Геометрія 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283126У
автор:
О. М. Роганін, Л. Г. Стадник.

Геометрія. 9 клас : комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін, Л. Г. Стадник. — 7-ме вид. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 64 с. ISBN 978-966-672-667-7
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з геометрії. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; графічний тренінг (ГТ) —
контролюється володіння навичками будувати і аналізувати властивості геометричних фігур; самостійна робота (СР) —
відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: уміння виконувати рисунок, знаходити елементи геометричної фігури, розв’язувати задачі на обчислення, побудову тощо. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і подано у форматі, який дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.
Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
УДК [514:371.3](076)
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
4,6 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина 1. Поточний контроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю . 2
Розв’язування трикутників
Картка контролю теоретичних знань 1. 3
Графічний тренінг 1. 4
Формули для знаходження площі трикутника
Картка контролю теоретичних знань 2. 5
Графічний тренінг 2. 6
Правильні многокутники
Картка контролю теоретичних знань 3. 7
Графічний тренінг 3. 8
Декартові координати на площині
Картка контролю теоретичних знань 4. 9
Графічний тренінг 4. 10
Геометричні перетворення
Картка контролю теоретичних знань 5. 11
Графічний тренінг 5. 12
Вектори на площині
Картка контролю теоретичних знань 6. 13
Графічний тренінг 6. 14
Початкові відомості зі стереометрії
Картка контролю теоретичних знань 7. 15
Графічний тренінг 7. 16
Самостійна робота 1. Теореми косинусів і синусів. 17
Самостійна робота 2. Розв’язування трикутників. 18
Самостійна робота 3. Формули для знаходження площі трикутника
(формула Герона, за двома сторонами і кутом між ними) . 19
Самостійна робота 4. Формули для знаходження площі трикутника
(за радіусом вписаного й описаного кіл). 20
Самостійна робота 5. Правильні многокутники. 21
Самостійна робота 6. Довжина кола і площа круга . 22
Самостійна робота 7. Прямокутна система координат на площині. Основні задачі . 23
Самостійна робота 8. Рівняння кола і прямої. 24
Самостійна робота 9. Переміщення та його властивості. 25
Самостійна робота 10. Перетворення подібності та його властивості. 26
Самостійна робота 11. Вектори. Основні поняття. 27
Самостійна робота 12. Дії над векторами. 28
Самостійна робота 13. Многогранники (призма і піраміда). 29
Самостійна робота 14. Циліндр. Конус. Куля. 30
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт . 32
Контрольна робота 1. Розв’язування трикутників . 33
Контрольна робота 2. Формули для знаходження площі трикутника. 37
Контрольна робота 3. Правильні многокутники. 41
Контрольна робота 4. Декартові координати на площині. 45
Контрольна робота 5. Геометричні перетворення. 49
Контрольна робота 6. Вектори на площині. 53
Контрольна робота 7. Початкові відомості зі стереометрії. 57
Контрольна робота 8. Повторення і систематизація навчального матеріалу . 61
Яндекс.Метрика