Геометрія. 9 клас: Плани-конспекти всіх уроків (до підручника «Геометрія. 9 клас» А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О. Ф. Крижановського, С. В. Єршова)

код:
Т7158У
автор:
Роганін О. М.

Геометрія. 9 клас: Плани-конспекти всіх уроків (до підручника «Геометрія. 9 клас» А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О. Ф. Крижановського, С. В. Єршова). — Х.: Видавництво «Ранок», 2011. — 256 с. + Додаток (16 с.).
ISBN 978-966-672-178-8
Пропонований посібник містить поурочні розробки з геометрії для 9 класу відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики (11-річна школа) та підручника «Геометрія. 9 клас» (автори А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов). Видання містить календарно-тематичне і поурочне планування навчального матеріалу, методичні вказівки до уроків, рекомендації щодо виконання письмових вправ і розв’язування основних типів задач; автором запропоновано різноманітні форми та методи роботи з класом.
Посібник допоможе вчителю, який працює за зазначеним підручником, проаналізувати особливості багаторівневої побудови навчального матеріалу, реалізувати принципи розвиваючого та особистісно орієнтованого підходу в навчанні.
Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
УДК 371.214:514
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
4,94 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова . 3
Календарно-тематичне планування . 5
Тема 1 «Розв’язування трикутників»
Урок № 1 Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° . 9
Урок № 2 Тотожності sin2 a + cos2 a = 1; sin(180° −a) = sina; cos(180° − a) = − cosa ; sin(90° −a) = cosa; cos(90° −a) = sina 13
Урок № 3 Розв’язування задач . 16
Урок № 4 Теорема косинусів 19
Урок № 5 Наслідки теореми косинусів 23
Урок № 6 Розв’язування задач . 26
Урок № 7 Теорема синусів 29
Урок № 8 Розв’язування задач на застосування теореми синусів 34
Урок № 9 Розв’язування задач 37
Урок № 10 Основні задачі на розв’язування трикутників 40
Урок № 11 Застосування розв’язування трикутників у прикладних задачах 43
Урок № 12 Знаходження трикутника за двома сторонами і кутом між ними 47
Урок № 13 Формула Герона 50
Урок № 14 Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного та описаного кіл 54
Урок № 15 Розв’язування задач 58
Урок № 16 Тематична контрольна робота №: 1 62
Тема 2 «Правильні многокутники»
Урок № 17 Правильні многокутники . 65
Урок № 18 Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників. 68
Урок № 19 Побудова правильних многокутників 71
Урок № 20 Довжина кола і дуги кола 77
Урок № 21 Площа круга та його частин 81
Урок № 22 Тематична контрольна робота № 2 . 85
Тема 3 «Декартові координати на площині»
Урок № 23 Прямокутна система координат на площині . 88
Урок № 24 Координати середини відрізка 91
Урок № 25 Відстань між двома точками із заданими координатами 94
Урок № 26 Розв’язування задач . 97
Урок № 27 Рівняння кола . 100
Урок № 28 Розв’язування задач 102
Урок № 29 Рівняння прямої . 104
Урок № 30 Розв’язування задач 106
Урок № 31 Тематична контрольна робота № 3 109
Урок № 32 Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в I семестрі 112
Тема 4 «Геометричні перетворення»
Урок № 33 Поняття про перетворення фігур . 113
Урок № 34 Переміщення та його властивості. Рівні фігури 118
Урок № 35 Симетрія відносно точки 122
Урок № 36 Симетрія відносно прямої . 124
Урок № 37 Поворот 126
Урок № 38 Паралельне перенесення 129
Урок № 39 Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. 132
Урок № 40 Подібність фігур. Площі подібних фігур . 135
Урок № 41 Розв’язування задач 137
Урок № 42 Тематична контрольна робота № 4 140
Тема 5 «Вектори»
Урок № 43 Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів 144
Урок № 44 Координати вектора 146
Урок № 45 Додавання векторів 148
Урок № 46 Віднімання векторів 151
Урок № 47 Розв’язування задач 154
Урок № 48 Множення вектора на число . 156
Урок № 49 Колінеарні вектори. 158
Урок № 50 Скалярний добуток векторів . 161
Урок № 51 Розв’язування задач 163
Урок № 52 Тематична контрольна робота № 5 166
Тема 6 «Початкові відомості зі стереометрії»
Урок № 53 Взаємне розміщення прямих у просторі . 169
Урок № 54 Взаємне розміщення прямої та площини і площин у просторі. Перпендикуляр до площини 172
Урок № 55 Пряма призма. Площа поверхні та об’єм призми . 175
Урок № 56 Піраміда. Площа поверхні та об’єм піраміди . 179
Урок № 57 Циліндр. Площа поверхні та об’єм циліндра . 183
Урок № 58 Конус. Площа поверхні та об’єм конуса . 187
Урок № 59 Куля. Площа поверхні та об’єм кулі 190
Урок № 60 Тематична контрольна робота № 6 . 193
Тема 7 «Повторення і систематизація навчального матеріалу»
Уроки № 61—70 . 197
Урок № 69 Тематична контрольна робота № 7 198
Завдання для діагностики та тематичного контролю . 200
Література . 253
Урок № 45 Додавання векторів 148
Урок № 46 Віднімання векторів 151
Урок № 47 Розв’язування задач 154
Урок № 48 Множення вектора на число 156
Урок № 49 Колінеарні вектори. 158
Урок № 50 Скалярний добуток векторів 161
Урок № 51 Розв’язування задач 163
Урок № 52 Тематична контрольна робота № 5 166
Тема 6 «Початкові відомості зі стереометрії»
Урок № 53 Взаємне розміщення прямих у просторі 169Урок № 54 Взаємне розміщення прямої та площини і площин у просторі. Перпендикуляр до площини 172
Урок № 55 Пряма призма. Площа поверхні та об’єм призми 175
Урок № 56 Піраміда. Площа поверхні та об’єм піраміди 179
Урок № 57 Циліндр. Площа поверхні та об’єм циліндра 183
Урок № 58 Конус. Площа поверхні та об’єм конуса 187
Урок № 59 Куля. Площа поверхні та об’єм кулі 190
Урок № 60 Тематична контрольна робота № 6 193
Тема 7 «Повторення і систематизація навчального матеріалу»
Уроки № 61—70 . 197
Урок № 69 Тематична контрольна робота № 7 198
Завдання для діагностики та тематичного контролю 200
Література 253
Яндекс.Метрика