Геометрія. 9 клас: Розробки уроків

код:
Т7161У
автор:
Роганін О. М.

 Геометрія. 9 клас: Розробки уроків / О. М. Роганін. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 272 с. — (Майстер-клас). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-966-672-851-0
Посібник укладено відповідно до чинної програми з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (11-річна школа). У виданні запропоновано орієнтовний календарний план і розробки уроків, наведено різноманітні форми та методи роботи з класом. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичне планування.
Призначено для вчителів математики.
УДК 371.214:514
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
4,11 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичне планування 4
Тема 1. Розв’язування трикутників
Урок № 1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° 6
Урок № 2. Тотожності sin2α + cos2α = 1; sin (180° − α) = sinα; cos(180° − α) = −cosα; sin (90° −α) = cosα; cos (90° − α) = sinα 9
Урок № 3. Розв’язування вправ 12
Урок № 4. Теорема косинусів 14
Урок № 5. Наслідки теореми косинусів. 18
Урок № 6. Розв’язування вправ 22
Урок № 7. Теорема синусів 27
Урок № 8. Розв’язування задач на застосування теореми синусів 33
Урок № 9. Розв’язування вправ 36
Урок № 10. Основні задачі на розв’язування трикутників 39
Урок № 11. Застосування розв’язування трикутників у прикладних задачах 46
Урок № 12. Знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними. 50
Урок № 13. Формула Герона 55
Урок № 14. Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного та описаного кіл 61
Урок № 15. Розв’язування задач 64
Урок № 16. Тематична контрольна робота № 1 69
Тема 2. Правильні многокутники
Урок № 17. Правильні многокутники 79
Урок № 18. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників 85
Урок № 19. Побудова правильних многокутників 90
Урок № 20. Довжина кола і дуги кола 95
Урок № 21. Площа круга та його частин 103
Урок № 22. Тематична контрольна робота № 2 110
Тема 3. Декартові координати на площині
Урок № 23. Прямокутна система координат на площині 119
Урок № 24. Координати середини відрізка 122
Урок № 25. Відстань між двома точками із заданими координатами 125
Урок № 26. Розв’язування задач 128
Урок № 27. Рівняння кола 130
Урок № 28. Розв’язування вправ 133
Урок № 29. Рівняння прямої 135
Урок № 30. Розв’язування вправ 137
Урок № 31. Тематична контрольна робота № 3 139
Урок № 32. Узагальнення і систематизація матеріалу, вивченого в I семестрі. 146
Тема 4. Геометричні перетворення
Урок № 33. Поняття про перетворення фігур 147
Урок № 34. Переміщення та його властивості. Рівні фігури 150
Урок № 35. Симетрія відносно точки 153
Урок № 36. Симетрія відносно прямої 156
Урок № 37. Поворот. 159
Урок № 38. Паралельне перенесення 162
Урок № 39. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія 165
Урок № 40. Подібність фігур. Площі подібних фігур 168
Урок № 41. Розв’язування вправ 172
Урок № 42. Тематична контрольна робота № 4 174
Тема 5. Вектори на площині
Урок № 43. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів 182
Урок № 44. Координати вектора 185
Урок № 45. Додавання векторів 188
Урок № 46. Віднімання векторів 191
Урок № 47. Розв’язування вправ 193
Урок № 48. Множення вектора на число 195
Урок № 49. Колінеарні вектори 197
Урок № 50. Скалярний добуток векторів 200
Урок № 51. Розв’язування вправ 203
Урок № 52. Тематична контрольна робота № 5 205
Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії
Урок № 53. Взаємне розміщення прямих у просторі 211
Урок № 54. Взаємне розміщення прямої та площини і площин у просторі. Перпендикуляр до площини. Взаємне розміщення площин у просторі 218
Урок № 55. Пряма призма. Площа поверхні та об’єм призми 224
Урок № 56. Піраміда. Площа поверхні та об’єм піраміди 229
Урок № 57. Циліндр. Площа поверхні та об’єм циліндра 235
Урок № 58. Конус. Площа поверхні та об’єм конуса 243
Урок № 59. Куля. Площа поверхні та об’єм кулі. 248
Урок № 60. Тематична контрольна робота № 6 251
Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Уроки № 61—70. Повторення 262
Урок № 69. Тематична контрольна робота № 7 262
Відповіді до тестів експрес-контролю 268
Література. 269
Яндекс.Метрика