарській діяльності людини 120
Урок № 39. Тематичний контроль із теми «Голонасінні». 124
Тема 4. Покрито насінні
Урок № 40. Загальна характеристика покритонасінних, або квіткових, рослин 125
Урок № 41. Родина Капустяні, або Хрестоцвіті. 128
Урок № 42. Родина Розоцвіті 131
Урок № 43. Родина Бобові, або Метеликові. Родина Пасльонові. 134
Урок № 44. Родина Айстрові, або Складноцвіті 138
Урок № 45. Родини Лілійні та Цибульні 141
Урок № 46. Родина Злаки 144
Розділ ІІІ . Гриби та лишайники
Тема 1. Гриби
Урок № 47. Загальна характеристика царства Гриби 149
Урок № 48. Різноманітність грибів. Шапинкові гриби. 152
Урок № 49. Різноманітність грибів. Плісеневі гриби. Дріжджі. Гриби-паразити. 155
Урок № 50. Значення грибів у природі та житті людини. 158
Тема 2. Лишайники
Урок № 51. Загальна характеристика лишайників 161
Розділ ІV. Бактерії
Тема 1. Бактерії
Урок № 52. Загальна характеристика прокаріотів 165
Урок № 53. Роль прокаріотів у природі та житті людини 169
Урок № 54. Тематичний контроль із теми «Гриби та лишайники». 172
Розділ V. Організми й навколишнє середовище
Тема 1. Організми й навколишнє середовище
Урок № 55. Чинники навколишнього середовища, що впливають на живі організми. 173
Урок № 56. Рослинні угруповання. 178
Урок № 57. Зв’язки рослин з іншими організмами 180
Урок № 58. Типи рослинних угруповань 183
Урок № 59. Охорона рослин. Природоохоронні території. 186
Урок № 60. Тематичний контроль із теми
«Організми й навколишнє середовище». 188
Яндекс.Метрика