Геометрія 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283124У
автор:
Роганін О М.

ISBN 978-966-672-668-4
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з геометрії.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; графічний тренінг (ГТ) — контролюється володіння навичками будувати геометричні фігури й аналізувати їх властивості; самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина посібника містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: уміння виконувати рисунок, знаходити елементи геометричної фігури, розв’язувати задачі на обчислення, побудову тощо. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і подано у форматі, який дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.
Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
УДК [514:371.3](076)
ББК 74.262.21я721

язык:
укр.
количество страниц:
64
размер файла:
4,75 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Частина 1. Поточний контроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю . 2
Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція
Картка контролю теоретичних знань 1. 3
Графічний тренінг 1. 4
Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника і трапеції
Картка контролю теоретичних знань 2. 5
Графічний тренінг 2. 6
Подібність трикутників
Картка контролю теоретичних знань 3. 7
Графічний тренінг 3. 8
Теорема Піфагора
Картка контролю теоретичних знань 4. 9
Графічний тренінг 4. 10
Многокутники. Площі многокутників
Картка контролю теоретичних знань 5. 11
Графічний тренінг 5. 12
Розв’язування прямокутних трикутників
Картка контролю теоретичних знань 6. 13
Графічний тренінг 6. 14
Повторення і систематизація навчального матеріалу
Картка контролю теоретичних знань 7. 15
Графічний тренінг 7. 16
Самостійна робота 1. Паралелограм і його властивості . 17
Самостійна робота 2. Ознаки паралелограма . 18
Самостійна робота 3. Прямокутник, ромб, квадрат і їх властивості . 19
Самостійна робота 4. Трапеція та її властивості . 20
Самостійна робота 5. Центральні й вписані кути. 21
Самостійна робота 6. Вписані й описані чотирикутники . 22
Самостійна робота 7. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника . 23
Самостійна робота 8. Середня лінія трапеції. 24
Самостійна робота 9. Подібність трикутників за двома кутами. 25
Самостійна робота 10. Подібність трикутників за двома сторонами і кутом між ними. 26
Самостійна робота 11. Подібність трикутників за трьома сторонами . 27
Самостійна робота 12. Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику . 28
Самостійна робота 13. Теорема Піфагора . 29
Самостійна робота 14. Застосування теореми Піфагора до розв’язування задач . 30
Самостійна робота 15. Многокутники та їхні властивості. 31
Самостійна робота 16. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника і трапеції. 32
Самостійна робота 17. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника . 33
Самостійна робота 18. Розв’язування прямокутних трикутників . 34
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт . 36
Контрольна робота 1. Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція . 37
Контрольна робота 2. Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса.
Середні лінії трикутника і трапеції. 41
Контрольна робота 3. Подібність трикутників. 45
Контрольна робота 4. Теорема Піфагора . 49
Контрольна робота 5. Многокутники. Площі многокутників. 53
Контрольна робота 6. Розв’язування прямокутних трикутників . 57
Контрольна робота 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу. 61
Яндекс.Метрика