Геометрія. 11 клас. Академічний рівень. Розробки уроків (Новий майстер-клас)

код:
Т15122У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Геометрія. 11 клас. Академічний рівень. Розробки уроків / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х.: Видавництво «Ранок», 2012.— 304 с. (Новий майстер-клас). + Додаток (16 с.).
ISBN 978-617-09-0053-1
Посібник складено відповідно до діючої програми з математики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Видання містить плани-конспекти, у яких розкрито зміст навчального матеріалу кожного уроку, описано його основні структурні елементи, зазначено дидактичну мету. У посібнику подано численні дидактичні матеріали, запропоновано різні форми й методи роботи із класом. Зміст посібника дозволяє використовувати видання у комплекті з будь-яким чинним підручником, призначеним для організації навчання математики на академічному рівні. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів, студентів педагогічних вузів.
УДК 514:371.214
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
306
розмір файлу:
2,64 мб
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичний план 4
Тема 5. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
Урок № 1. Прямокутна система координат у просторі 7
Урок № 2. Відстань між точками. Координати середини відрізка 10
Урок № 3. Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками.
Координати середини відрізка 13
Урок № 4. Перетворення симетрії у просторі 17
Урок № 5. Рух у просторі. Паралельне перенесення у просторі 22
Урок № 6. Поворот, перетворення подібності та гомотетія у просторі 27
Урок № 7. Вектори у просторі 32
Урок № 8. Вектори у просторі. Операції над векторами 36
Урок № 9. Координати вектора у просторі. Формула для обчислення довжини вектора 40
Урок № 10. Додавання векторів. Множення вектора на число. Колінеарність векторів 43
Урок № 11. Компланарність векторів. Розкладання вектора за трьома некомпланарними векторами 47
Урок № 12. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами 50
Урок № 13. Операції над векторами, заданими координатами 53
Урок № 14. Рівняння площини та сфери 56
Урок № 15. Декартові координати та вектори у просторі 60
Урок № 16. Контрольна робота № 1 63
Урок № 15*. Декартові координати та вектори у просторі 67
Тема 6. Многогранники
Урок № 17. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути 73
Урок № 18. Многогранник і його елементи. Опуклі многогранники. Призма 77
Урок № 19. Призма. Правильна призма 82
Урок № 20. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Куб 84
Урок № 21. Площа бічної та повної поверхонь Призми 88
Урок № 22. Площа поверхні призми 92
Урок № 23. Призма. Площа поверхні призми 95
Урок № 24. Піраміда 98
Урок № 25. Правильна піраміда 100
Урок № 26. Деякі види пірамід 104
Урок № 27. Зрізана піраміда 109
Урок № 28. Площі бічної та повної поверхонь піраміди 112
Урок № 29. Площі бічної та повної поверхонь піраміди 115
Урок № 30. Правильні многогранники 119
Урок № 31. Площі поверхонь многогранників 124
Урок № 32. Контрольна робота № 2 127
Урок № 31*. Многогранники 133
Тема 7. Тіла обертання
Урок № 33. Циліндр 139
Урок № 34. Циліндр 144
Урок № 35. Циліндр 147
Урок № 36. Конус 150
Урок № 37. Конус. Переріз конуса 154
Урок № 38. Зрізаний конус 159
Урок № 39. Конус. Зрізаний конус 163
Урок № 40. Куля і сфера. Площина, дотична до сфери 167
Урок № 41. Куля і сфера 172
Урок № 42. Куля і сфера. Тіла обертання 175
Урок № 43. Комбінації геометричних тіл 180
Урок № 44. Комбінації геометричних тіл 184
Урок № 45. Комбінації геометричних тіл 188
Урок № 46. Контрольна робота № 3 191
Тема 8. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Урок № 47. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда 198
Урок № 48. Об’єм призми 202
Урок № 49. Об’єми призми та паралелепіпеда 206
Урок № 50. Об’єм піраміди 210
Урок № 51. Об’єм піраміди 213
Урок № 52. Об’єм піраміди 217
Урок № 53. Об’єм циліндра 222
Урок № 54. Об’єм конуса 225
Урок № 55. Об’єм кулі 229
Урок № 56. Площі бічної та повної поверхонь циліндра 233
Урок № 57. Площі бічної та повної поверхонь конуса 236
Урок № 58. Площа сфери 241
Урок № 59. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 244
Урок № 60. Контрольна робота № 4 249
Урок № 59* (1). Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 256
Урок № 59* (2). Розв’язування задач прикладного характеру із застосуванням формул об’ємів геометричних тіл 261
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач
Уроки № 61–62. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі 265
Урок № 63. Призма 267
Урок № 64. Піраміда 271
Уроки № 65–66. Тіла обертання 276
Уроки № 67–68. Підсумкова контрольна робота 281
Уроки № 69–70 291
Література 292
Додаток. Відповіді та розв’язання до посібника 294